Architektura MuratorKrytykaRozmowa z Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, inicjatorem powstania ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły

Rozmowa z Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, inicjatorem powstania ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły

Romantycy i Mickiewicz uczą patrzenia na pejzaż i jego dynamikę – pokazują, że postrzeganie krajobrazu zmienia się, jest zależne od nastroju – o koniecznych wycinkach nad Wisła i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej z Markiem Piwowarskim rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Rozmowa z Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, inicjatorem powstania ścieżki rekreacyjnej na jej prawym brzegu
Marek Piwowarski, fot. Kalbar