PREZENTACJA

Konkurs na Halę Sportową w Warszawie - nagrody i wyróżnienia

2024-02-22 12:00

Prezentujemy projekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w rozstrzygniętym właśnie konkursie na projekt Hali Sportowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści

 1. I nagroda - Bureau Babyn Michałowski i Biuro Projektów Lewicki Łatak
 2. II nagroda - M.O.C. Architekci
 3. III nagroda - Bartłomiej Nawrocki, Marcin Jojko
 4. Wyróżnienie - Consultor
 5. Wyróżnienie - 22ARCHITEKCI
Dworzec Metropolitalny w Lublinie

I nagroda - Bureau Babyn Michałowski i Biuro Projektów Lewicki Łatak

SARP i Uniwersytet Warszawski rozstrzygnęły konkurs na projekt nowej Hali Sportowej. Budynek ma stanąć na terenie kampusu na warszawskiej Ochocie, w miejscu gdzie stoi już obiekt o takiej samej funkcji. Jest to jednak budynek parterowy, który nie spełnia już potrzeb uczelni, choć oddano go do użytku raptem 17 lat temu. Władze uczelni przekonują jednak, że mimo pierwotnego planu, że będzie on rozbudowany, technicznie ograniczenia i błędy przy wykonawstwie niecki basenowej nie pozwalały na taki scenariusz. Stąd konkurs na nowy obiekt.

Doceniony za oszczędne środki wyrazu

Wygrała go praca przygotowana przez Bureau Babyn Michałowski i Biuro Projektów Lewicki Łatak. W miejscu parterowego obiektu stanie więc 25-metrowy budynek, w którym znajdzie się nie tylko nowy basen, ale też kilka sal gimnastycznych różnej wielkości, do różnych dyscyplin oraz boisko na dachu.

"Sąd Konkursowy docenił wyartykułowaną w pracy relację nowego budynku z budynkiem Wydziału Geologii, właściwe od niego oddalenie i wytworzenie w ten sposób przestrzeni publicznej, będącej bramą do kampusu od strony południowej. Doceniono rozwiązania funkcjonalne skutkujące uzyskaniem optymalnego układu pomieszczeń w ramach powierzchni wskazanej w Regulaminie konkursu. Doceniono przyjęte w projekcie oszczędne środki wyrazu, będące właściwym językiem tworzenia obiektu o funkcji sportowej. Sąd Konkursowy zredagował także zalecenia pokonkursowe do nagrodzonej pracy, służące uzyskaniu przez Zamawiającego obiektu spełniającego jego wszystkie wymagania" - czytamy w uzasadnieniu.

Zespół:

 • architekt Ernest Babyn, autor koncepcji
 • architekt Michał Michałowski, autor koncepcji
 • architekt, konstruktor Kazimierz Łatak, autor koncepcji
 • architekt krajobrazu Piotr Dombrowski
 • architekt krajobrazu Joanna Chylak
 • Jacek Płochocki, instalacje sanitarne
 • Michał Możejko, makieta
 • Łukasz Brycki, kosztorys
 • VISLA, wizualizacje

II nagroda - M.O.C. Architekci

Uzasadnienie:

Drugą nagrodę przyznano za propozycję eleganckiej i zwartej formy obiektu, która nawiązuje architektoniczny dialog z obiektem Wydziału Geologii UW projektu Romualda Gutta. Atrakcyjny hol wejściowy w sposób właściwy integruje strefy użytkowe obiektu. Uznanie budzi próba ulokowania dużej części ogólnodostępnych funkcji na parterze budynku oraz dobra dostępność hali sportowej na poziomie pierwszym. Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziły relacje urbanistyczne obiektu oraz szczegółowe rozwiązania funkcjonalne. Dopracowania wymagają także rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjnie-materiałowe hali basenowej i głównej hali sportowej.

Zespół:

 • Ewa Janik, architektura
 • Błażej Janik, architektura
 • Małgorzata Karolak-Góra, architektura (współpraca autorska)
 • Klaudia Kwaśny, architektura (współpraca autorska)
 • Karolina Supron, architektura (współpraca autorska)
 • Wojciech Wilczek, konstrukcja(współpraca autorska)
 • Paweł Niedzielski, architektura krajobrazu (współpraca autorska)

III nagroda - Bartłomiej Nawrocki, Marcin Jojko

Uzasadnienie:

Nagrodę przyznano za dobry układ funkcjonalny obiektu zapewniający jego sprawne funkcjonowanie. Rozwiązania architektoniczne obiektu właściwe co do zasady ogólnej, budzą wątpliwości w kontekście relacji do przestrzeni zewnętrznych oraz integracji z przestrzeniami wewnętrznymi.

Zespół:

 • mgr. inż. Patrycja Janus, arch. krajobraz
 • mgr inż. arch. Marcin Jojko
 • mgr inż. Daniel Kubecki, konstrukcja
 • mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki
 • mgr inż. arch. Agnieszka Weber

Wyróżnienie - Consultor

Uzasadnienie:

W przedstawionej pracy Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na próbę odmiennego ukierunkowania otwarcia funkcjonalnego parteru tj. budynku w kierunku ulicy Banacha.

Zespół:

 • mgr inż. architekt Joanna Kapturczak
 • mgr inż. architekt Michał Kapturczak
 • inż. architekt Dawid Kapturczak
 • mgr inż. architekt Małgorzata Antonič
 • wizualizacje: mgr inż. Tomasz Jurkowski
 • konstrukcja: mgr inż. Jan Drzewiecki
 • architektura krajobrazu: mgr inż. Aldona Szkudlarek-Lipowy, inż. Radosław Lipowy

Wyróżnienie - 22ARCHITEKCI

Uzasadnienie:

W przedstawionej koncepcji uwagę członków Sądu Konkursowego zwróciło trafne rozmieszczenie głównych elementów programu w ogólnodostępnym parterze budynku. W opinii Sądu Konkursowego również zaproponowana elewacja budynku jednoznacznie wskazuje na jego sportową funkcję.

Zespół:

 • Aleksander Drzewiecki
 • Maciej Kowalczyk
 • Michał Tatjewski
 • Aleksandra Zubelewicz-Lada
 • Michał Bala-Sołtyski
 • Maciej Sidorowicz
 • Vasili Asianenka
 • współpraca autorska (brak praw autorskich)
 • stud. arch. Tomasz Kamiński
 • stud. arch. Malgorzata Opalińska

Źródło: SARP