Architektura MuratorProjektyMiędzypokoleniowa integracja na Nowych Żernikach

Międzypokoleniowa integracja na Nowych Żernikach

Pracownia Major Architekci wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Powstanie kameralny obiekt łączący różne funkcje i pokolenia.

Budynek wielorodzinny na osiedlu Nowe Żerniki
Dzięki uprzejmości pracowni Major Architekci

Budynek zlokalizowano w centrum osiedla Nowe Żerniki, na działce graniczącej z terenem zielonym, który stanowi jedną z osi urbanistycznych założenia. W jej sąsiedztwie, poza projektowaną zabudową mieszkalną, znajduje się budynek dawnego schronu, obecnie rozbudowywany na lokalne centrum kultury.

Zwycięska koncepcja przewiduje wzniesienie budynku łączącego trzy funkcje i pokolenia - znajdą się tu mieszkania z serwisem opiekuńczym i punktami usługowymi dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkania pod wynajem, poszukiwane najczęściej przez osoby młode i rodziny z dziećmi, oraz przedszkole.

Jednym z pierwotnych założeń projektu było dążenie do stworzenia obiektu sprzyjającego integracji wszystkich jego mieszkańców i użytkowników. Ich koegzystencja w jednej przestrzeni jest działaniem korzystnym pod wieloma względami - uczy wzajemnego szacunku i zapobiega uczuciu wykluczenia, wspomaga aktywizację seniorów, daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej obecności sąsiadów, przyzwyczaja do codziennego funkcjonowania z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – piszą autorzy projektu.

Kameralny budynek o wysokości czterech kondygnacji powstanie w zabudowie kwartałowej z przestronnym, zielonym dziedzińcem. Jego owalny kształt wyniknął z chęci stworzenia przyjaznej przestrzeni bez barier i wizualnych podziałów, ułatwiającej nawiązywanie sąsiedzkich relacji. Pozwolił również na funkcjonalne rozwiązanie przestrzeni komunikacyjnych w budynku, wiążąc je z atrakcyjnymi strefami wspólnymi dla mieszkańców. Perforacje w strefie parteru zapewniają wizualny kontakt z otoczeniem budynku, a główne wejście do wnętrza kwartału stanowi ukośne przebicie, które tworzy widokowe powiązanie z pobliskim parkiem i lokalnym centrum kultury.

Funkcjonalnie obiekt podzielony jest na dwie niezależne części – dla seniorów oraz z mieszkaniami na wynajem. Posiadają one niezależne wejścia, klatki schodowe i komunikację, którą stanowi biegnący równolegle do obwodu budynku korytarz. Podział na dwie części jest płynny i może zostać zmieniony w zależności od popytu na określony typ mieszkań.

Na parterze zaprojektowane zostały funkcje usługowe – od strony parkowej stołówka, lokale usługowe, pomieszczenia klubowo-rekreacyjne oraz administracja Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a od strony północnej przedszkole. Na wyższych piętrach budynku znajdują się mieszkania. Dziedziniec przeznaczono na funkcje rekreacyjne - znajdą się tu strefa dla osób starszych, siłownia zewnętrzna, place zabaw: przedszkolny i ogólny, a także miejsca do siedzenia.

Pozostałe nagrodzone w konkursie projekty zostały opracowane przez pracownie: Forum Architekci (II nagroda) oraz Pracownię AKM (III nagroda).

Nowe Żerniki z tytułem Ulubieńca Polski 2015-2019 Tytuł Ulubieńca Polski 2015-2019 otrzymało osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu: bezprecedensowe przedsięwzięcie, w którego realizację zaangażowanych było ponad 40 pracowni architektonicznych, władze miasta, a także liczni deweloperzy, kooperatywy i osoby prywatne. W plebiscycie rywalizowało 46 realizacji wybranych przez jury IX edycji konkursu Życie w Architekturze spośród 459 nadesłanych zgłoszeń.
Wielopokoleniowy dom / Wrocław Dom powstał w ramach konkursu, którego główną ideą było stworzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wzmacniającej więzi społeczne. O realizacji biura Major Architekci na Nowych Żernikach pisze Agnieszka Labus.
Zespół Czwarty Wymiar na Nowych Żernikach projektu ch+ i VROA Na Nowych Żernikach we Wrocławiu rozpoczęła się realizacja kolejnego zespołu mieszkaniowego. Zaprojektowały go pracownie ch+ i VROA architekci
Wuwart Apartments we Wrocławiu Wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnego zespołu na Nowych Żernikach. Architekci z Q2Studio zaprojektowali proste, zwarte bryły, które stanowić mają reinterpretację tradycyjnych willi miejskich.
Osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach – zespół nominowany do UE Mies van der Rohe Award 2019 Prezentujemy osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach we Wrocławiu – jedną z realizacji nominowanych do UE Mies van der Rohe Award 2019. Projekt zespołu opracowały biura Arch_it, Pracownia Architektury Głowacki, Horn Architekci, S3NS oraz TSB.
Jakub Dalek o projekcie domu Podwójna hybryda [FILM] Wykład Jakuba Dalka na temat projektu domu Podwójna hybryda – kooperatywy w pasywnym budynku wielorodzinnym na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu (proj. A+house). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017.