BudCud, konkurs architektoniczny

i

Autor: Archiwum Architektury BudCud, koncepcja rewitalizacji zbiornika wodnego w Woroneżu, I nagroda w międzynarodowym konkursie ideowym

Miasto tysiąca pomostów. BudCud zwycięzcą konkursu na rewitalizację zbiornika wodnego w Woroneżu

2014-08-19 11:13

Krakowska pracownia BudCud zdobyła pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie ideowym na opracowanie strategii rewitalizacji zbiornika wodnego w Woroneżu. Zwycięska koncepcja zakłada stworzenie eko-nabrzeża, które stanie się nowym wielofunkcyjnym centrum miasta

Nazwa obiektuRewitalizacja zbiornika wodnego
Adres obiektuWoroneż, Rosja
AutorzyPracownia architektoniczna BudCud
Zespół projektowyMateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Justyna Mydlak, Małgorzata Rączka, Wojciech Szydłowski
InwestorProject Russia
Powierzchnia terenu60000000.0 m²
BudCud, konkurs architektoniczny

i

Autor: Archiwum Architektury BudCud, koncepcja rewitalizacji zbiornika wodnego w Woroneżu, I nagroda w międzynarodowym konkursie ideowym

Celem międzynarodowego konkursu ideowego było zebranie pomysłów na rewitalizację zbiornika wodnego w Woroneżu w Rosji. Zadaniem uczestników było odniesienie się nie tylko do kwestii ekologicznych, lecz również powiązanie zbiornika z miastem tak, aby stał się motorem jego rozwoju oraz służył mieszkańcom.

I nagrodę w konkursie otrzymała pracownia architektoniczna BudCud. Przedstawiona przez nią strategia rewitalizacji zbiornika wodnego w Woroneżu ma przywrócić życie zalewowi oraz ponownie włączyć go w strukturę miasta. Jednym z głównych założeń projektu jest demokratyzacja nabrzeża, która pozwoli mieszkańcom miasta w pełni korzystać z rozległych zasobów naturalnych na obszarze zurbanizowanym. Cel ten mógłby zostać osiągnięty dzięki oczyszczeniu wody i dna zbiornika oraz budowie szeregu wielofunkcyjnych pomostów z saunami, urządzeniami sportowymi, wodnymi ogrodami i miejską plażą.

Długofalowym celem jest stworzenie nowoczesnego centrum miasta (jak nowojorski Central Park), rozumianego jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, dostępna i atrakcyjna dla mieszkańców, a także w zrównoważony sposób korzystająca z istniejących zasobów.

Zarówno zbiornik, jak i jego nabrzeże są silnie zanieczyszczone (ekologicznie oraz przestrzennie). Jakość wody jest poniżej norm, a gruba warstwa mułu blokuje rozwój flory i fauny; zanieczyszczenia z miasta oraz pól uprawnych zmywane są do zbiornika, a odległość dwóch kilometrów między brzegami agresywnie rozdziela miasto na pół.

Proces oczyszczania zbiornika oraz wprowadzania funkcji publicznych podzielono na trzy etapy: - etap testowy (2015-2017), w którym wprowadzone zostaną publiczne działki testowe oraz eko-technologie oczyszczające wodę i hamujące dostawanie się agro-zanieczyszczeń do zbiornika; - etap drugi (2017-2022), w którym m.in.: dno zbiornika zostaje mechanicznie pogłębione i oczyszczone z mułu, a brzegi zostają wzmocnione i poszerzone; - etap trzeci (2022-2025): eko-nabrzeże jest nowym wielofunkcyjnym centrum miasta Woroneż; obszar nazwany „Miastem tysiąca pomostów” odbudowuje strukturę miasta jako atrakcyjny i zrównoważony łącznik tkanki po obu stronach zbiornika.