Architektura MuratorProjektyInwestycje w Poznaniu: nowy park w starym korycie Warty

Inwestycje w Poznaniu: nowy park w starym korycie Warty

W 2014 roku w Poznaniu rozpocząć się mają prace na terenie dawnego koryta Warty; ich efektem ma być powstanie nowego parku w pobliżu centrum miasta

Nowy park w Poznaniu? Prace rozpocząć się mogą już w 2014 roku
Nowy park w Poznaniu? Prace rozpocząć się mogą już w 2014 roku. Fot. 1050 Pracownia Architektury

Przez wieki przepływająca przez Poznań Warta regularnie wylewała – powodzie powtarzały się średnio co dwa lata, a co kilkadziesiąt lat wielka woda zalewała znaczną część miasta. W latach 60. XX wieku zmieniono bieg rzeki, zasypując zachodnie zakole. Prace te w połączeniu z budową wałów przeciwpowodziowych chronią stolice Wielkopolski; efektem ubocznym zmiany biegu rzeki było odzyskanie 4 hektarów niewykorzystanego dotąd terenu. Obszar dawnego koryta nie został dotąd wykorzystany, przez lata zarastał dziką roślinnością, częściowe zajęty był przez parking.

Rada Osiedla Stare Miasto planuje rewitalizację terenu i utworzenie nowego parku, który rozciągać się będzie między Nową Gazownią a centrum kultury Kontener Art. Rada stara się o dofinansowanie budowy z budżetu Urzędu Miasta Poznania. Decyzja w sprawie dofinansowania zapaść ma we wrześniu 2013 roku, jednak pomysłodawcy budowy są optymistami - największe szanse na  zwycięstwo w konkursie grantowym organizowanym przez miasto mają projekty dysponujące wsparciem finansowym od podmiotów prywatnych. W przypadku parku w dawnym korycie Warty ten warunek będzie spełniony, budowę częściowo sfinansuje prywatny inwestor. Projekt wesprze kwotą 200 000 zł spółka Inwestycje Wielkopolski, deweloper  budujący Nowe Chwaliszewo – budynek mieszkalny położony bezpośrednio przy starym korycie Warty. Miejski grant może mieć wartość 200 000 zł, 150 000 zł to wkład Rady Osiedla. 

Prace nad projektem zagospodarowania starego koryta Warty rozpoczęły się na początku czerwca 2013. Projekt przygotowuje pracownia architektury 1050, której architekci są również autorami projektu Nowego Chwaliszewa.
Cała koncepcja zakłada przeznaczenie terenu na cele kulturalno-rekreacyjne. Przeprojektowana zostanie zieleń, powstaną nowe ścieżki piesze i rowerowe. Przewidujemy budowę kreatywnego placu zabaw dla dzieci, miejsca do aktywnych form wypoczynku czy też wpasowanych w wał rzeczny siedzisk, które wraz ze sceną stworzą mini-amfiteatr. Ważnym elementem projektu jest oświetlenie, którego instalacja podniesie bezpieczeństwo przebywających tu osób – tłumaczy Mariusz Więcek z pracowni 1050. Projektanci podkreślają, że zaproponowane przez nich rozwiązanie może być w przyszłości rozwijane i modyfikowane.

Więcej informacji: www.inwestycjewielkopolski.pl


Nowa inwestycja w Poznaniu: park naukowo-technologiczny Nobel Tower to wertykalny park naukowo-technologiczny realizowany w samym centrum Poznania. Za projekt wieżowca odpowiada Studio ADS; prace zakończą się w 2013 roku
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu: otwarcie nowego skrzydła 29 czerwca 2013 roku otwarte zostanie nowe skrzydło dwustuletniej Biblioteki Raczyńskich. Projekt nowej inwestycji w Poznaniu przygotowała pracownia architektoniczna JEMS Architekci. Otwarciu rozbudowanej biblioteki towarzyszą m.in. aukcje bibliotecznych mebli, akcje miejskie, wystawa
W aktualnym numerze Architektury