Architektura MuratorKrytykaWspólna idea lublinian – o CSK w Lublinie dyrektor Piotr Franaszek

Wspólna idea lublinian – o CSK w Lublinie dyrektor Piotr Franaszek

Historia Teatru w Budowie zobowiązuje nas, aby być ciągle w działaniu, w rozwoju i w procesie. Doskonale zakodował tę ideę architekt Bolesław Stelmach, eksponując surowe faktury i dosłownie pokazując proces tworzenia.

CSK w Lublinie
Surowe ceglane ściany sali filharmonii mieszczącej się w starej części budynku. Fot. Marcin Czechowicz

Centrum Spotkania Kultur to instytucja wyrastająca z historii Teatru w Budowie. Absurdalnej, przeszacowanej inwestycji komunistycznych władz, która na dziesięciolecia naznaczyła centrum Lublina. To świadectwo przemian społecznych, kulturowych i politycznych w tej części Europy. Upadek muru okalającego budowlę i odsłonięcie placu Teatralnego ukazały dobitnie, że w tle wielkich medialnych aktów toczą się realne losy ludzi mierzących się z aktualnymi wyzwaniami.

Historia Teatru w Budowie zobowiązuje nas, aby być ciągle w działaniu, w rozwoju i w procesie. Doskonale zakodował tę ideę architekt Bolesław Stelmach, eksponując surowe faktury i dosłownie pokazując proces tworzenia.

CSK w Lublinie
Wśród drzew i polnych kwiatów wkrótce staną ule. Fot. Marcin Czechowicz

Zadaniem Centrum jest tworzenie i prezentowanie sztuki i kultury. Sztuki podanej z najwyższą jakością. Kultury, która otwiera, porusza, wywołuje przyjemność, jest dostępna i użytkowa. Dawanie okazji do spotykania się z tym, co nowe, niecodzienne, inspirujące i wyjątkowe. Dzięki Filharmonii Lubelskiej i Teatrowi Muzycznemu CSK staje się artystycznym forum, korzystającym też z bogatego dorobku instytucji pozarządowych, które w oparciu o naszą strukturę tworzą nowe projekty i zyskują siedziby, jak Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Brain Damage Gallery, Fundacja Sztukmistrze.

Przed nami czas, kiedy Centrum Spotkania Kultur będzie wrastało w tkankę miasta. Ekspozycje artystyczne powitają przechodniów, którzy Aleją Kultur będą skracać sobie drogę na uczelnię czy do pracy. Historia Teatru w Budowie to nasze dziedzictwo, które chcemy eksponować, bo dzisiaj świadczy o tym, że tam, gdzie ludzie spotykają się wokół wspólnej idei, można spełniać marzenia. Z poczuciem dobrego przygotowania i odpowiedzialności za ten długofalowy projekt zapraszam, spotkajmy się w CSK.

Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha Projekt 75-hektarowego parku na zlecenie TBV Investment przygotował Bolesław Stelmach we współpracy z architektem krajobrazu Piotrem Szkołutem z lubelskiej pracowni Garden Concept. Firma obiecuje realizację w zamian za zgodę na wybudowanie kolejnego osiedla. Decyzję podejmą mieszkańcy.
Narodowy Instytut Architektury Architekt Bolesław Stelmach stanął na czele Narodowego Instytutu Architektury, nowo powołanej instytucji, która ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat architektury i projektowania przestrzennego oraz prowadzić badania, działania edukacyjne, promocyjne i wydawnicze. W rozmowie udzielonej „A-m” Stelmach zarysował trzy główne priorytety przyszłej aktywności: szeroko pojęta edukacja, dokumentacja oraz legislacja.
Teatr otwarty – o CSK w Lublinie Tomasz Michalak Budynek jest idealnym łącznikiem między starym i nowym. Położony na styku miasta historycznego stanowi urbanistyczne wprowadzenie do tej części Lublina, której przestrzeń ukształtowały dziesięciolecia rozwoju modernizmu. Bolesław Stelmach, opowiadając o jego projektowaniu, często odwołuje się do idei formy otwartej i spuścizny Hansenów. Pozostawia teatr otwarty, a architektom tworzącym w Lublinie zdaje się przypominać, że miasto wokół wciąż pozostaje w budowie – pisze Tomasz Michalak.
Rozmowa z Bolesławem Stelmachem, autorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Mam nadzieję, że to co robię czasami bywa sztuką. A i tak prawda okaże się za 100 lat – o relacji między architektura a naturą, mizantropii i inspirującej bezradności z Bolesławem Stelamchem rozmawia Maja Mozga-Górecka.
O historii CSK w Lublinie Tomasz Żylski W założeniu peerelowskich władz lubelski teatr miał być jednym z największych obiektów widowiskowych w Europie, tymczasem na ponad 40 lat stał się największą nieukończoną inwestycją, skutecznie wyłączając z publicznego użytku istotny fragment centrum miasta.
O projekcie fasady CSK w Lublinie Lorenzo Lilli Największe wyzwanie stanowiło właściwe zamodelowanie struktury, gdyż w jej obrębie zaistniało jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze, należało wziąć pod uwagę, że fasada na kanwie z cięgien stalowych będzie wykazywała cechy szczególne, choćby ze względu na obróconą w stosunku do jej płaszczyzny geometrię szklenia. Musieliśmy zbadać też, jak zachowa się fasada, kiedy zostanie poddana działaniu wiatru, a ułożone niczym łuska panele szklane będą generować zawirowania powietrza oraz deformacje wzdłuż samej konstrukcji.