Architektura MuratorKonkursyIN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia

IN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia

Tegoroczna edycja gdańskiego IN OUT FESTIVAL odnosi się do architektury, a towarzyszy mu otwarty międzynarodowy konkurs na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje.

IN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia
Grafika promująca 14. edycję IN OUT FESTIVAL

Festiwal IN OUT w cieniu koronawirusa

IN OUT Festival jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia odbywającym się od 2005 roku. W ramach wydarzenia organizowane są wykłady, przeglądy filmów, koncerty oraz otwarty, międzynarodowy konkurs na najlepsze prace wideo, eksperymenty, dokumenty i animacje. #zostańwdomu i weź udział w naszym konkursie! - zachęcają organizatorzy tegorocznej edycji IN OUT Festival, której temat brzmi: Architektura / Obraz ruchomy. Długość zgłaszanych prac nie powinna przekraczać 20 minut (ale nie mogą one też trwać krócej niż 1 minuta). Konkurs jest dwuetapowy - najpierw jury wybierze 20 artystów, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, a tym samym pokazane podczas przeglądów w CSW Łaźnia w pażdzierniku tego roku. Następnie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia honorowe (pierwsza nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego wynosi 6000 tys. zł, druga - dotowana przez CSW Łaźnia - 5000 tys. zł). Kuratorką 14. edycji festiwalu jest Jolanta Woszczenko. Termin nadsyłania prac do konkursu towarzyszącego IN OUT Festival: 31 lipca 2020
www.inoutfestival.pl

Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy Modernistyczne odkrycia dotyczące relacji pomiędzy przestrzenią, ruchem i ciałem zobaczymy na łódzkiej wystawie Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy.
Polscy konstruktywiści w Paryżu Najważniejsze europejskie muzeum sztuki nowoczesnej - paryskie Centrum Pompidou - pokazuje przedwojenną polską awangardę. Do 14 stycznia można zobaczyć tam niemal wszystkie prace Katarzyny Kobro i dużą część dorobku Władysława Strzemińskiego.
Organizatorzy życia Wystawa Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design pokazuje, w jaki sposób idee słynnej holenderskiej grupy De Stijl kształtowały polską awangardę międzywojnia. Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowało ją w ramach tegorocznych obchodów stulecia awangardy w Polsce.
Prampolini kontra polska awangarda Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to okazja, by zobaczyć prace znanego włoskiego futurysty, dodatkowo po raz pierwszy zestawione z dziełami artystów polskiej awangardy, którzy podobnie jak on tworzyli nowatorskie projekty scenograficzne i teatralne.
Ekologiczna awangarda i miasta przyszłości Zrównoważona urbanistyka to w dużej mierze stara, dobra urbanistyka, w której – jak mówi Jan Gehl – to, co dobre dla ludzi, jest też dobre dla środowiska
Awangarda jutra? Młodzi projektanci we wrocławskim Muzeum Architektury Jak zmienia się polska architektura, jakie czynniki wpływają na kierunek tych zmian, które pracownie architektoniczne są przyszłą awangardą? Wystawę, która próbuje dać odpowiedź na te pytania oglądać można we wrocławskim Muzeum Architektury do 23 września