Płocka Galeria Sztuki

i

Autor: Archiwum Architektury Płocka Galeria Sztuki, proj. Proarchitektura

Płocka Galeria Sztuki

2019-03-05 13:32

W konkursie na projekt adaptacji i rozbudowy zabytkowej kamienicy w centrum Płocka na potrzeby miejskiej galerii sztuki zwyciężyła pracownia Proarchitektura z Warszawy.

Płocka Galeria Sztuki, będąca spadkobierczynią lokalnego Biura Wystaw Artystycznych, jest instytucję samorządową finansowaną z budżetu miasta. Od 2006 roku jej siedzibą jest zabytkowa mykwa przy ul. Sienkiewicza 36, dzierżawiona od gminy żydowskiej. Dwa lata temu płocki magistrat postanowił jednak znaleźć dla placówki większą i bardziej nowoczesną przestrzeń. Wybór padł na pobliską kamienicę przy ul. Sienkiewicza 51. Na projekt jej adaptacji i rozbudowy ogłosił konkurs. Trzykondygnacyjny obiekt z 1870 roku należało przekształcić tak, by dysponował powierzchnią ok. 1000 m2, nie licząc przestrzeni komunikacyjnych, sanitarnych i technicznych. Dodatkowe wyzwanie stanowiła propozycja rozważenie takiego ukształtowania bryły i części przestrzeni ekspozycyjnej, by znalazło się tam miejsce na wyeksponowanie wątku odtwarzającego romański układ ciosów kamiennych, jaki zachował się w najstarszych partiach murów katedry i zabudowań płockiego tumu.

Jury pod przewodnictwem architekt Iwony Wierzbickiej postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą, wraz z rekomendacją do dalszych prac projektowych, otrzymało biuro Proarchitektura, w składzie: Wojciech Paciorkiewicz, Mariusz Rosiek, Joanna Wachowicz, Justyna Chojnacka, Illia Tieriaiev i Mariia Bilan, za nowatorski sposób kształtowania współczesnej formy zabudowy w strukturze zabytkowego układu urbanistycznego centrum Płocka. Sędziowie zwrócili też uwagę, że autorzy tej pracy zaproponowali spójny układ funkcjonalno-przestrzenny w znakomity sposób odpowiadający na zapotrzebowanie przyszłego użytkownika.

Płocka Galeria Sztuki

i

Autor: Archiwum Architektury Płocka Galeria Sztuki, proj. Proarchitektura

Według koncepcji Proarchitektura nowa Płocka Galeria Sztuki to obiekt składający się z wzajemnie powiązanych i uzupełniających się przestrzeni: budynku istniejącego, nowego skrzydła i przestronnego dziedzińca, dostępnego ze wszystkich części parteru, holu wejściowego, kawiarni i części edukacyjnej. Latem przejście do głównego foyer może pozostać otwarte, dzięki czemu przestrzeń holu i ogrodu jeszcze bardziej się połączą. Zimą, transparentna, szklana elewacja pozwoli być” w ogrodzie i cieszyć się urodą zaprojektowanej tam zieleni oraz małej architektury – tłumaczą autorzy.

Istniejąca kamienica, odrestaurowana zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, zmieni nieco swój układ wewnętrzny. Jej ściana zachodnia zostanie praktycznie wyburzona, by połączyć przestrzeń parteru z nowo projektowaną częścią. Tę przewidziano w zabudowie pierzejowej, między dwiema sąsiednimi kamienicami, przy ul. Sienkiewicza 51 i 53. Na parterze zaplanowano tam m.in. hol główny z recepcją, szatnie oraz wejście do części galerii w kamienicy, a także przestrzeń edukacyjną, rozdzielone szerokim wjazdem na dziedziniec.

Według założeń architektów, o charakterze nowej Płockiej Galeria Sztuki decydować będzie elewacja dobudowanego skrzydła, którą zaprojektowano jako mozaikę tytanowo-cynkowych, połyskliwych łusek o kształcie zbliżonym do trójkąta, oraz posadzka z betonu architektonicznego, taka sama w parterze oraz na terenie całego zespołu. Inspiracją do pracy przy koncepcji było pragnienie odnalezienia pomostu pomiędzy „wczoraj” a „dziś”. Nasz projekt to studium procesu odkrywania naturalnych powiązań, których istnienie wydaje się oczywiste, ale wcale oczywiste nie jest – mówią architekci. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wyniesie 1512 m2, kubatura – 9824 m3.

Płocka Galeria Sztuki

i

Autor: Archiwum Architektury Płocka Galeria Sztuki, proj. Proarchitektura