Architektura MuratorKonkursyOtwarty nabór prac na Narracje 2013. Światło i atmosfera

Otwarty nabór prac na Narracje 2013. Światło i atmosfera

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłasza otwarty nabór prac do tegorocznej edycji festiwalu Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, zorganizowanego pod hasłem Odkrywanie zachwyca. Targowiska, spotkania, wspomnienia. Do udziału zaproszeni są mieszkający w Polsce artyści i projektanci;

Założenia
Pojęcia użyte w tekście otwartego naboru powinny być rozumiane w sposób możliwie szeroki. Ścieżki, których dotyczy nabór są jasno zidentyfikowane, ale jednocześnie ich definicja nie wyklucza własnej interpretacji. Kurator pragnie podkreślić, że nie ma ściśle określonych zasad czy kryteriów wyboru prac: Garrett zainteresowany jest zgłoszeniami opierającymi się na ciekawych koncepcjach, które odzwierciedlać będą podejście zaprezentowane w założeniach kuratorskich oraz które – w sposób przemyślany i kreatywny – powiązane będą z sytuacją i kontekstem Długich Ogrodów. Dlatego ścieżki opisane poniżej powinny być rozumiane jako wskazówki i inspiracje, należy je odczytywać jako pretekst do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób sytuacja i podejście artysty łączą się z kontekstem Długich Ogrodów i koncepcją „Odkrywanie zachwyca”. Kurator nie ma jasnej definicji tego, jakie prace powinny zostać zgłoszone, liczy na zaskoczenie oryginalnymi i przemyślanymi pomysłami.

Kandydaci: artyści i artystki mieszkające w Polsce
Oczekujemy zgłoszeń od lokalnych artystów i artystek, którzy/które posiadają lokalną wiedzę – w rozumieniu Roba Garretta „lokalny” znaczy „polski”, nie tylko „gdański” – podkreślają organizatorzy.
Kandydaci udział w otwartym naborze muszą mieszkać w Polsce, co nie znaczy jednak, że muszą posiadać polskie obywatelstwo czy narodowość. Artyści/artystki z zagranicy żyjący/e w Polsce przez dłuższy okres czasu także mogą nadsyłać zgłoszenia.
Również wszystkie osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach Narracji mogą wziąć udział w otwartym naborze – interesuje nas jedynie jakość pomysłów oraz to czy są one odpowiednie dla tegorocznej odsłony Festiwalu.

Główne założenia otwartego naboru
Dwa główne założenia tegorocznego otwartego naboru to:
- projekty oparte na/dotyczące dźwięku („piosenka / głos / tekst”)
- projekty interaktywne z użyciem światła i/lub projekty wpływające na zmianę atmosfery

Ogłoszenie otwartego naboru w dużej mierze podyktowane jest pragnieniem włączenia „lokalnych głosów” do programu Festiwalu. Rob Garrett zainteresowany jest pracami, które rozwijać będą określone w koncepcji kuratorskiej pojęcia „spotkań” i wspomnień” w dyskusję, o tym, co znaczy być lokalnym, posiadać lokalną wiedzą i działać lokalnie. Poprzez otwarty nabór kurator pragnie pozyskać projekty, perspektywy i głosy, które oparte będą na trwale „lokalnej” wiedzy, wierząc w jej niezwykły potencjał i autentyzm.

Ogłaszając otwarty nabór, kurator szuka również równowagi pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi głosami – ich współbrzmienie jest niezwykle ważne dla całej koncepcji Narracji, dla wyróżnionej przez kuratora koncepcji „spotkań” oraz dialogu odbywającego się tradycyjnie na targowisku, którym niegdyś były Długie Ogrody.

Rodzaje projektów:
Nabór dotyczy dwóch typów projektów:
a/ opartych na idei: piosenka/głos/tekst
Proponowane prace mogą, ale nie muszą być pracami dźwiękowymi – mogą opierać się na wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, że nadawać się one będą do prezentacji w przestrzeni publicznej oraz w ciemności. Kurator przede wszystkim oczekuje lokalnych narracji/wspomnień/wyobrażeń i wizji, które manifestują się poprzez piosenkę, głos lub tekst.

b/ opartych na gatunku: interaktywne projekty z wykorzystaniem światła i/lub wpływające na zmianę atmosfery (w rozumieniu: powietrza i aury)
Projekty te powinny powodować zauważalne zmiany w wyglądzie i „sensorycznym odczuciu” miejsca, w którym będą realizowane. Projekty nie powinny ograniczać się do funkcji dekoracyjnej – kurator poszukuje projektów konceptualnych wyrażonych za pomocą światła i/lub zmiany atmosfery. Oczekujemy projektów typu site-specific, czyli ściśle odnoszących się do obszaru, na którym odbędą się Narracje 2013 oraz wyraźnie nawiązujących do koncepcji kuratorskiej.

Zagadnienia:
Ten typ prac skupia się na instalacjach i projektach, które raczej nie będą posiadały formy obiektów czy obrazów. Powinny to być prace, które tworzą, zmieniają lub zakłócają fizyczny i sensoryczny charakter danego miejsca/sytuacji na terenie Długich Ogrodów.
Zgłoszenia mogą w dowolny sposób i w dowolnej kombinacji wykorzystywać każdy z opisanych elementów: oddziaływanie za pomocą światła, interaktywność, potencjał kreowania atmosfery.

Interaktywny:
To określenie powinno być rozumiane dość szeroko. Na podstawowym poziomie interaktywność jest czymś, co zmienia świadomość publiczności odnośnie własnej sytuacji przestrzennej; świadomość tego, jak ciało porusza się w przestrzeni. Na poziomie bardziej dosłownym interaktywność jest daniem publiczności wyboru czy chce uczestniczyć w projekcie poprzez swoje działania, np. wpływając na projekcję z rzutnika przedmiotem, światłem lub cieniem, aktywując coś za pomocą telefonów/sms-ów, aktywując czujnik ruchu etc.


Atmosfera:
To określenie odnosi się do fizycznej atmosfery/powietrza – mogą to być chmury światła, dźwięku, zapachu, wilgoć. Takie prace mogą wytwarzać nową lub zmieniać zastaną atmosferę danego miejsca.

Miejsca i lokalizacje
Propozycje mogą wskazywać preferowane lub idealne – zdaniem zgłaszających – miejsca realizacji projektu, choć nie jest to wymagane. Ostateczny wybór miejsc należeć będzie do kuratora i organizatorów.
Każdy ze zgłoszonych projektów site specific powinien wyjaśniać, w jaki sposób ogólnie łączy się z terenem Narracji 2013 oraz konkretnymi rodzajami przestrzeni typowymi dla Długich Ogrodów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia w formie elektronicznej powinny zawierać:
- zdjęcia/wizualizacje, które ilustrują proponowany projekt
- 1-2 akapity tekstu prezentującego koncepcję projektu w języku polskim i angielskim
- 1-2 akapity, w których wyjaśnione zostanie, w jaki sposób proponowany projekt nawiązuje do terenu, na którym odbędą się Narracje 2013 i koncepcji kuratorskiej (w języku polskim i angielskim)
- techniczny opis projektu
- budżet
- wybór zdjęć wcześniej realizowanych prac, które mogą być istotne dla oceny proponowanego projektu
- dane kontaktowe

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: info@narracje.eu

Nabór trwa do 31 marca 2013.

Gdyński Modernizm w Obiektywie: konkurs fotograficzny Trwa 12. edycja konkursu fotograficznego Gdyński Modernizm w Obiektywie 2022. Zgłoszenia do 12 sierpnia.
Top Woman in Real Estate 2022: wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu Top Woman in Real Estate 2022. Wśród nagrodzonych po raz pierwszy mężczyzna!
Konkurs na najpiękniejsze wizualizacje z drzwiami DRE Supreme by K. Miruć Jesteś projektantem, architektem, grafikiem lub designerem? Umiesz tworzyć piękne wizualizacje wnętrz? Koniecznie weź udział w konkursie organizowanym przez DRE! Stwórz wizualizację z drzwiami z linii DRE Supreme by K. Miruć i wygraj nawet 10 000 złotych. Zgłoszenia można wysyłać do 16 maja.
Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu o ekobudownictwie Jesteś studentem i interesujesz się ekologicznymi rozwiązaniami? Jeszcze tylko do 14 marca możesz zgłosić się do konkursu. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu ciekawego i ekologicznego rozwiązania, które może wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki budujemy, mieszkamy i żyjemy.  Możesz je wykonać za pomocą infografiki, krótkiego filmu lub tekstu. Zaprezentowane przez Ciebie rozwiązanie może być zarówno Twoim autorskim pomysłem, jak i koncepcją, która jest już powszechnie stosowana. Zanim przystąpisz do pracy, zapoznaj się z krótką listą inspiracji.
9. edycja konkursu dla młodzieży w ramach programu Kształtowanie przestrzeni Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież w wieku 12-19 lat do udziału w konkursie na niezwykłe opowieści o miejscu zamieszkania.
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Tree house 2021 Anna Piątek, Piotr Gajdka i Mikołaj Kociołek zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na zaprojektowanie domku na drzewie Tree house 2021. Projekt jest nie tylko spełnieniem dziecięcych marzeń, lecz także odpowiedzią na bieżące problemy, z którymi mierzy się ludzkość.