Przestrzeń publiczna

Park Naturalny Golędzinów: zmiany w sąsiedztwie pawilonu Kamień w Warszawie

2023-09-25 14:26

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozstrzygnął konkurs na projekt naturalnego parku na Golędzinowie. Zwyciężyła eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec, która na koncie ma także zrealizowany nieopodal pawilon edukacyjny Kamień.

Spis treści

  1. Nie dla parku na Golędzinowie
  2. Park Naturalny Golędzinów: wyniki konkursu
  3. Pozostałe prace nagrodzone w konkursie

Nie dla parku na Golędzinowie

Konkurs architektoniczny na projekt Parku Naturalnego Golędzinów Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zorganizował wspólnie ze stołecznym oddziałałem SARP. Uczestnicy mieli zaproponować zagospodarowanie 65 hektarów rozciągających się na praskim brzegu Wisły na tzw. Golędzinowie, od mostu Gdańskiego do mostu Grota-Roweckiego. Pomysł, by wprowadzać jakiekolwiek ingerencje w ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar spotkał się z ostrą krytyką mieszkańców, którzy przeprowadzili nawet kilka protestów w obronie pozostawienia naturalnego charakteru tego miejsca.

Zarząd Zieleni argumentował jednak, że utworzenie parku jest konieczne właśnie dlatego, by chronić przestrzeń przed niekorzystnym wpływem miasta. Planujemy wyznaczyć promenadę wzdłuż wału wiślanego, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie się przemieszczać w celach rekreacyjnych. Ze względu na położenie na terenie zalewowym, mała architektura parku będzie wykonana wyłącznie z naturalnych, wtapiających się w otoczenie materiałów i będzie ograniczona do minimum. Mogą pojawić się ławki, wieżyczka widokowa czy ścieżki edukacyjne posadowione na palach, tak aby nie ingerowały w teren. Nie będzie tu np. ścieżek z asfaltu czy zaprojektowanych rabat. Ścieżki edukacyjne czy punkty widokowe nie zmienią charakteru tego miejsca, a umożliwią mieszkańcom podziwianie niezwykłej, dzikiej przyrody – tłumaczyli przedstawiciele ZZW.

Park Naturalny Golędzinów: wyniki konkursu

W 11-osobowym jury zasiedli architekci Sławomir Gzell (przewodniczący), Dominik Górecki, Małgorzata Nowaczyk i Agata Witkowska, architekci krajobrazu Rafał Mroczkowski, Kinga Kimic i Mirosław Gajdak, a także Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, Iwona Zwolińska z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy i Jacek Jeżewski, burmistrz dzielnicy Praga-Północ. Na konkurs nadesłano 9 prac. Pierwsze miejsce sędziowie postanowili przyznać eM4 . Pracowni Architektury . Brataniec (zespół w składzie: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk).

W nagrodzonej koncepcji przede wszystkim zwrócili uwagę na ochronę wartości przyrodniczych całego obszaru i zwiększenie jego różnorodności biologicznej. Ochrona przyrody utrzymana jest poprzez wzmocnienie enklaw oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników (pomosty i platformy widokowe) lub barier utrudniających dostęp do szczególnie cennych obszarów (nasadzenia rodzimych krzewów, wprowadzenie elementów land art, utrzymanie naturalnych terenów podmokłych). W kształtowaniu przestrzeni oparto się na istniejących zadrzewniach, przy wprowadzeniu trafnych uzupełnień i niezbędnych korekt widokowych – czytamy w uzasadnieniu.

Jury doceniło też przemyślaną lokalizację niezbędnych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Przyjęte rozwiązania pozwolą wykreować w rejonie planowanej stacji drugiej linii metra „Żerań FSO” przestrzeni publicznych stopniowo przechodzących z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych w funkcje przyrodnicze – podkreślili w uzasadnieniu.

Pozostałe prace nagrodzone w konkursie

Drugą nagrodę zdobyła Autorska Pracownia Architektury CAD (zespół w składzie: Justyna Chmielewska, Magdalena Popińska, Krzysztof Popiński, Anna Jackiewicz), trzecią biura topoScape i Archigrest (zespół w składzie: Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek), a wyróżnienie Pracownia Architektury Krajobrazu. Marta Tomasiak we współpracy z Zygmuntem Borawskim (zespół w składzie: Marta Tomasiak, Zygmunt Borawski, Marta Przygoda, Lucyna Rydel, Agnieszka Kilian, Szymon Pawelczuk, Kamila Lejman- Kudła, Marek Piwowarski).