Nowe życie między estakadami – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie przestrzeni pod wiaduktami między Dworcem Głównym a Wisłą w Krakowie, proj. VenhoevenCS

Nowe życie między estakadami – wyniki konkursu

2018-12-10 19:26

W dwuetapowym konkursie na zagospodarowanie przestrzeni wokół centralnego odcinka modernizowanej linii średnicowej w Krakowie zwyciężyła holenderska pracownia VenhoevenCS, ale do realizacji skierowane mogą być także pomysły zaproponowane przez innych uczestników.

Pod koniec 2017 roku w ramach budowy krakowskiej kolei aglomeracyjnej oddano do użytku zmodernizowaną łącznicę kolejową Zabłocie – Podgórze. Przebiegający przez miasto obiekt składa się z trzech estakad o łącznej długości ponad kilometra i dwóch wiaduktów o długości 155 metrów. Przy czym jest to dopiero pierwszy etap inwestycji. W następnym, realizowanym obecnie na Grzegórzkach, powstanie kolejna estakada, o długości 850 metrów. W maju tego roku władze Krakowa we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs podejmujący próbę zhumanizowania tej gigantycznej konstrukcji i jej przestrzennego powiązania z miastem. Jednym z głównych zadań, jakie postawiono przed uczestnikami było zaproponowanie sposobów użytkowania przestrzeni, które powstaną pod budowanymi wiaduktami, między Dworcem Głównym a Wisłą. Od razu założono, że nadesłane prace staną się jedynie punktem wyjścia do dyskusji nad przyszłym zagospodarowaniem otoczenia estakady.

W jury pod przewodnictwem Tomasza Bobrowskiego, głównego architekt miasta Krakowa, znaleźli się: Jacek Ewý, Marlena Happach, Piotr Lewicki, Stanisław Deńko, Leszek Jasiński oraz reprezentujący spółkę PKP PLK Krzysztof Drebot.

18 października w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie miało miejsce ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Pierwsze miejsce i 55 tys. zł przyznano pracowni Tona Venhoevena z Holandii (skład zespołu autorskiego: Ewald Anthonie Jan Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot, Piotr Maciej Gierek, Maria Angeles Reinares San Martin, Grzegorz Baliński, Artur Ganczarek) za wybitnie oryginalne przekształcenie uciążliwego elementu infrastruktury w przyjazny mieszkańcom środek komunikacji publicznej, stwarzający możliwości wzbogacenia miasta o nową niewymierną wartość.

Drugą nagrodę i 45 tys. zł otrzymało biuro NM architekci, w składzie Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Warszawa; Krzysztof Kamieniobrodzki, Jerzy Grochulski, architektura krajobrazu: Grzegorz Rejniak, a trzecią i 35 tys. zł studio Miastopracownia, w składzie Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc, Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk, Jacek Nawrocki. Wyróżnienie i 20 tys. zł przypadło natomiast pracowni Studio4SPACE, w składzie Bartosz Dendura, Ewelina Galas, Martyna Mądry, Aleksandra Plewik, Katarzyna Przybyło, Magdalena Pieszczoch, Katarzyna Elwart.

Rozstrzygniecie konkursu rozpoczęło kolejny etap konsultacji społecznych. 25 października odbyła się dyskusja pokonkursowa z udziałem laureatów i zaproszonych gości. W tym dniu uruchomiony został też formularz konsultacyjny, w którym mieszkańcy poproszeni zostali między innymi o wybór najcelniejszych rozwiązań zastosowanych w nagrodzonych pracach. Na przyszły rok planowane jest także przeprowadzenie warsztatów, w znanej już mieszkańcom Grzegórzek formule co-design, podobnej do tej, jaka towarzyszyła projektowi kreacji nowej, rozciągającej się pomiędzy rondami: Mogilskim i Grzegórzeckim, przestrzeni publicznej. Zarówno rezultaty zmagań konkursowych, jak i efekty konsultacji staną się podstawą do dalszych szczegółowych prac zmierzających do zaplanowania realizacji przedsięwzięcia – mówi „A-m” Katarzyna Wysocka, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa.