Architektura MuratorInicjatywyEnergooszczędna architektura. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nowy kurs

Energooszczędna architektura. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nowy kurs

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym 2013/2014 rozpoczyna kurs pilotażowy Projektowanie energoaktywnych domów jednorodzinnych

Energooszczędna architektura. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nowy kurs
Projektowanie energoaktywnych domów jednorodzinnych. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nowy kurs

Architektura energooszczędna
W nowym kursie udział weźmie sześć grup studentów. Uczestnicy kursu będą studentami trzeciego semestru I stopnia studiów. 
Zajęcia będą wprowadzać w rozległa tematykę energooszczędności w architekturze. Program obejmuje zajęcia z zakresu projektowania struktury, elementów i wyposażenia budynków.  Kurs dotyczy obiektów realizowanych w standardach energetycznych: niskoenergetycznym, pasywnym zero- i +energetycznym.

Projektowanie energooszczędnej architektury powinno obejmować wszystkie etapy prac, decyzje zapadające w pierwszej fazie procesu mogą zaważyć na powodzeniu przedsięwzięcia. Budynki mieszkalne spełniające przewidywane wymagania dotyczące energooszczędności muszą powstawać z uwzględnieniem właściwego określenia kryteriów i oczekiwań użytkownika, efektywnego wykorzystania lokalizacji, rozwiązań bioklimatycznych i helioaktywnych. Program kursu uwzględnia także problematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w architekturze.

Kurs prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przewiduje rozwiązywanie tych złożonych problemów a przykładzie prostych obiektów. Stosunkowo mało skomplikowane projekty domów jednorodzinnych, pozwalają na przeanalizowanie zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Prowadzący kurs zwrócą uwagę zarówno na kwestie formalne jak i technologiczne, omawiając wpływ różnych rozwiązań na środowisko naturalne i bezpośrednie otoczenie człowieka.
Zajęcia w ramach kursu Projektowanie energoaktywnych domów jednorodzinnych prowadzić będą architekci Anna Bać i Krzysztof Cebrat oraz doktoranci zajmujący się zagadnieniami architektury niskoenergetycznej i zrównoważonej.

Z cyklu praktyki w zagranicznych pracowniach architektonicznych – Guallart Architects Paulina Samardakiewicz, studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej opowiada o swoim pobycie na zagranicznej praktyce w Guallart Architects w Barcelonie w 2012 roku
Edukacja architektoniczna za granicą. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus Mariusz Jaworski, student Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Bydgoszczy, opisuje swój pobyt na jednym z najlepszych włoskich wydziałów architektury
Relacja z warsztatów Architektour i seminarium naukowego ŁÓDŹ U LIKE W numerze 8/2013 miesięcznika "Architektura-murator" relacje z dwóch wydarzeń, objętych patronatem "A-m": warsztatów i seminarium naukowego. Oba odbyły się pod koniec kwietnia, a ich organizatorami byli studenci wydziałów architektury polskich uczelni
Z cyklu – praktyki w zagranicznych pracowniach architektonicznych: COBE Michał Kniaź, student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach opisuje niemal roczną praktykę, którą odbył  w duńskiej pracowni COBE
Kolumny studenckie w miesięczniku "Architektura-murator" nr 7/2013: praktyka w holenderskim biurze architektonicznym SeARCH Studenckie praktyki. W kolejnej z cyklu relacji Studencka Praktyka Jakub Figel, student V roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, opisuje półroczną praktykę w holenderskim biurze architektonicznym SeARCH prowadzonym przez Bjarne Mastenbroeka oraz Udę Visser
Nowy Camelot? Studenci Politechniki Gdańskiej na 1. miejscu w międzynarodowym konkursie architektonicznym Studenci wydziału architektury i urbanistyki Politechniki Gdańskiej otrzymali główną nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt zagospodarowania wzgórza Camelot  znanego z cyklu legend arturiańskich