Architektura MuratorStudenciWydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Zespół redakcyjny Czasopisma Studentów Architektury „Format E-1” na nowo wyremontowanym dziedzińcu kampusu Wydziału Architektury PWr, od lewej: Weronika Abramczyk, red. Nacz Aleksandra Wsilenko, Marcelina Terelak; fot. A. Lorenc

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej to jedna z wiodących szkół architektury w Polsce i ważny ośrodek naukowy. Kształcenie studentów prowadzi się w ramach dwóch akredytowanych kierunków: architektury oraz gospodarki przestrzennej. Wyróżnikiem Wydziału są zróżnicowane i zindywidualizowane programy studiów II stopnia z szeroką ofertą kursów wybieralnych.

Wydział Architektury funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej od 1946 roku, najpierw jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od roku 1949 jako samodzielny Wydział. W 1950 roku uzyskał on pełnię praw akademickich do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, natomiast 10 lat później – do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Oba uprawnienia ma do dziś.

Specyfikę Wydziału Architektury PWr określają dwie spuścizny: dziedzictwo lwowskiej szkoły architektury, którą reprezentowała część profesorów-założycieli Wydziału oraz tradycja miejsca symbolizowana przez siedzibę Wydziału, gmach odziedziczony po przedwojennej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Szkole Rzemiosł Budowlanych. Dziś łączymy kształcenie techniczne z plastycznym i humanistycznym, angażując też studentów w badania naukowe.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Studenci w skansenie „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku koło Łęczycy w 2018 r. – wycieczka zorganizowana w ramach jednego z cyklicznie organizowanych wyjazdów naukowych Koła Naukowego ArcHist; fot. Agnieszka Gryglewska

Kampus Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury zajmuje budynki położone w śródmieściu Wrocławia, w niedalekim sąsiedztwie Starego Miasta i wysp odrzańskich, naprzeciwko zabytkowego Parku Stanisława Tołpy. W granicach kampusu znajduje się kilka historycznych budynków z: salami dydaktycznymi, pomieszczeniami administracyjnymi i laboratoriami. Na ogrodzonym terenie mieszczą się również parkingi samochodowe i rowerowe, a także tereny zielone i częściowo zadaszony wewnętrzny dziedziniec z siedziskami. Oprócz gmachu głównego (budynek E-1), w którym odbywa się większość zajęć, jest tu również odrestaurowana willa z 1903 roku (budynek E-5) zwana Tołpówką, mieszcząca pomieszczenia naukowo-dydaktyczne i laboratoria, oraz wzniesiona w 1907 roku dawna kotłownia (budynek E-3), w której – po rozbudowie i adaptacji – urządzono wydziałową bibliotekę wraz z czytelnią. W 2019 roku zakończono wieloletni remont kampusu. Na terenie budynku głównego studenci mogą korzystać ze stanowisk pracy z dostępem do wi-fi. W tym samym budynku znajduje się bar studencki, gdzie serwowane są ciepłe posiłki, a na korytarzach ustawione są dodatkowo automaty z jedzeniem i napojami. Na parterze mieści się również sklep Architekturka, w którym można znaleźć wszystko, co jest potrzebne studentom. Kampus jest dobrze skomunikowany z miastem pod względem transportu publicznego.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Finalna prezentacja projektu : Projektowanie Architektury Budynków Wielorodzinnych – Habitat struktura (2019), na zdjęciu wraz ze swoim projektem Dominika Jezierska i Olga Terlecka; fot. J. Łątka

Dodatkowa oferta dydaktyczna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Poza regularnymi studiami stacjonarnymi I i II stopnia na kierunkach architektura i gospodarka przestrzenna Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oferuje również studia w języku angielskim prowadzone na obu wspomnianych kierunkach. Na Wydziale wdrożono program tutoringowy, który jest elementem edukacji spersonalizowanej (https://tutoring.pwr.edu.pl/). Studenci biorą udział w szkołach letnich, warsztatach projektowych oraz wykładach, wygłaszanych przez regularnie zapraszanych architektów krajowych i zagranicznych. Absolwenci studiów II stopnia mogą kształcić się dalej w ramach Szkoły Doktorskiej (w dyscyplinie architektura i urbanistyka). Uczelnia oferuje specjalistyczne studia podyplomowe dotyczące: architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego. Dla kandydatów na studia architektoniczne organizowane są corocznie kursy przygotowawcze z rysunku odręcznego.

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej?

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oferuje studentom nowoczesny system kształcenia, unikatowe specjalności i indywidualne formy współpracy. Dwa prowadzone na Wydziale kierunki plasują się wysoko w ogólnopolskich rankingach (kierunek architektura zajął III miejsce w zestawieniu „Perspektywy 2020" oraz I miejsce w klasyfikacji Wydziałów Architektury TOP 10 FOR THE FUTURE 2020 czasopisma „Builder”).

Przed absolwentami Wydziału Architektury otwierają się szerokie perspektywy – po zakończeniu edukacji akademickiej i odbyciu koniecznych praktyk zawodowych, zakończonych egzaminami w izbie zawodowej, mogą oni pełnić funkcje samodzielnego projektanta lub kierownika robót w specjalności architektonicznej. Pracują również w administracji samorządowej lub rządowej, instytutach badawczych, firmach doradczych oraz deweloperskich. Wielu podejmuje samodzielną działalność projektowo-twórczą w dziedzinach pokrewnych architekturze: designie, projektowaniu wnętrz, mebli, mody, grafice komputerowej itp., a nawet w tzw. projektowaniu kosmicznym – relację na ten temat można znaleźć na naszym kanale YouTube – Informator Wydziału Architektury  Politechniki Wrocławskiej.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Budowa pawilonu Zbigniewa Herberta na dziedzińcu gmachu głównego A-1 Politechniki Wrocławskiej realizowanego w 2018 roku w ramach interdyscyplinarnego kursu projektowego ProtoLAB; fot. J. Łątka

Ambasadorka „Architektury-murator”, studentka WA PWr, Aleksandra Szczębara o uczelni:


Jestem studentką III roku kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jeden z najlepszych Wydziałów Architektury w Polsce, z dużą liczbą chętnych na jedno miejsce, początkowo mnie onieśmielał. Jednak po okresie adaptacji, który występuje pewnie przy każdej większej zmianie — a pójście na pierwsze studia to niewątpliwie ważna chwila w życiu każdego człowieka — zaczęłam dostrzegać ogrom możliwości, jakie daje mój Wydział oraz Politechnika Wrocławska.

Od pierwszego semestru jestem członkiem Samorządu Studenckiego WA PWr. Dzięki temu mogę swój czas poświęcić nie tylko na studia, ale i zdobyć dodatkowe umiejętności. Organizacja zrzeszająca studentów różnych lat pozwala na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie, a także daje szansę na poznanie studentów z innych wydziałów. W późniejszym czasie zaangażowałam się również w działalność kół naukowych – obecnie są to KN Humanizacja Środowiska Miejskiego oraz KN ARCHIW1ZJE. Targi Kół Naukowych, odbywające się 1-2 razy w roku, pozwalają studentom poznać szeroką ofertę wszystkich organizacji i wybrać te najlepiej odpowiadające ich zainteresowaniom.

Studia na WA PWr to także liczne możliwości wyjazdów i nawiązania międzynarodowych kontaktów – rekrutacja do programu Erasmus+ rozpoczyna się już na II roku. Skorzystałam z tej możliwości i — mimo pandemii w semestrze letnim będę na wymianie na Politechnice Turyńskiej. Takie wyjazdy bardzo poszerzają horyzonty i mam nadzieję na wspaniałe przeżycia.

Z perspektywy ostatnich doświadczeń mogę stwierdzić, że uczelnia zdała egzamin w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych – aktualnie odbywają się one z użyciem ZOOM, Teams i Miro. Jednocześnie wciąż podejmowane są działania udoskonalające realizację kursów na WA PWr.

Na stronie https://architektura.muratorplus.pl/studenci/ znajdziecie dodatkowe artykuły dotyczące uczelni m.in.: publikacje projektów, dyplomów, relacje z warsztatów i wyjazdów

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Prototyp przenośnego pawilonu pneumatycznego oferujący tymczasowe miejsce spotkań zrealizowany przez członków Koła Naukowego InStructA; fot. L. Kazanecka-Olejnik

Nazwa kierunków i specjalności: I stopień: architektura oraz gospodarka przestrzenna, II stopień: architektura i urbanistyka, architektura i ochrona zabytków, architecture and urban planning (studia w j.ang.) oraz gospodarka przestrzenna i spatial planning (studia w j. ang.)

Praktyki: W trakcie trwania studiów I stopnia organizuje się cztery obowiązkowe praktyki studenckie: po I roku – plener rysunkowy, po II roku – praktykę inwentaryzacyjną (dwa tygodnie), po III roku – praktykę urbanistyczną (dwa tygodnie). W trakcie VII semestru studenci odbywają praktykę architektoniczną. Studenci II stopnia nie mają w programie obowiązkowych praktyk zawodowych. W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWr uczelnia oferuje uczestnictwo w płatnych 2-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach budowlanych i pracowniach architektonicznych, m.in. Maćków Pracownia Projektowa, Skanska SA, JSK ARCHITEKCI sp. z o.o. i Major Architekci. Ponadto politechnika wspiera studentów w znalezieniu praktyk zawodowych i miejsc pracy poprzez swoją bogatą sieć kontaktów na całym świecie, a także dzięki organizacji szkoleń i doradztwa zawodowego oferowanych przez Biuro Karier. Możliwość odbycia praktyk stwarzają również architekci, którzy prowadzą zajęcia projektowe na Wydziale.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Warsztaty studenckie organizowane podczas XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Habitaty 2014. W warsztatach wzięło udział ponad 40 studentów i pracowników wydziałów architektury z dziewięciu polskich uczelni, a także studenci z Southwest Jiaotong University w Chengdu w Chinach; fot. z archiwum Szkoły Naukowej Habitat

Współpraca: Politechnika Wrocławska ma szerokie kontakty międzynarodowe. Na WA odbywają się szkoły letnie, wycieczki studialne, cykliczne konferencje, warsztaty projektowe, a w ramach programu Visiting Professors zapraszani są z wykładami architekci oraz znakomici naukowcy europejscy. Od kilku lat na WA cyklicznie organizowana jest międzynarodowa szkoła letnia Summer School 3E+, w ramach której można skorzystać ze specjalistycznych kursów realizowane w małych grupach wykraczających swoim zakresem poza program studiów. Współpraca zagraniczna w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego często przybiera formę warsztatów dydaktycznych, podczas których gościmy grupy studentów wraz z nauczycielami akademickimi (bierzemy regularnie udział w programach NAWA, DAAD). Konferencje z udziałem międzynarodowych prelegentów są jedną z podstawowych form wymiany naukowej w dziedzinie architektury. Spośród organizowanych przez WA cyklicznych i jednorazowych wydarzeń tego typu skalą wyróżnia się IASS 2013 Symposium (International Association for Shell and Spatial Structures), zatytułowane Beyond the Limits of Man.

Wyjazdy zagraniczne / programy: Wydział prowadzi szeroką wymianę zagraniczną przede wszystkim z uczelniami europejskimi, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studialne. W ramach programu Erasmus+ każdego roku ok. 100 studentów wyjeżdża na studia do blisko 45 uczelni w Europie i Turcji. Największą popularnością cieszą się ośrodki we Włoszech (Turyn, Mediolan), Hiszpanii (Madryt, Sewilla) oraz Portugali (Lizbona) - aktualne umowy bilateralne są dostępne na stronie WA PWr. W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia.

Politechnika Wrocławska uczestniczy również w innych programach wymiany międzynarodowej, m.in. Student Exchange, Erasmus Mundus, T.I.M.E, NAWA, DAAD. W ich ramach możliwe są studia w Algierii, Australii, Brazylii, Chinach, Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Korei, Meksyku, Rosji, Tajwanie, Wietnamie.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Wystawa Mieszkamy na wodzie w Galerii Dizajn BWA Wrocław prezentująca prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zrealizowane w ramach zajęć z Elementów projektowania. Oprowadzenie kuratorskie przez dr inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego; fot. A. Kielan, dzięki uprzejmości BWA Wrocław

Kursy i szkolenia: Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w cyklicznych szkoleniach, m.in. z technologii BIM, organizowanych przez Koło Naukowe BIMiś, oraz doskonalić swoje umiejętności w laboratoriach zajmujących się np. technikami projektowania parametrycznego, generatywnego i drukiem 3D. Biuro Karier PWr organizuje ponadto bezpłatne, tematyczne szkolenia, w tym z umiejętności miękkich, a w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWr organizowane są certyfikowane szkolenia podnoszące zawodowe kompetencje. Wszyscy studenci WA otrzymują licencje na użytkowanie takich programów jak: Autodesk, Rhinoceros, Bentley, Corona Renderer, Corel Suite, Graphisoft BIMCloud, Artlantis, Lumion, a także dostęp do pakietu Microsoft Office 365. Oprócz tego mogą oni mogą pracować na plikach w grupie na uczelnianym serwerze BIMCloud.

Program kształcenia: W programie studiów I stopnia szczególne znaczenie nadano kursom projektowym – architektonicznym i urbanistycznym. Studenci zajmują się projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanych funkcji oraz skali, jak i całych zespołów mieszkalnych i usługowych. Działania te uzupełniają przedmioty inżynierskie (budownictwo, konstrukcje), warsztaty plastyczne, rozbudowany blok zajęć komputerowego wspomagania projektowania oraz kursy pozwalające uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz teorii architektury i urbanistyki. Zajęcia przygotowują do podjęcia pracy w zakresie projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego czy też w zawodach pokrewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aranżacja wnętrz, projektowanie terenów zielonych, konserwacja zabytków.

W trakcie studiów II stopnia na jednej z dwóch specjalności (architektura i ochrona zabytków, architektura i urbanistyka) studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, projektując zaawansowane struktury przy uwzględnieniu aspektów społecznych, środowiskowych i kulturowych. Tę aktywność wspomagają kursy specjalistyczne: techniczne, technologiczne, prawne i humanistyczne. Duży nacisk położono na wprowadzenie studentów w świat badań nad architekturą historyczną i aktualną oraz wyrobienie w nich umiejętności zastosowania wyników prac analitycznych w projektowaniu.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Warsztaty Compact or Open City zorganizowane przez koło naukowe Habitat NOW we współpracy z wrocławskim SARP i Biurem Rozwoju Wrocławia. Warsztaty odbyły się w Muzeum Architektury we Wrocławiu; fot. J. Kudra

Nauczyciele akademiccy: W procesie dydaktycznym biorą udział w większości twórcy współczesnej architektury pracujący czynnie w zawodzie, ale również teoretycy architektury i urbanistyki, planiści, artyści i archeolodzy, co pozwala studentom zdobyć bardzo wszechstronne, nowoczesne wykształcenie.

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych: 144. Profesorowie tytularni: Małgorzata Chorowska, Rafał Czerner, Barbara Gronostajska, Marzanna Jagiełło, Ewa Łużyniecka.

Koła naukowe: Wybrane koła naukowe: KN BIMiś, KN HABITAT NOW, KN Humanizacja Środowiska Miejskiego, KN ARCHIW1ZJE, KN Historii Architektury ArcHist, KN Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego INDUSTRIA, Strukturalne Koło Naukowe InStructA.

Na WA wydawane jest ponadto studenckie czasopismo „FORMAT E1”.

Akredytacje: Wydział ma Akredytację Instytucjonalną PKA, z oceną wyróżniającą, przyznaną kierunkowi architektura (do 2022) oraz kategorię naukową B, otrzymaną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2017-2020. WA PWr jako pierwszy w Polsce został członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), od wielu lat jest również członkiem ENHSA – European Network of Heads of Schools of Architecture oraz EAAE – European Association for Architectural Education. Wydaje także dwujęzyczne (polsko-angielskie) czasopismo „Architectus”, w którego pracach redakcyjnych uczestniczą zagraniczni naukowcy.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska
Budynek główny Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; fot. M. Lamber

Infrastruktura: Kampus Wydziału Architektury PWr (ul. Bolesława Prusa 53/55) przeszedł gruntowny remont w 2019 roku. W budynku głównym (E1) prócz sal dydaktycznych i warsztatowych oraz gabinetów mieści się laboratorium komputerowe bogato wyposażone m.in. w drukarki wielkoformatowe, skanery wielkoformatowe oraz drukarkę 3D. W laboratorium funkcjonują serwery, z których dwa są dostępne publicznie: serwer składowania danych NAS oraz obliczeniowy do długotrwałych renderingów. Nowością jest zestaw do obrazowania stereoskopowego. Studenci mogą korzystać ze stanowisk PC, ploterów i drukarek, w tym drukarki 3D bez ograniczeń. Na WA działają też specjalistyczne laboratoria: skanowania i modelowania 3D, technologiczno-konserwatorskie oraz wydziałowa pracownia fotograficzna. Biblioteka Wydziału Architektury wraz z czytelnią mieści się na terenie kampusu, w adaptowanej do tego celu dawnej kotłowni, położonej bezpośrednio przy budynku głównym.

Wybrane osiągnięcia studentów w 2020 roku:

Szymon Ciupiński - Lazzaretto Vecchino – Wyspa kina na Lagunie Weneckiej – główna nagroda, Ogólnopolski konkurs Architektura Betonowa 2020;

Paweł Lisiak - Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów - główna nagroda, Dyplom Roku SARP;

Andrzej Kaczmarek - Zeroenergetyczna biblioteka publiczna dla hrabstwa San Benito w Hollister w Kalifornii - nagroda honorowa w międzynarodowym konkursie dla architektów i studentów organizowanym przez American Institute of Architecture California oraz firmę Pacific Gas i Electric Company in California;

Ksawery Marszałek - Centrum Protolerancyjnego, I miejsce, międzynarodowy konkurs Design an LGBT Resource centre;

Ida Hardt - Kapsuły do snu, I miejsce, międzynarodowy konkurs Cocoon. Power Nap and Meditation Studio;

Agata Jankowska - Biblioteka na nabrzeżu w Kopenhadze - główna nagroda, konkurs organizowany przez Wydział Architektury PWr i Europejski Instytut Miedzi Copper Alliance;

Kamil Szymański - Schronisko w Karkonoszach - II nagroda, ogólnopolski konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA

Maria Barda - Drewniane centrum warsztatowe w Sztokholmie - II nagroda, międzynarodowy konkurs You’re ON.

Stypendia:
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora, Studencki Program Stypendialny Rady Miasta Wrocławia, stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska szczyci się statusem uczelni badawczej, dzięki czemu studenci mają dodatkowe możliwości uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Śląskiej pisze Patryk Prychodko. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Sopocka Szkoła Wyższa.
Autor: Aleksandra Szczębara Aleksandra Szczębara

Studentka II roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury, przedstawicielka studentów w Komisji Programowej dla kierunku Architektura oraz w Radzie Opiniodawczo-Doradczej. Zaangażowana w tworzenie wydarzeń dla studentów (m.in. Rajdy Wiosenne/Jesienne, Otrzęsiny, Bale) i kandydatów (Dni Otwarte Online)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej Oromnym plusem są zajęcia w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma możliwość dokładnego skonsultowania swojego projektu z prowadzącym. Kolejnym jest to, że praktycznie każdy wykładowca to aktywny zawodowo architekt. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Bydgoskiej pisze studentka Klaudia Szóstak.
Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Od czwartkowych karaoke po jam sessions ze studentami jazzu – Nysę zdecydowanie można określić mianem miasta przyjaznego studentom – o studiach w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych pisze studentka Patrycja Margazyn.
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stale poszerza ofertę studiów. Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do świadomego funkcjonowania zarówno w zawodzie, jak i społeczeństwie – o swojej uczelni pisze studentka Agnieszka Wajs.
Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu na tle innych szkół wyższych wyróżnia indywidualne podejście do studenta – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej pisze Anna Urbaniak.
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego To jedyny kierunek w Polsce, który ma własną, autorską metodę nauczania zawodu, opartą na systemie klas mistrzowskich, w których zajęcia z projektowania architektonicznego prowadzone są przez architektów-praktyków. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Akademii Krakowskiej pisze Bartłomiej Bogucki.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Uczelnia przygotowuje swoich studentów na to, co czeka ich w życiu i w pracy zawodowej. Dzięki małym grupom projektowym wykładowca jest w stanie w indywidualny sposób podejść do projektów swoich podopiecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Opolskiej piszą Wioleta Rał i Karol Konieczny.