Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu na zagospodarowanie placu przy pawilonie ZODIAK

Wyniki konkursu na zagospodarowanie placu przy pawilonie ZODIAK

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania terenu wokół pawilonu Zodiak. I nagrodę otrzymała koncepcja pracowni Gowin & Siuta. Architekci zaproponowali przekształcenie placu w symboliczną białą kartkę - otwartą przestrzeń, przygotowaną na różne scenariusze.

Celem konkursu jest stworzenie nowej jakości i ożywienie przestrzeni pomiędzy domami towarowymi centrum, a pawilonem dawnego baru Zodiak. Teren w bezpośrednim otoczeniu pawilonu służyć będzie wydarzeniom i ekspozycjom związanym z działaniem Warszawskiego Pawilonu Architektury, służącym jako miejsce prezentacji warszawskiej architektury i dyskusji o planach rozwoju miasta.

Myślę, że to jest moment o tyle historyczny dla Oddziału Warszawskiego, że sędziowaliśmy ten konkurs nie tylko jako architekci, jako sędziowie, ale również jako przyszli operatorzy, jako użytkownicy tego budynku i tego placu. I myślę, że to jest początek być może naszej nowej drogi, nowej relacji z miastem i fajnej przygody.- powiedział Marcin Mostafa, Prezes Oddziału Warszawskiego SARP

Bardzo dziękuję Warszawskiemu Oddziałowi SARP i Miastu Stołecznemu Warszawa za tak znakomite partnerstwo, którego jakość jest gwarantem późniejszego zaangażowania w realizację zwycięskiej pracy. Mamy nadzieję, że w Zodiaku i na Placu przed Zodiakiem spotkamy się jeszcze nie raz! – mówi Magdalena Kicińska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych oraz Członek Zarządu Lafarge w Polsce

Na konkurs nadesłano w terminie 79 prac. Wśród kryteriów ocenianych przez jury znalazły się: wpisanie w przestrzeń i charakter miejsca, walory i integralność kompozycji, sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych, możliwość realizacji oraz funkcjonalność - szczególnie w odniesieniu do funkcji pełnionych przez pawilon.

Zwycięzców przedstawił przewodniczący sądu konkursowego architekt Jakub Wacławek. I nagrodę otrzymała praca z numerem 759690 autorstwa pracowni Gowin & Siuta. Obecny na rozstrzygnięciu wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski zadeklarawał, w imieniu miasta, że zwycięski projekt, po przekazaniu praw autorskich będzie realizowany ze środków miasta st. Warszawy.

otoczenie pawilonu ZODIAK
I nagroda, praca numer 758690, autorzy: Gowin & Siuta

Z opinii jury: W nawiązaniu do podstawowej funkcji pawilonu architektury, który służyć ma przekazywaniu informacji o planowanych zmianach w przestrzeni Warszawy, autorzy pracy zaproponowali przekształcenie placu w symboliczną kartkę białego papieru, która pozwoli wyprowadzić treści ekspozycyjne pawilonu w przestrzeń przed budynkiem i umożliwi wypowiedź zarówno twórców jak i samych odbiorców. Wzajemny dialog realizowany przez znaki graficzne, czasowe instalacje, projekcje ma być rejestrowany i prezentowany w interaktywnym  serwisie internetowym.

Jury przyznaje pierwszą nagrodę przede wszystkim w uznaniu rozwiązania, które pozostawia przestrzeń placu otwartą i przygotowaną na różnego rodzaju scenariusze, które w tak elastycznej przestrzeni mogą się wydarzyć. Za wartościowe uznane zostało  połączenie powierzchni placu i przyziemia pawilonu. Jego atutem jest integracja z przestrzenią Pasażu Wiechu przez wprowadzenie oświetlenia, które dodatkowo wprowadza poziom skali bliższej człowiekowi. W przewrotny sposób autorzy nawiązują do dawnej obecności w przestrzeni placu wody - przywracając ją nie w formie sadzawki, fontanny  czy basenu, ale delikatnej wodnej kurtyny wydzielającej ruch po obrzeżu placu względem toczących się na nim wydarzeń. Rozwiązanie uznane zostało za eleganckie, realne i ponadczasowe - otwarte na funkcje, które pojawiać się będą wraz ze zmianami zadań placu.

Autorzy w trakcie realizacji powinni zwrócić uwagę na powiązanie posadzki placu z wnętrzem pawilonu, a także ma ograniczyć do wielkości placu rozwiązanie oświetlenia.

otoczenie pawilonu ZODIAK
II nagroda, praca numer 939493

II nagrodę otrzymała praca 939493

Z opinii jury: Podstawowym elementem projektu wyróżnionego drugą nagrodą jest modularna konstrukcja ze stalowych ram, która stanowić ma bazę do wszelkich działań na placu. Na stałym sztywnym stelażu zawieszane mogą być elementy czasowe - letnie zadaszenie, siedziska, tablice, czy nawet hamaki lub huśtawki. W opinii jury zaproponowana struktura pozwala na wprowadzenie na powierzchnię placu różnorodnych funkcji pawilonu architektury - przede wszystkim ekspozycyjnych i edukacyjnych, ale też gastronomicznych czy stricte rozrywkowych. Pokazane rozwiązanie pozwala na funkcjonalne połączenie przestrzeni wewnętrznej pawilonu i zewnętrznej placu, ale też proste wydzielanie sektorów funkcjonalnych. Pozwala na szybkie łatwe i ekonomiczne przekształcenia przy zaangażowaniu użytkowników placu. Modularna rama wprowadza w wielkomiejską przestrzeń skalę człowieka luźno nawiązując do nieistniejących dziś pergoli.

Jury zarazem zwróciło uwagę na zbyt ograniczający możliwości wykorzystania terenu system modułowania struktury siatki na placu. Moduł wydaje się zbyt mały. Także zastosowanie luster w przejściu do ul. Chmielnej budzi wątpliwości.

otoczenie pawilonu ZODIAK
III nagroda, praca numer 768290

III nagrodę przyznano pracy 768290.

Z opinii jury: Trzecią nagrodę otrzymuje praca, która proponuje umieszczenie przed pawilonem Architektury potężnej stalowej ramy nośnej z ukrytymi wewnątrz instalacjami. Stałą strukturę uzupełnia zmienne wyposażenie: kilka typów opraw oświetleniowych (m.in. oświetlenie sceniczne, lampy grzewcze), siedziska, zieleń wisząca, elementy, zraszacze, głośniki, mikrofony, ekrany, projektory, membrany napinane, ekrany itd. W opinii jury rozwiązanie charakteryzuje funkcjonalna prostota. Mimo wprowadzenia stałego elementu o znaczących, ale też realnych gabarytach, przestrzeń zachowuje otwarty charakter. Może być też łatwo i szybko aranżowana w zależności od aktualnych potrzeb czy scenariusza wydarzeń. Zaproponowana forma dobrze wpisuje się w zastany kontekst i umożliwia prezentację różnorodnych treści i kształtów, tworząc dla nich atrakcyjne ale nieprzytłaczające tło.

Główny element kształtujący plac czyli zewnętrzna „rama” wydaje się przeskalowany i zbyt schematyczny w swoim rozwiązaniu konstrukcyjno-architektonicznym.


Wyróżnienie - praca 163015

Autorzy wyróżnionej pracy uznali, że należy osiągnąć najlepszy efekt, możliwie najmniejszymi środkami. W projekcie wykorzystali i wzmocnili mocne strony istniejącego zagospodarowania placu. Zachowany został podstawowy układ przestrzenny – przy stosunkowo małej ingerencji (usunięto barierki, lampy oraz część ławek). Północnowschodnia część skweru zintegrowana została z wejściem do pawilonu. Rozwiązanie zakłada wprowadzenie jednego istotnego elementu w postaci lampy - ramy, która umożliwić ma obsługę placu i wszystkich odbywających się na nim wydarzeń. Jury przyznaje wyróżnienie doceniając przede wszystkim ideę pokazania w praktyce jak może wyglądać proces poprawy naszego otoczenia, nie tyle przez zamianę starego na nowe, ale przez rozwój, ewolucję i stopniową transformację istniejących rozwiązań.

Wątpliwości sądu budzi zbyt duża fragmentacja przestrzeni placu, co uniemożliwi jej wielofunkcyjne wykorzystanie.

Wyróżnienie - praca 102609

Autorzy pracy proponują rozpięcie ponad płaszczyzną placu sieci lin o zmiennym naprężeniu, które można w różny sposób kształtować napinając lub luzując nawet do poziomu posadzki. Siatka służyć ma rozpinaniu czasowego zadaszenia, dzieleniu placu membranowymi przesłonami, zawieszaniu elementów informacyjnych i ekspozycyjnych. Jury przyznaje wyróżnienie pracy w uznaniu decyzji kształtowania otoczenia pawilonu ZODIAK za pomocą jednego zdecydowanego elementu. Rozwiązanie poprowadzone jest konsekwentnie i znakomicie narysowane. Chociaż uznane zostało za stosunkow mało realne, to doceniony został koncept i sposób podania.

Wyróżnienie - praca 201327

Zaproponowane rozwiązanie opiera się na pomyśle umieszczenia przed budynkiem pawilonu architektury makiety stolicy. Przedstawiona instalacja odzwierciedlać ma ścisłe centrum Warszawy. Poszczególne budynki prezentowane są w uproszczonej formie prostopadłościanów. Wewnątrz szklanych komponentów makiety prezentowane mogą być kolejne treści. Jury przyznaje wyróżnienie za ciekawą ideę wykorzystania modelu miasta dla aranżacji przestrzeni publicznej i wykorzystania jego elementów jako mebli miejskich. Idea poświęcenia placu jednej tylko funkcji – stałej wystawie nie pozwala jednak na wykorzystanie w pełni możliwości przestrzennych tego terenu.


Wystawa prac nadesłanych na konkurs można oglądać w pawilonie 1013 na stacji metra Świętokrzystka (II linia metra), w dniach do 3 kwietnia, do godziny 13:00. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 16.00 w siedzibie SARP przy ul. Foksal 2.

W składzie sądu konkursowego zasiedli: arch. Jakub Wacławek, OW SARP – przewodniczący sądu konkursowego; arch. Marlena Happach, OW SARP – sędzia referent; arch. Dariusz Hyc, OW SARP; arch. Barbara Kaliszewska; arch. Marcin Mostafa, OW SARP; Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy; dr Jarosław Trybuś, krytyk architektury; inż. Jędrzej Zdziechowski, Lafarge.

Tagi:
Warszawa ma standardy. Kampania informacyjna na temat dostępności architektonicznej Warszawa rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną na temat dostępności architektonicznej. Cel to miasto w pełni dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami.
Budowa siedziby Wydziału Psychologii UW Realizacja kolejnych etapów głównej konstrukcji gmachu ukazywała pełen katalog żelbetowych form przemyślanych na etapie tworzenia jego przestrzeni. Beton jako podstawowe tworzywo, z którego powstaje obiekt, ukazuje się w zróżnicowanych fakturach i formach – o realizacji nowej siedziby Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego piszą Karolina Tunajek i Jacek Wochowski z pracowni Projekt Praga.
Siedziba firmy Kradex w Warszawie Budynek jest ze wszech miar nowoczesny, energię pozyskuje się z paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, a linię produkcyjną elastycznie modyfikuje – o projekcie 77STUDIO architektury pisze Jerzy S. Majewski.
Zmiany w projekcie stadionu Polonii: mamy nowe wizualizacje Zakończyły się prace nad koncepcją modernizacji i rozbudowy stadionu Polonii w Warszawie. Pracownia JSK Architekci pokazała nowe wizualizacje budynków i stadionu głównego przy Konwiktorskiej.
Atrium International: dawny Ulubieniec Warszawy idzie do rozbiórki Rozpoczyna się rozbiórka biurowca Atrium International w al. Jana Pawła II. Budynek zaprojektowany w latach 90. przez Biuro Kazimierski i Ryba zdobył tytuł Ulubieńca Warszawy w pierwszej edycji organizowanego przez naszą redakcję konkursu Życie w Architekturze.
Osiedle Szeligowska 83: kolejna warszawska inwestycja w ramach specustawy mieszkaniowej Firma Profbud przymierza się do realizacji osiedla przy ul. Szeligowskiej na warszawskim Bemowie. Zespół z 700 mieszkaniami według projektu pracowni BBGK powstać ma w trybie lex deweloper.