Wyniki konkursu na zespół szkolno-przedszkolny na Lipie Piotrowskiej we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu, proj. Maćków Pracownia Projektowa, I nagroda

Wyniki konkursu na zespół szkolno-przedszkolny na Lipie Piotrowskiej we Wrocławiu

2020-09-28 18:49

Maćków Pracownia Projektowa zwyciężyła w konkursie na koncepcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu. Prezentujemy prace nagrodzone i wyróżnione.

Konkurs architektoniczny na projekt nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na intensywnie rozbudowującej się Lipie Piotrowskiej zorganizował Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu. Z oferty tej długo wyczekiwanej placówki korzystać mają też dzieci z pobliskiej Widawy i Świniar. Zadaniem uczestników było zaproponowanie kompleksu obejmującego m.in. szkołę podstawową dla ok. 1000 uczniów z salami gimnastycznymi, biblioteką i stołówką oraz ośmiooddziałowy blok przedszkolny dla 200 dzieci. W ramach opracowania należało zaprojektować też zagospodarowanie całej 2,5-hektarowej działki, uwzględniając główny plac wejściowy od strony ul. Cynamonowej z obiektem szczególnym typu rzeźba lub fontanna, zewnętrzny parking na minimum 52 samochody, boiska i place zabaw, osobno dla dzieci starszych, osobno dla młodszych. W regulaminie podkreślono ponadto konieczność zastosowania rozwiązań systemowych i proekologicznych, minimalizujących koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W jury pod przewodnictwem Piotra Fokczyńskiego zasiedli Tadeusz Sawa-Borysławski, Elżbieta Urbanek, Jarosław Delewski i Aleksandra Komarow.

Konkurs na projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej: wyniki

Na konkurs nadesłano 41 prac. Ostatecznie pierwszą nagrodę wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zdobyło studio Maćków Pracownia Projektowa (zespół: Zbigniew Maćków, Juliusza Erdman, Justyna Juszczak, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Pierucka, Przemysław Skwarek, Sara Zapotoczna). Sędziowie podkreślili, że autorom udało się zaproponować obiekt na tyle charakterystyczny, by stanowił wyrazisty znak w przestrzeni nowego osiedla powstającego w sąsiedztwie. Główne wejście usytuowano w centralnej części budynku. Taka decyzja bardzo skutecznie ułatwiła uzyskanie właściwych proporcji pomiędzy grupami pomieszczeń a wewnętrzną komunikacją. W rezultacie rozczłonkowana i do pewnego stopnia swobodna forma rzutu, a jednocześnie zwartość dwukondygnacyjnej bryły utworzyły spójną i czytelną całość w rozwiązaniu i układzie funkcji wewnętrznych – czytamy w uzasadnieniu. Zdaniem jury budynek jest również dobrze powiązany z terenem i zewnętrznymi urządzeniami sportowymi oraz placami zabaw, a w konsekwencji, zgodnie z intencją planu miejscowego, z pasmowo zaprojektowaną zielenią osiedlową. Drugie miejsce jury przyznało pracowni Artur Jasiński i Wspólnicy (zespół projektowy: Natalia Bryzek, Kamil Czerw, Artur Jasiński Katarzyna Leśnodorska, Konrad Łukaszek, Demi Tran, Jan Wąsowicz, Paweł Wieczorek, Katarzyna Zaniewska) w konsorcjum z Biurem Konstrukcyjnym GSBK i firmą BFM Projekt. Autorzy przedstawili obiekt w formie trzech przesuniętych względem siebie jednakowych prostopadłościanów, mieszczących kolejno przedszkole i młodsze klasy szkoły podstawowej, starsze klasy szkoły podstawowej oraz funkcje sportowe. Jury doceniło projekt m.in. za przesunięcie głównego wejścia w stronę środka działki, co pozwoliło stworzyć atrakcyjny, obszerny hol główny oraz wydzielić odrębne skrzydło administracyjne w centralnej części założenia. Trzeciej nagrody nie przyznano, natomiast sąd postanowił wyróżnić dodatkowo cztery zespoły. Równorzędne wyróżnienia otrzymały: Studio Architektoniczne Kwadrat (zespół: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, Katarzyna Langer, Agnieszka Stefanowicz, Marta Mioduszewska, Daniel Stanisz, Joanna Liszka, Joanna Borowska, Weronika Zadrożna, Miłosz Lewandowski), FAAB Architektura Adam Białobrzeski Adam Figurski, M.O.C. Architekci i NM architekci (Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski i studentka architektury Maria Napieralska).

Nowa szkoła na Lipie Piotrowskiej: wizualizacje