Architektura MuratorProjektyPawilon Polski w Szanghaju

Pawilon Polski w Szanghaju

Konkursowy projekt pawilonu polskiego na Wystawę Światową EXPO 2010 w Szanghaju. (II nagroda - K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o.)

fotka z /zdjecia/WIDOK_PAWILONU_OD_STRONY_WEJSCIA_big.jpg

K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. - Kraków

Skład zespołu:
Autor: dr arch. Krzysztof Ingarden, art. plast. Aleksander Janicki
Współpraca: arch. Jacek Ewy;
Zespół: arch. Sebastian Machaj, arch. Agata Staniucha, arch. Tomasz Koral, arch. Piotr Urbanowicz, arch. Jakub Wagner

I. Zwięzłe uzasadnienie przyjętych rozwiązań architektoniczno-przestrzennych i materiałowych.

Założeniem projektu jest wykreowanie unikatowego i niekonwencjonalnego architektonicznego słownika, umożliwiającego budowanie odniesień do hasła wiodącego EXPO 2010 "LEPSZE MIASTO LEPSZE ŻYCIE", a przy tym - tworzenie zrozumiałego przez społeczność chińską i międzynarodową wizerunku nowoczesnej Polski poprzez:
- architektoniczne logo Polski -atrakcyjny i oryginalny, zapadający w pamięć, wizualny przekaz dynamicznej formy pawilonu;
- nawiązanie kompozycją budynku do typowej kompozycji polskiego miasta historycznego z wyraźnie zaznaczoną centralną przestrzenią publiczną - rynkiem rozumianym jako salon miasta;
- poszukiwanie inspiracji w polskim wzornictwie tradycyjnym- czerpanie ze wzorów tradycji sztuki i architektury polskiej okresu "Art Deco" i tradycji ludowych wycinanek;
- kreowanie wizji Polski jako kraju o bogatej tradycji kulturalnej i naukowej za pomocą projekcji multimedialnych prezentujących sylwetki i osiągnięcia najbardziej znanych postaci takich jak : M. Kopernik , F. Chopin , M. Skłodowska - Curie , A. Wolszczan etc.
- wykorzystanie dynamicznej formy otwartej, dającej potencjalną możliwość dalszej rozbudowy. Dynamizm budynku podkreślony jest światłem emanującym z form półprzeźroczystego tworzywa w celu kreowania wizji Polski jako kraju nowoczesnego, o wysoko zaawansowanym poziomie tworzonych technologii;
- zastosowanie materiałów ekologicznych umożliwiających 100% utylizację oraz recykling

Miasto -pawilon polski zapisem kodu przestrzennego miasta polskiego
Wyróżnikiem miast jest kultura i sztuka będące antidotum na cywilizacyjną unifikację. Aby lepsze miasto było gwarantem lepszego życia niezbędny jest harmonijny rozwój przestrzeni miasta w oparciu o lokalną tradycję i kulturę stanowiące o tożsamości danego miejsca. A to wiąże się ze zrozumieniem historycznej genezy rozwoju miasta i jego przestrzennej typologii. W projekcie pawilonu polskiego proponuje się syntetyczną prezentację przestrzeni typowych dla głównych miast polskich o korzeniach średniowiecznych -z przestrzenią centralną "rynku". Strefa ta ma za zadanie, tak jak w istniejących strukturach polskich miast, stworzenie głównej przestrzeni publicznej kreującej charakter miejsca, a w przypadku projektowanego pawilonu wprowadzenie zwiedzającego w przestrzeń ekspozycyjną .

Ciąg zwiedzania prowadzi widza przez przestrzenie wystawowe i salę wielofunkcyjną do restauracji i sklepiku z pamiątkami. Wielofunkcyjna sala włączona jest w przestrzeń ekspozycji stanowiąc główne miejsce prezentacji wizualizacji .Przestrzeń rynku wykorzystana może być dodatkowo jako przestrzeń poszerzonej widowni. Umożliwia to podnoszona ściana oddzielająca rynek od sali koncertowej.

Zamierzeniem projektowym było uwolnienie parteru i otwarcie się na zewnątrz przyciągając uwagę zwiedzającego. Dlatego też, pawilon oferuje łatwy dostęp do restauracji -którą łatwo powiększyć o zewnętrzne stoliki, baru, sklepu, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej czy licznych ławek otaczających bryłę budynku. W przestrzenie te wpleciony jest fragment ekspozycji w postaci licznych wizualizacji. Miejsca te zostały zaprojektowane tak aby był możliwy do nich łatwy dostęp, niezależny od głównego ciągu zwiedzania.

Ekspozycja została uniesiona ponad parter. Widz zwróciwszy uwagę na niespotykaną formę, dostaje się do niej schodami lub windą. Przestrzeń wystawowa jest wpleciona w dynamiczną 3-wymiarową strukturę zawieszonych w przestrzeni płaszczyzn tworzących budynek. To wycieczka po mieście.

Nowoczesne miasto rozwijać się powinno zgonie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pawilon zrobiony z nowoczesnych tworzyw sztucznych, stosuje wyłącznie takie materiały, które są produktami recyklingu i mogą być nieustannie przetwarzane bez degradacji środowiska. Projekt polskiego pawilonu w swej warstwie technologicznej jest wyrazistą ilustracją pro-ekologicznych idei.

Stanowi to element poszukiwań nowych, opartych na idei ekologii, kreatywnych rozwiązań i ma stanowić wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego podejmującego tą żywą i aktualną tematykę.

Fryderyk Chopin i inspiracje motywami muzyki ludowej
Wycinanka, motyw sztuki ludowej -oryginalny i nie spotykany w takiej formie poza Polską, stanowi element który zaadaptowany do architektury stworzyć ma nową jakość -jak w muzyce Chopina, wiążącej tradycje ludowe z nowoczesnością. Zaadoptowanie formy wycinanki, jej ażurów i załamań płaszczyzny, do stworzenia jednocześnie wyrazistego znaku i konstrukcji budynku sprawdza się w projekcie w sposób zaskakująco naturalny.

W zamyśle projektu struktura budynku wynika z odniesienia się i transformacji tradycyjnej formy ludowej, której zasada kształtuje się podobnie jak zapis planu miasta. Podniesienie do trzeciego wymiaru tradycyjnego wzoru wycinanki ludowej , zmiana jej skali, dobór materiału tworzy wyrazistą i nowoczesną architekturę. Powstała w tym wyniku forma ma swoje inspiracje zarówno w kulturze polskiej, a także jest metaforą nawarstwionej urbanistycznej struktury miejskiej. Połączenie sztuki mającej korzenie ludowe z nowymi współczesnymi formami ilustruje podtemat polskiej wystawy: "Przenikanie się kultur w mieście".

II. Uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej

Znaki w mieście -projekcje multimedialne
Wyraz "przestrzeni miejskiej" pawilonu uzupełniony jest za pomocą projekcji multimedialnych, którym towarzyszy strefowo emitowany dźwięk. Na ścianach tworzących formę budynku pojawiają się przetworzone komputerowo projekcje - obrazy z życia polskich miast. Wirtualni ludzie na tle kamienic Gdańska, Warszawy, Poznania i Krakowa przenikają się z realnymi zwiedzającymi. Prezentacja historycznych, sławnych postaci jak i współczesnej społeczności odpowiada na hasło że "to mieszkańcy tworzą miasto".

Miejsca projekcji rozsiane po budynku wciągają widza w jego głąb. Ich impresyjna forma wizualna oraz strefowo emitowana muzyka intryguje (wycinanie przestrzeni dźwiękowych umożliwiają prysznice dźwiękowe ściśle definiujące pole emisji bez zagrożenia nakładania się sąsiadujących emisji). Transparentność części elementów budynku dzięki użytemu materiałowi daje efekt intrygującego pulsowania budynku w rytm cyklicznie pojawiających się multimedialnych iluminacji. Proponowana kolorystyka pawilonu to odcienie koloru czerwonego. W miejscach przeznaczonych do projekcji materiał ma zmieniać kolor (redukcja światła efektowego typu led na biały mat stanowiący bazę do projekcji).- Ten rytm swego rodzaju architektonicznych ekranów w ściśle określonych miejscach ma definiować szlak zwiedzania.

Współczesne Art. Deco
Projekt konkursowy nawiązuje także do osiągnięć polskiej architektury i tradycji wystaw światowych. Należy przypomnieć tu Pawilon Polski w Paryżu zbudowany w roku 1925 (proj. Arch. J.Czajkowski, malarstwo we wnętrzach m.inn. Zofia Sryjeńska) w stylu polskiego Art Deco. Pawilon w Paryżu zdobył powszechne uznanie i wiele nagród. O jego wyrazie zadecydowały silne nawiązania i wysmakowana transformacja artystyczna sztuki ludowej, co pozwoliło pawilonowi osiągnąć oryginalność na tle światowego nurtu art deco. Harmonijne połączenie nowoczesności, technologii wraz z kulturą, tradycją.

Polski pawilon wyróżniony na Biennale Architektury w Wenecji - zobacz pierwsze zdjęcia! Polski pawilon otrzymał wyróżnienie na  13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. W tegorocznej edycji Polskę reprezentuje "dźwiękowa rzeźba" Katarzyny Krakowiak 
Każdy ma prawo do dźwięku. Wyniki konkursu na projekt wystawy w Pawilonie Polskim Na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji „Common Ground” Polskę reprezentować będzie praca artystki Katarzyny Krakowiak
Pawilon Polski w Saragossie Już 14 czerwca Polska pokaże na wystawie EXPO 2008 swój pawilon - futurystczne wnętrze z tradycją. (Autorzy: KIPP Projekt Sp. z o.o.)