Architektura MuratorProjekty109 Szpital Wojskowy w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie

Projekt konkursowy rozbudowy szpitala. 1. nagroda - Przedsiębiorstwo ARI

Temat: Konkurs architektoniczny, jednoetapowy na projekt koncepcyjny rozbudowy 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią przy ul. Piotra Skargi.
Lokalizacja: Szczecin
Organizator: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Struktura funkcjonalna szpitala jest konsekwencją ograniczeń zdefiniowanych przepisami o ewakuacji i rozporządzeniem w zakresie obiektów służby zdrowia. Na ostateczny układ przestrzenny i jego parametry miała wpływ wielkość powierzchni komunikacyjnej oraz fakt jej powiązania z obiektem istniejącym. Powyższe, wpłynęło na rozbudowę projektowanego modułu, który pierwotnie miał stanowić prostopadłościenną bryłę. Powtarzający się na każdej kondygnacji trakt korytarzy, łączy się w centralnej części z pionem komunikacyjnym. Projektowany szklany segment stanowi pomost między częścią zabytkową, a współczesną.

Klinkierowe lico zabytkowej elewacji podzielono betonowymi, poziomymi pasami, pomiędzy które rytmicznie wpisane zostały okna. Elementem unifikującym są poziome, aluminiowe pasy elewacyjne, będące kontynuacją betonowych ścian. W projektowanym obiekcie z trzech zewnętrznych stron podstawowym materiałem jest cegła. Ściany ceramiczne zostały sperforowane pionowymi pasami, poprzez które dociera światło do korytarzy i pomieszczeń sterylizatorni.

Segment cztero – (poziomy –1 i 0) i trzy – (poziomy +1, +2, +3, +4) traktowy o układzie podłużnych ścian, słupów i rygli, oparto na module 8,10 m (2 x 4,05), zaś rozpiętości stropów 5.50, 6.30 i 6.60 m. Zarówno moduły konstrukcyjne żelbetowego układu słupowo-ryglowego jak i rozpiętości stropów klasyfikują projektowany obiekt w kategorii standardowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Przewiduje się stalową lub żelbetową częściowo sprężoną konstrukcję łącznika. Nad dachowymi urządzeniami instalacyjnymi zastosowano perforowany dach w konstrukcji stalowej z okładziną aluminiową. Ściana szklona, częściowo powtórzona na poziomie +3 rozwiązana indywidualnie, obejmuje ścianę ryglową z elementami szklenia strukturalnego.

Projekt Szpitala Bielańskiego w Warszawie Atelier Tektura przygotowało projekt modernizacji głównego gmachu szpitala i jego rozbudowy o nowy - 5-kondygnacyjny budynek. To kolejny obiekt dla służby zdrowia zaprojektowany przez tę pracownię.