Lex deweloper

Czwarte podejście do zabudowy fabryki Perun na warszawskim Kamionku

2023-06-20 18:45

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców oraz warszawskiej komisji ładu przestrzennego architekci z pracowni WWAA przygotowali kolejny projekt zagospodarowania fabryki Perun na warszawskim Kamionku. Kluczowa zmiana to zmniejszenie intensywności zabudowy.

O projekcie zagospodarowania działki z zabudowaniami dawnej fabryki sprzętu spawalniczego Perun na warszawskiej Pradze pisaliśmy już kilkukrotnie. Obecny właściciel planuje zbudować tam mieszkania, na co nie pozwala jednak plan miejscowy. Inwestor zdecydował się więc na skorzystanie z możliwości, jakie daje specustawa mieszkaniowa. W 2020 roku złożył w ratuszu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji z propozycją zabudowy od 3 do 7 kondygnacji. Projekt nowych obiektów, w których docelowo miałoby się znaleźć nawet 350 mieszkań, przygotowała młoda pracownia Latergrupa Architekci. Koncepcja spotkała się z ostrą krytyką społeczników, którzy zarzucali jej, że planowana bryła zupełnie zdominuje historyczne obiekty. Po burzy medialnej inwestor wniosek wycofał.

Kolejny projekt w 2022 roku opracowało studio WWAA. Architekci zaprojektowali nieco mniejszą kubaturę. Propozycja zakładała wzniesienie obiektów o wysokości od 3 do 6 pięter wkomponowanych w zabytkowe hale. Poszczególne części założenia zyskały też bardziej rozrzeźbioną formę. Autorzy przewidzieli m.in. liczne otwarcia, w tym bramy wejściowe o wysokości nawet 3 pięter i szerokości 15 m. Pomysł nie przypadł jednak do gustu  mazowieckiemu konserwatorowi zabytków, który skrytykował zwłaszcza nadwieszanie nowej zabudowy nad halami fabrycznymi. Architekci przygotowali więc drugi projekt, o bardziej rozproszonej zabudowie i wyraźnym rozróżnieniu tkanki dawnej i współczesnej, ale ten z kolei nie spodobał się komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy.

Projekt zagospodarowania fabryki Perun w Warszawie

i

Autor: serwis prasowy proj. WWAA, widok od ul. Grochowskiej

Projekt Fabryki Perun po kolejnych zmianach

W maju tego roku inwestor zaprezentował trzecią koncepcję. Nowe budynki zostały obniżone o jedno piętro bądź też obniżona została wysokość ich parterów. Maksymalna wysokość wynosi obecnie 20 metrów, co jest zgodne z założeniami obowiązującego planu miejscowego dla zabudowy od ul. Grochowskiej i pozwoli dowiązać się do pierzei sąsiednich kamienic przy tej wielkomiejskiej arterii. Z kolei od strony ulicy Stanisława Augusta, obecnie cztero- i pięciopiętrowe budynki Peruna będą odpowiadać wysokością tym, które w ostatnich latach powstały w sąsiedztwie kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – czytamy w informacji prasowej.

Pozytywne stanowisko wobec zmienionego projektu wydała już Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek. Ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację wyda jednak Rada Warszawy.

Nasz obecna propozycja uwzględnia szereg postulatów strony społecznej, interesy miasta i samorządu oraz zalecenia konserwatorskie. Wypracowaliśmy projekt, który będzie miastotwórczym elementem Kamionka – osiedla różnorodnego, rozwijającego się, ale też pamiętającego o swojej postindustrialnej przeszłości – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Projekt zagospodarowania fabryki Perun w Warszawie

i

Autor: serwis prasowy proj. WWAA, widok od ul. Stanisława Augusta

Wartość dodana: nowa przestrzeń publiczna przy fabryce Perun

Intensywność proponowanej zabudowy jest mniejsza w porównaniu do wcześniejszych koncepcji, a także do tej, którą dopuszcza projekt nowego planu miejscowego. W Fabryce Perun przewidziano 248 mieszkań (w poprzednio prezentowanej wersji było ich 266) oraz przestrzenie usługowe w zmodernizowanych pofabrycznych halach o łącznej powierzchni ok. 1,2 tys. m². W zamian za zgodę na realizację inwestor zobowiązał się do przeprowadzenia pakietu inwestycji publicznych, w tym zagospodarowania niemal półhektarowego miejskiego skweru pomiędzy ulicą Grochowską i Stanisława Augusta. Skwer projektują wspólnie pracownie WWAA i Kwiatozbiory.

Nasz pomysł na to miejsce zakłada stworzenie trzech zróżnicowanych stref. Od strony Grochowskiej skwer miałby charakter typowo miejski, następnie przechodziłby w przestrzeń otwartą z łąką kwietną lub trawnikiem, a najbliżej ulicy Stanisława Augusta znalazłyby się dwa place zabaw – ogólnodostępny oraz przynależny do lokalu oświatowego w Fabryce Perun, który zostanie przekazany do zasobów dzielnicy Praga-Południe – wyjaśnia Mateusz Świętorzecki z pracowni WWAA. Inwestor będzie też partycypować w poprawie jakości układu drogowego w okolicy, w tym rozwiązań dla pieszych i rowerzystów, oraz przekaże władzom miasta lokal oświatowy.