Architektura MuratorKonkursyURBAN QUALITY AWARD 2011

URBAN QUALITY AWARD 2011

W konkursie premiowane będą te projekty, które w szczególności poprzez swoje urbanistyczne, ale także architektoniczne, techniczne, przestrzenne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne komponenty wnoszą wkład w przyszłościową, zrównoważoną i trwałą budowę miast. Ogłoszenie zwycięzcy 29 listopada.

KONKURS URBAN QUALITY AWARD 2011
ogłoszony przez spółkę akcyjną Eurohypo AG we współpracy z Topos – the International Review of Landscape Architecture and Urban Design

URBAN QUALITY AWARD 2011

W obecnych czasach większość ludzi mieszka w miastach i w przyszłości ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego rozważania na temat strategii urbanistycznych i dyskusje o tym, jak miasta mogą się rozrastać, są nieodzowne. Dalszy rozwój urbanistyczny musi być zrównoważony pod kątem ekologicznym, społecznym i gospodarczym, a działania podejmowane przez miasta na skutek dynamicznie zmieniających się warunków ramowych muszą być elastyczne.

Ponadto przestrzeń miejska i jej wszystkie architektoniczne i urbanistyczne elementy stanowią zawsze odzwierciedlenie naszego społeczeństwa.
Aby w dłuższej perspektywie móc zagwarantować wysoki poziom życia w miastach, należy dostrzec w odpowiedzialnej urbanistyce całościowe i społeczne zadanie wspólnotowe. Miasta muszą oferować ludziom dynamiczną atmosferę – przestrzeń życiową, miejsce pracy, miejsca spotkań i komunikacji, a także odpoczynku. Nie tylko budynki o innowacyjnych i elastycznych strukturach nadają miastom urbanistyczną jakość, bardziej atrakcyjne stają się one także dzięki dobrze rozplanowanym i odpowiednio zaprojektowanym wolnym przestrzeniom publicznym. Do tego dochodzi jeszcze wyzwanie zarządzania rozwojem miast w taki sposób, by zapobiec dalszej degradacji środowiska i klimatu. Jako jeden z wiodących banków zapewniających finansowanie nieruchomości komercyjnych, Eurohypo odczuwa szczególną odpowiedzialność wnoszenia swojego wkładu w rozwój naszych miast. Dlatego już od kilku lat nagradza szczególnie wyróżniające się projekty urbanistyczne – pierwotnie w ramach International Urban Landscape Award, nagrody, która skupiała się na krajobrazowych komponentach, takich jak parki czy tereny zielone.

Obecnie nagroda ta uległa dalszemu przekształceniu pod kątem merytorycznym i została tym samym poszerzona. Od tego roku główny nacisk spoczywał będzie na udanej współgrze zabudowy i wolnych przestrzeni jako istotnych elementów budowy zrównowaŜonego i tym samym przyszłościowego miasta.
Tę jakość życia wyraża także nowa nazwa konkursu: Urban Quality Award.

W ramach tegorocznego konkursu poszukujemy projektów w Niemczech (głównej siedzibie Eurohypo) i Polsce, jednym z głównych państw działalności Eurohypo. Także w kolejnych latach oprócz Niemiec do konkursu będzie zapraszany zawsze jeden kraj kluczowy dla działalności banku. To międzynarodowe ukierunkowanie umożliwia zwrócenie uwagi na wzorcowe projekty i wspiera wymianę pomysłów.

CEL URBAN QUALITY AWARD 2011

W ramach konkursu Eurohypo nagradza publiczne i prywatne zaangażowanie, ukierunkowane na wyzwania przyszłościowego miasta, a tym samym w znaczący sposób przyczyniające się do poprawy jakości życia w mieście.

Szukamy nowatorskich, nowo utworzonych lub poddanych restrukturyzacji kompleksów budowlanych i dzielnic miejskich, które są symbolami przyszłościowych miast: zrównoważonymi i innowacyjnymi zalążkami kultury urbanistycznej, miast wartościowych, ekonomicznych i funkcjonalnych pod kątem społecznym.

Mile widziane są urbanistyczne koncepcje, będące odpowiedzią na dynamiczne zmiany demograficzne oraz gospodarcze. Szukamy ponadto kreatywnych pomysłów potrafiących sprostać społecznym, ekologicznym i ekonomicznym wyzwaniom współczesnych miast i dzielnic. Konkurs Urban Quality poświęca szczególną uwagę także efektywności energetycznej i optymalizacji pod kątem surowców, przy czym przedkładać można całościowe koncepcje lub strategie dotyczące ich zrównoważonego i kreatywnego wykorzystania.

UCZESTNICY

O nagrodę Urban Quality Award 2011 ubiegać mogą się prywatni i publiczni inwestorzy, projektanci, architekci krajobrazu i architekci oraz inne grupy społeczne. Projekty muszą być zlokalizowane w Niemczech lub Polsce. Zgłaszać można zarówno te już zrealizowane lub znajdujące się w trakcie budowy, jak również planowane.

KRYTERIA

Urban Quality Award 2011 premiuje projekty, które w szczególności poprzez swoje urbanistyczne, ale także architektoniczne, techniczne, przestrzenne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne komponenty wnoszą wkład w przyszłościową, zrównoważoną i trwałą budowę miast.

Ocenie podlegają takie aspekty jak:
kontekst urbanistyczny
użytkowanie i różnorodność użytkowania
twórczy wkład w planowanie przestrzeni miejskiej
oferta przestrzeni publicznych lub przeznaczonych do publicznego wykorzystania
wspieranie życia społecznego poprzez oferty rekreacyjne i kulturalne z
uwzględnieniem zmian demograficznych
względy ekologiczne: energia, klimat, woda, oszczędne wykorzystanie surowców
przyszłościowy potencjał rozwiązań komunikacyjnych

WYMAGANE DOKUMENTY

Projekt powinien zostać przedstawiony w zwięzłej, ale zrozumiałej formie w postaci następujących dokumentów:
arkusz projektowy
maks. dwa plakaty DIN A1 w formacie pionowym z prezentacją projektu na podstawie planów (300 dpi przy szerokości 240 mm w formacie tif lub jpeg), perspektywy, szkice, zdjęcia (maks. 10) itd.;
opis, maksymalnie trzy strony DIN A4;
DVD z arkuszem projektowym w formie pliku pdf do druku (300 dpi) i plakatem oraz dokumentem Word z opisem wraz z legendą do rysunków i informacjami o prawach autorskich do zdjęć ze zgodą na publikację w ramach prezentacji nagrody w materiałach prasowych i dokumentacji
Językiem konkursowym jest angielski.

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

Plakaty należy dostarczać w formie zwiniętej. Wszystkie przedkładane dokumenty należy opatrzyć pełnym adresem nadawcy, tak aby nie doszło do pomyłek, i dopiskiem Urban Quality Award 2011. Nadawcy oświadczają, że posiadają prawa do przesłanych zdjęć. W ramach dokumentacji konkursowej organizator może dysponować przedłożonymi dokumentami zarówno online, jak i w formie wydrukowanej. Materiały nie będą odsyłane.

Dopisek: Urban Quality Award 2011

Adres:
Technische Universität München
Fakultät für Architektur
Fachgebiet für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume
Emil-Ramann-Straße 6
85350 Freising Weihenstephan
Germany

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2011 (data stempla pocztowego lub dowód otrzymania)

JURY

Wstępnego sprawdzenia i selekcji przedłożonych prac dokonają naukowcy z Technicznego Uniwersytetu w Monachium pod kierownictwem prof. dr Sörena Schöbla, z katedry architektury krajobrazu regionalnych przestrzeni publicznych. Z grona wstępnie wyselekcjonowanych projektów jury wybierze jednego zwycięzcę. Jury składa się z niezależnych ekspertów z Polski i Niemiec. Jury będzie podejmowało decyzje na podstawie większości głosów. Decyzje te będą ostateczne i bez możliwości dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

Członkowie jury:
prof. Klaus Daniels, Monachium/Darmstadt
prof. Sophie Wolfrum, Monachium
Robert Schäfer, Monachium
Ewa Porębska, Warszawa
Krzysztof Domaradzki, Warszawa

NAGRODA PIENIĘŻNA

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 euro.
Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody. O wykorzystaniu nagrody decydują zwycięzcy w porozumieniu ze swoimi inwestorami i architektami.
Jury może nominować maksymalnie pięć przedłożonych projektów i prac do rundy finałowej. Wszyscy nominowani otrzymają wyróżnienie.

PRZEKAZANIE NAGRODY

Nagroda zostanie przekazana podczas uroczystości w dniu 29 listopada 2011 we Frankfurcie nad Menem.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ
Eurohypo AG
Imke Schiller
Tel.: +49 (0) 69 25 48 - 2 1429
E-Mail: imke.schiller@eurohypo.com
www.urbanqualityaward.com

fotka z /zdjecia/urban_art.jpg
Wyłoniono zwycięzców konkursu Urban Quality Award 2011 O Urban Quality Award ubiegać się mogły w tym roku biura architektoniczne z Niemiec i Polski. Do konkursu zgłoszono łącznie 90 projektów, spośród których jury wybrało 4 finalistów. Pierwszą nagrodę zdobył Plac Bohaterów Getta Biura Projektów Lewicki Łatak z Krakowa