Architektura MuratorKonkursyKonkurs na przebudowę Domu Turystycznego w Warszawie

Konkurs na przebudowę Domu Turystycznego w Warszawie

Dawny Dom Turystyczny przy placu Starynkiewicza, mieszczący po wojnie redakcje „Trybuny Ludu” i „Rzeczpospolitej”, czeka przebudowa. Na projekt modernizacji władze miasta ogłosiły właśnie konkurs architektoniczny.

Konkurs na przebudowę Domu Turystycznego w Warszawie

Pięciokondygnacyjny gmach przy placu Starynkiewicza w Warszawie został wzniesiony w latach 1937-1939 według projektu Władysława Borawskiego. Budynek, zarządzany przez Związek Propagandy Turystycznej m.st. Warszawy, pełnił wówczas funkcję hotelu. Po wojnie swoją siedzibę miała tu m.in. redakcja „Trybuny Ludu”, a następnie „Rzeczpospolitej”. Obecnie należący do miasta obiekt pełni funkcję biurową, ale od dawna wymaga generalnego remontu. Na jego projekt ratusz ogłosił właśnie konkurs architektoniczny.

Zadaniem uczestników jest opracowanie modernizacji budynku z przeznaczeniem na potrzeby administracji publicznej wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca. Poza dostosowaniem gmachu do obowiązujących norm i przepisów należy m.in. zaprojektować nowoczesną strefę obsługi klienta i dwie sale konferencyjne w parterze oraz zaproponować adaptację poddasza na biura bądź przestrzenie techniczne.

W jury pod przewodnictwem Małgorzaty Nowaczyk z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy znaleźli się architekci: Beata Bejtman-Kuźmienko, Sylwia Brzezińska, Marcin Goncikowski, Beata Koźliczak, Kamil Miklaszewski i Kamila Zakrzewska. Pula nagród wynosi 60 tys. zł. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 30 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Składanie wniosków o dopuszczenie udziału w konkursie do 9 grudnia 2019 roku. Prace można nadsyłać do 20 lutego 2020 roku. więcej informacji oraz regulamin na stronie www.architektura.um.warszawa.pl.