Architektura MuratorKonkursyPark Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu

Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, I nagroda

Przeciwko budowie Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze protestowała przede wszystkim część działkowców z sąsiadującego z planowaną inwestycją ogrodu. Na początku roku zarzucali władzom dzielnicy, że decyzję o realizacji założenia między lasem, ul. Lebiodową i terenem ROD Zdrowie podjęto bez przeprowadzenia szerokich konsultacji, nie informując nawet o zakresie prac. O budowie Parku Aktywności Rodzinnej, „atrakcyjnym dla wszystkich grup wiekowych, w nietuzinkowy sposób pozwalającym budować relacje między uczestnikami” działkowcy dowiedzieli się z tablicy informacyjnej ustawionej w obrębie przyszłej inwestycji.

Nie wiemy, co tak naprawdę kryje się pod nazwą „Park”. Jakiego typu obiekty w jego obrębie powstaną. Jaki układ alei przewidują architekci. Nie wiemy, jak zostanie rozwiązany problem dostępności komunikacyjnej parku, gdzie powstaną parkingi. Niepokoimy się o wycinkę starych drzew i krzewów. Co stanie się z dzikimi zwierzętami, dla których ostoją jest ten leśny skrawek – wyrażali zaniepokojenie działkowcy w komunikacie zamieszczonym na stronie ROD Zdrowie. Choć w połowie 2021 roku urząd dzielnicy  przeprowadził internetową ankietę na temat możliwości zagospodarowania parku, spotkanie z mieszkańcami sąsiadującymi z działką zorganizował dopiero w czerwcu tego roku. W jego trakcie przybliżono uczestnikom propozycje aktywności, zebrano pytania i propozycje wytycznych do planowanego konkursu architektonicznego. Ten władze Wawra ogłosiły wkrótce potem.

Konkurs na Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze

Park ma pełnić rolę nowoczesnego miejsca aktywności i integracji dla mieszkańców dzielnicy oraz osób przyjeżdżających spoza jej obrębu. Ma uzupełniać ofertę sportowo-rekreacyjną Wawra, stanowiąc nowe, rozpoznawalne miejsce o unikalnym w skali dzielnicy programie i wyposażeniu – napisano w regulaminie. W obrębie założenia należało przewidzieć m.in. hub gier, czyli  przestrzeń, w której będzie można wypożyczyć sprzęt, strefę piknikową, miejsce na punkt gastronomiczny, wybieg dla psów, toalety, a także budynek sześciooddziałowego przedszkola dla ok. 150 dzieci. W ośmioosobowym jury zasiedli architekci Piotr Żabicki (przewodniczący), Katarzyna Rokicka-MullerPrzemysław Kokot i Urszula Forczek-Brataniec, a także Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer, Teresa Zduńczyk, naczelnik Wydziału Architektury urzędu, Szymon Pulcyn, naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji oraz Magdalena Jędraszko-Macukow, naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu m.st. Warszawy.

Pierwsze miejsce zdobyło biuro JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski. Jak uzasadniało jury, projekt zakłada minimalną ingerencję w istniejące zasoby przyrodnicze, podkreśla ich walory i pozostawia część terenu jako ostoję przyrody. Poszczególne strefy aktywności zostały zaprojektowane adekwatnie i w ścisłej korelacji z uwarunkowaniami poszczególnych ekosystemów – czytamy w uzasadnieniu.

Architekci przewidzieli m.in. system retencji wody deszczowej. Sieć kanałów bioretencyjnych zbiera wodę opadową, tworząc lokalne podmokłości. Projektowane są dosadzenia olszy czarnej i niskiej roślinności wilgociolubnej. Zastosowane rośliny hydrofitowe tolerują suszę oraz mają umiejętność podczyszczania wody opadowej. Zastosowane rozwiązania przystosowane są do zmian klimatu, a gatunki zostały wybrane zgodnie z siedliskiem przyrodniczym – tłumaczą.

Uwagę jury zwróciła też zaproponowana w pracy gra plenerowa „Znajdź to miejsce”, polegająca na odkrywaniu poszczególnych enklaw przyrodniczych i punktów widokowych, a także kładka wśród drzew, stanowiąca – w opinii sędziów – twórczą i atrakcyjną interpretację wymagania dotyczącego dominanty przestrzennej, a równocześnie odpowiedź na podnoszone przez mieszkańców obawy, dotyczące zarówno wkomponowania tego typu instalacji w krajobraz miejsca, jak i ich uwag związanych z zachowaniem prywatności przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie parku.

Obiekty kubaturowe i elementy małej architektury mają powstać w konstrukcji drewnianej, przy czym na przykład pawilon gastronomiczny przewidziano z modrzewia syberyjskiego opalanego metoda Shou Sugi Ban. Budynek przedszkola zaplanowano w pólnocno-wschodniej części założenia, w pobliżu ogródków działkowych. Według koncepcji będzie mieć formę czterech prostopadłościennych brył krytych dwuspadowymi dachami z niewielkim dziedzińcem pośrodku.

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, przekrój; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, przekrój przez wyniesioną ścieżkę wśród drzew; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, przekrój przez polanę z pawilonem gastronomicznym; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, polana i plac z pawilonem; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, pawilon gastronomiczny; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, plac przed przedszkolem; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, plac miejski ze zdrojem; I nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, polana do gier; I nagroda

Drugą nagrodę przyznano pracowni Architekt Piotr Jański. Autor również zaproponował pawilon gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, przedszkole usytuował jednak w zachodniej części parku, a dodatkowo zaprojektował duże pole minigolfa i tor wrotkowy. W koncepcji przewidziano kilka mniejszych i jedną większą strefę retencyjną. Zaproponowano rośliny odpowiednie dla stref miejskich – czytamy w uzasadnieniu.

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, plac z pawilonem gastronomicznym; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, tor wrotkowy; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, wybieg dla psów; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, strefa minigolfa; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, pawilon gastronomiczny; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, pawilon gastronomiczny; II nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj.  Architekt Piotr Jański, pawilon gastronomiczny; II nagroda

Trzecie miejsce zajęła praca biura Enone Architektura Rafał Sokołowski, która w centrum założenia przewidywała realizację placu z amfiteatrem, przedszkola natomiast w północno-zachodnim narożniku działki. Autorzy zaproponowali liczne miejsca do zabaw dla dzieci, w tym zlokalizowany wśród drzew tor wrotkowy. Zaplanowali ponadto rozbudowę drogi lokalnej oraz poszerzenie i pokrycie nawierzchnia asfaltową istniejącego gruntowego ciągu pieszego.

Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. Enone Architektura Rafał Sokołowski; III nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. Enone Architektura Rafał Sokołowski; III nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. Enone Architektura Rafał Sokołowski; III nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. Enone Architektura Rafał Sokołowski; III nagroda
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze, proj. Enone Architektura Rafał Sokołowski; III nagroda

Jak zapowiadają władze Wawra realizacja Parku Aktywności Rodzinnej ma się rozpocząć w 2023 roku. Inwestycja pochłonie blisko 9 mln zł (5 mln zł pochodzić będzie z budżetu dzielnicy, a 3 mln 850 tys. zł przekaże zarząd województwa mazowieckiego).

Konkurs na projekt Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze: wyniki Władze miasta st. Warszawy rozstrzygnęły konkurs na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer. Główną nagrodę zdobyła pracownia BDR Architekci, której koncepcja w subtelny sposób odnosi się do stylu świdermajer.
Medusa group szuka recepty na nowe centrum Wawra Na zlecenie Dom Development studio medusa group opracowuje projekt zagospodarowania poprzemysłowych terenów w centrum Wawra. Wstępna koncepcja, uwzględniająca możliwości przestrzenne tej części dzielnicy, zostanie poddana konsultacjom społecznym.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Konkurs na pawilon dla bezdomnych kotów w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły konkurs na projekt nowej kociarni w Wawrze. Pawilon będzie mógł przyjąć do 300 kotów.
Konkurs na projekt rewitalizacji Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie Władze Redy ogłosiły konkurs na rewitalizację i rozbudowę Miejskiego Parku Rodzinnego. Zadaniem uczestników jest m.in. zaprojektowanie tężni oraz wodnego placu zabaw.