Architektura MuratorKonkursyExpo 2015. Konkurs architektoniczny na projekt pawilonu Polski na wystawie światowej w Mediolanie

Expo 2015. Konkurs architektoniczny na projekt pawilonu Polski na wystawie światowej w Mediolanie

Ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt pawilonu Polski wraz z koncepcją wewnętrznej przestrzeni wystawienniczej oraz przyległego terenu podczas wystawy światowej w Mediolanie. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje SARP

Expo 2015. Konkurs architektoniczny na projekt pawilonu Polski na wystawie światowej w Mediolanie

Wystawa światowa Expo 2015 odbędzie się w Mediolanie pod hasłem przewodnim "Wyżywienie planety. Energia dla życia". 15 kwietnia 2014 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyczekiwany konkurs architektoniczny na pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu przyległego. Patronem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Przewodniczącym konkursu został arch. Włodzimierz Mucha, wiceprezes Zarządu Głównego SARP. Główne kryteria oceny projektów konkursowych to:
- oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań
- trafność doboru środków wyrazu 
- optymalizacja realizacji w zakładanych w regulaminie konkursu terminach i budżecie

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

24 kwietnia 2014 do godz. 15.00 termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (należy składać w siedzibie PAIiIZ S.A.)
21 maja 2014 do godz. 15.00  termin składania prac konkursowych
26 maja 2014  ogłoszenie wyników konkursu
4 czerwca 2014  wystawa prac konkursowych oraz dyskusja pokonkursowa

Łączna maksymalna pula nagród wynosi 45 000 zł:
I nagroda 30 000 zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda  10 000 zł 
III nagroda  5 000 zł

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na pawilon wystawowy Polski na Expo 2015 znajdują się na stronie internetowej PAIiIZ S.A.

Inspirowany lotosem wietnamski pawilon wystawowy na Expo 2015 w Mediolanie Projekt pawilonu wystawowego Wietnamu na Expo 2015 w Mediolanie powstał w pracowni Vo Trong Nghia Architects. Inspiracją dla architektów był lotos, a dokładniej forma, jaką przybierają strąki tej rośliny. Pawilon zostanie wzniesiony z recyklowalnych materiałów, które mogą być wykorzystane ponownie po zakończeniu trwania wystawy
Menthol Architects: projekt pawilonu wystawowego Polski na EXPO 2015 w Mediolanie "Polska spichlerzem Europy" to projekt pawilonu Polski na EXPO 2015 w Mediolanie zaproponowany przez pracownię Menthol Architects. Koncepcja zespołu architektów zakłada wzniesienie budynku w formie zbożowych silosów, przekrytego półprzezroczystą membraną  
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.