Architektura MuratorProjektyModernizacja Skry – wyniki konkursu

Modernizacja Skry – wyniki konkursu

Władze Warszawy ogłosiły wyniki konkursu na modernizację stadionu Skry przy ul. Wawelskiej. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi Aleksandra Wadasa z Gdańska.

Modernizacja stadionu Skry – wyniki konkursu
Modernizacja stadionu Skry w Warszawie, proj. Aleksander Wadas, Weronika Marek i Anna Odulińska; I nagroda

Konkurs na projekt modernizacji stadionu Skry

Zadaniem architektów było opracowanie koncepcji urbanistycznej obejmującej teren całego kompleksu sportowego Skra, w skład którego wchodzi stadion główny, zespół treningowy oraz strefa rekreacyjno-sportowa. W jury pod przewodnictwem architekt miasta Marleny Happach znaleźli się Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Zbigniew Polakowski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Stefan Słupczyński ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Wojciech Wagner,  zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji oraz architekci Marcin Chruśliński, Konrad Grabowiecki, Szymon Kalata i Marek Sawicki.

Właśnie zrobiliśmy kolejny duży krok dla „SKRY”. Przyszły rok chcemy poświęcić na projekty budowlane, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i projekty wykonawcze, aby z końcem 2019 roku bądź na początku 2020 roku ruszyć z właściwą modernizacją całego ośrodka mówiła podczas ogłoszenia wyników Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Pierwszą nagrodę i 70 tys. zł jury przyznało zespołowi Aleksandra Wadasa w składzie:  Weronika Marek i Anna Odulińska, drugą i 50 tys. zł – Jakubowi Pieńkowskiemu, Michałowi Dołbniakowi, Dorocie Ryżko i Wiktorowi Gago, a trzecią i 40 tys. zł pracowni WXCA w składzie: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Paweł Wolanin, Krzysztof Moskała, Anna Dobek, Andrzej Barcewicz, Aleksandra Wiktorko.

W założeniu autorów zwycięskiej pracy nowy park sportowy będzie przestrzenią publiczną o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej oraz funkcjonalnej, służąc zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Park oparto na osiowych założeniach – główne ciągi piesze poprowadzono długimi prostymi alejami, uzupełniając je systemem ścieżek parkowych o organicznym układzie – tłumaczą projektanci. Na osi widokowej stadionu zaproponowali utworzenie rekreacyjnego zbiornika wodnego, w południowej części terenu usypanie trzech wzniesień o zróżnicowanych funkcjach, a we wschodniej budowę zespołu odkrytych basenów.

Sąd konkursowy postanowił przyznać nagrodę główną autorom projektu, który w bardzo udany sposób połączył szacunek do dziedzictwa, rozwiązania funkcjonalne i pomysłowy program rekreacyjny. W zaprezentowanej koncepcji zachowane zostały wszystkie wartościowe elementy założenia, a nowe zaprojektowano w oparciu o pierwotne osie kompozycyjne – uzasadniało jury.

Proces odbudowy Skry miasto będzie realizować w dwóch etapach. W pierwszym powstanie zespół treningowy obejmujący stadion lekkoatletyczny, budynek zaplecza oraz strefę sportowo-rekreacyjną. W drugim zaplanowano modernizację stadionu głównego.

Tagi: