Wyniki konkursu architektonicznego

W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Znamy wyniki konkursu

2023-08-10 14:48

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosił wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję nowego budynku placówki. Zwyciężyło Atelier Tektura z Warszawy.

Spis treści

  1. Konkurs na projekt nowej siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych
  2. Nowy Instytut Ekspertyz Sądowych według Atelier Tektura
  3. Pozostali laureaci konkursu na nową siedzibę Instytutu Ekspertyz Sądowych

Konkurs na projekt nowej siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych

Nowy budynek dla Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie zaplanowano przy ulicy Śniadeckich 12, w pobliżu dawnego zespołu klinik Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W założeniu będzie on stanowił drugą siedzibę placówki. Na projekt obiektu Instytut we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs architektoniczny. Według założeń w nowej siedzibie znajdą się m.in. dział biologiczny, dział toksykologiczny, dział chemiczny, część konferencyjna z salą na 200 osób i część biurowa. Z uwagi na charakter obiektu układ konstrukcyjny ma kluczowe znaczenie dla swobodnej aranżacji przestrzeni laboratoryjnych celem zapewnienia odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych – czytamy w wytycznych.

W skład 9-osobowego jury weszli architekci: Magdalena Kozień-Woźniak (przewodnicząca), Piotr Wróbel, Roman Dziedziejko i Witold Zieliński, a także reprezentujący inwestora: mecenas Jerzy Bacz, Tomasz Kupiec, kierownik Pracowni Genetyki Sądowej, Edyta Rzeszuto, kierowniczka Działu Organizacji i Zarządzania, Karolina Sekuła, kierowniczka Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków i Grzegorz Zadora, kierownik Pracowni Badania Mikrośladów.

Pula nagród wynosiła 135 tys. zł. Maksymalny koszt realizacji inwestycji oszacowano na 103 mln zł, a koszt wykonania usługi na podstawie wybranej pracy na maksymalnie 5,25% łącznego kosztu realizacji.

Ostatecznie pierwsze miejsce i 30 tys. zł przyznano zespołowi Atelier Tektura z Warszawy (Barbara Kozielewska, Michał Kozielewski, Mateusz Kluczek, Kamila Doniec, Jarema Kozielewski, Ewa Sowińska, Adrianna Waleszczuk-Owczarek) za wysoką jakością proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym obiekt może stać się akcentem architektonicznym w skali ulicy Śniadeckich oraz planowanej nowej dzielnicy miasta Wesoła.

Nowy Instytut Ekspertyz Sądowych według Atelier Tektura

Architekci zaproponowali czterokondygnacyjny gmach na planie kwadratu z usytuowanym centralnie dziedzińcem. To sześcienna bryła o wciętych narożnikach, ceglanej elewacji i pionowych podziałach opartych na wąskich oknach. Główne wejście zlokalizowane zostało od strony placu przy ul. Śniadeckich.

Przed projektowaną, nową siedzibą Instytutu stoi niewątpliwie trudne zadanie – budynek ma pozwolić placówce wyznaczyć nowe standardy w dziedzinie ekspertyz sądowniczych, a także przez długi czas utrzymać najwyższy z możliwych poziom prowadzonych tam badań laboratoryjnych. Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju naukowego, możliwości adaptacyjne placówek z nią związanych muszą być ogromne. Aby dokonywać zmian pozwalających na funkcjonowanie Instytutu, nie powodując jednocześnie zakłóceń w działaniu, potrzebny jest elastyczny system, który będzie takie zmiany znosił – tłumaczą autorzy. W budynku zaprojektowali więc wiele rozwiązań pozwalających na jego łatwą adaptację do ewentualnych zmian.

Zamknięty, pierścieniowy układ przestrzeni otaczających znajdujący się pośrodku dziedziniec umożliwić ma zmianę rozkładu funkcji na zasadzie działania wykresu kołowego, w którym powiększenie jednej części i zmniejszenie drugiej odbywa się jedynie poprzez przesunięcie granicy między nimi. W imię elastyczności i jak najszerszej gamy scenariuszy użytkowych, w poziomie parteru zaproponowano przestrzeń wielofunkcyjną odpowiadającą programowej sali konferencyjnej na 200 osób. Przestrzeń ta w przypadku braku zapotrzebowania nie stanowi pustostanu, funkcjonuje natomiast jako przedłużenie części wspólnych holu i naturalnie powiększa komfort użytkowników – czytamy w założeniach autorskich.

Układ konstrukcyjny budynku został oparty o regularną siatkę z podpodziałem na 9 mniejszych modułów, na których oparty jest rytm otworów elewacyjnych. Szerokość wszystkich skrzydeł gmachu jest jednakowa i wynosi dwa pełne moduły konstrukcyjne. Pozwala to na zróżnicowanie szerokości poszczególnych traktów funkcjonalnych – laboratoria, z racji na wielkość rozmieszczone są w głębszym trakcie, natomiast pomieszczenia biurowe i przylegające do patio są płytsze.

Pozostali laureaci konkursu na nową siedzibę Instytutu Ekspertyz Sądowych

Drugą nagrodę zdobyła krakowska pracownia Tektonika Architekci (zespół w składzie: Sławomir Florkiewicz, Agnieszka Florkiewicz, Dominika Kowacz-Bukowska, Katarzyna Obierzyńska, Izabela Kisielewska, Maciej Kowalik, Aleksander Świat, Anna Dudek- Wilaszek), trzecią konsorcjum biur Artur Jasiński i Wspólnicy oraz Ekspo Agencja Projektowa Architektury Krzysztof Kiendra (zespół w składzie: Artur Jasiński, Krzysztof Kiendra, Paweł Wieczorek, Marcin Buczek-Palczyński, Marta Grochowska), a honorowe wyróżnienie – Pracownia Architektoniczna 1997 z Poznania (zespół w składzie: Krzysztof Frąckowiak, Aleksandra Kornecka, Katarzyna Weiss, Magda Lelonkiewicz, Rafał Hodyra).