Konkurs Student Trophy24

i

Autor: materiały prasowe organizatorów

Konkursy

Konkurs Student Trophy24: śródmieście Wiednia inspiracją do nowych realizacji z drewna

2023-06-30 14:17

Prestiżowy konkurs Student Trophy24 po raz pierwszy obejmuje studentów polskich uczelni. Do 19 października br. mogą oni zgłaszać swój udział w międzynarodowym projekcie, którego uczestniczy zaprezentują najlepsze pomysły na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu. Celem jest stworzenie rozwiązań z wykorzystaniem drewna jako głównego materiału budowlanego. Pula nagród tegorocznej edycji wynosi łącznie 15 000 Euro.

Organizator: proHolz Austria, we współpracy z proHolz Bavaria i Wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym/ Instytutem Architektury i Wzornictwa
Termin zgłaszania uczestników/zespołów: 19 października 2023 r.
Termin nadsyłania projektów: 1 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 17 kwietnia 2024 r.
Wręczenie nagród: 16 maja 2024 - Wiedeński Uniwersytet Techniczny
Informacje: www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy
Koordynator w Polsce: dr Małgorzata Wnorowska, Forestor Communication, [email protected]

Konkurs proHolz Student Trophy to otwarty, międzynarodowy konkurs studencki, którego ideą jest wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego do rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych miast.  Ogłoszona właśnie jego piąta edycja zachęca do udziału uczestników z kilku krajów Europy, w tym po raz pierwszy także studentów z Polski.

Organizacja proHolz dostrzegła aktywność polskich uczelni w zakresie budownictwa drewnianego i zaprasza jej studentów do rywalizacji na najlepszy projekt.

- Studenci będą wykorzystywać potencjał nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zabudowy i rozbudowy już istniejących struktur w gęstych obszarach miejskich w Wiedniu – mówi dr Georg Binder z organizacji proHolz. -  Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji rozbudowy śródmieścia stolicy, poszerzenie i osadzenie budowli w istniejącej tkance miejskiej. To częste wyzwanie budowlane w Wiedniu, które wywołuje wiele dyskusji na temat życia miejskiego.

Wśród laureatów poprzednich edycji (2020) była już także Polka, Monika Kalinowska, studentka uczelni wiedeńskiej. W tym roku jej sukces mają szansę powtórzyć studenci architektury i budownictwa (inżynierii lądowej i wodnej) lub zespoły interdyscyplinarne z krajowych uczelni.

Organizator wskazał 5 działek budowlanych w zwartym obszarze miejskim w Wiedniu. Uczestnicy konkursu przedstawią pomysły i rozwiązania, które pokażą, jak wśród kamienic, poprzez ich rozbudowę lub nadbudowę przy wykorzystaniu drewna, poprawić istniejącą strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie.

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

Konkurs Student Trophy24

i

Autor: materiały prasowe organizatorów