Reduta Ordona

i

Autor: domena publiczna Szturm Woli przez wojska rosyjskie według obrazu Horacego Verneta

Konkurs architektoniczny

Reduta Ordona ma zyskać godne upamiętnienie. Będzie konkurs architektoniczny

2023-04-20 15:30

Ministerstwo kultury zapowiada kolejny ważny konkurs architektoniczny przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Na warszawskiej Ochocie, nieopodal centrum handlowego Blue City, powstanie cmentarz wojenny oraz izba pamięci przywołująca bohaterska obronę Reduty Ordona.

Reduta Ordona, utrwalona w słynnym wierszu Adama Mickiewicza, to miejsce jednej z bitew powstania listopadowego. 6 września 1831 roku Rosjanie przypuścili szturm na to stanowisko. W momencie ataku nastąpił wybuch zgromadzonych tam ładunków, grzebiąc kilkuset polskich i rosyjskich żołnierzy. Kilka lat temu przeprowadzono badania mające na celu potwierdzenie dokładnej lokalizacji reduty. Prace archeologiczne przeprowadzone w latach 2011-2013 potwierdziły, że znajdowała się ona między ulicą Na Bateryjce a Alejami Jerozolimskimi na warszawskiej Ochocie. W trakcie badań znaleziono również szczątki poległych. Efektem odkrycia pozostałości fortyfikacji był wpis tego obszaru do rejestru zabytków.

17 kwietnia na terenie Reduty Ordona miało miejsce spotkanie ministra kultury Piotra Glińskiego z przedstawicielami władz Warszawy i samorządu województwa mazowieckiego. Wzięli w nim udział m.in. wiceprezydent Michał Olszewski i stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Wicepremier zapowiedział zorganizowanie konkursu architektonicznego na nowe zagospodarowanie tej historycznej przestrzeni. Podkreślił, że oprócz kwatery wojennej, w której zostaną pochowane odnalezione szczątki obrońców, powstanie izba pamięci umożliwiająca realizację projektów edukacyjnych. Przez wiele lat toczyła się dyskusja o to, w jaki sposób należy upamiętnić to miejsce. Obecnie podstawowe decyzje zostały podjęte. Miasto przekaże trzy działki będące własnością Skarbu Państwa jednej z instytucji prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób będziemy mogli sfinansować inwestycję upamiętniającą to miejsce i tych bohaterów – powiedział Gliński.