Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

i

Autor: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

2011-05-20 2:00

W dawnej fabryce Oskara Schindlera na krakowskim Zabłociu powstała przestrzeń dla sztuki zrealizowana według konkursowego projektu włoskich architektów z pracowni Claudio Nardi Architetto

Nazwa obiektuMuzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Adres obiektuul. Lipowa 4
AutorzyClaudio Nardi Architetto
Projekt2007
Data realizacji (początek)2009
Data realizacji (koniec)2010

Historia powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

1983 -1985: z tych lat pochodzi najstarsza korespondencja z władzami miasta na temat utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Prowadzone przez dwa lata konsultacje nie wyszły jednak poza ogólniki i deklaracje.

1993 – 1995: władze miasta proponują stworzenie Oddziału Sztuki Nowoczesnej jako części Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a na lokalizację kolekcji sztuki przeznacza dawny „dom Lenina” przy ul. Królowej Jadwigi. Brak perspektyw finansowych i woli przekazania środków ze strony Rady Miasta Krakowa zatrzymuje sprawę.

2004: minister kultury, Waldemar Dąbrowski, ogłasza program Znaki Czasu, który ma doprowadzić do powstania regionalnych kolekcji i siedzib sztuki współczesnej. W tym samym roku Gmina Miejska Kraków odzyskuje za długi budynki dawnej Fabryki Schindlera. Prezydenta Krakowa, Jacek Majchrowski, rozpoczyna konsultacje w sprawie utworzenia tam Muzeum Sztuki Współczesnej. Pojawia się również pomysł utworzenia Muzeum w budynku dworca PKP. Ostatecznie w sierpniu 2005 roku Prezydent Krakowa i Minister Kultury podpisują porozumienie o utworzeniu nowej placówki.

2006: pierwsza (nieudana) próba wyłonienia projektu architektonicznego Muzeum.

2007: rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu na projekt Muzeum, zwycięzcami zostają architekci z Florencji – Claudio Nardi i Leonardo Prioli, drugie miejsce w konkursie otrzymuje projekt Zvi Heckera. Przeciwko pomysłowi utworzenia Muzeum protestują radni PiS, powołując się m.in. na „martyrologiczną przeszłość” miejsca.

2009: rozpoczęcie prac budowlanych

2010: oddanie budynku MOCAK-u

2011: otwarcie pierwszych ekspozycji stricte artystyczne

MOCAK będzie gromadzić, archiwizować i udostępniać międzynarodową kolekcję sztuki, prezentując rozwój sztuki ostatnich 20 lat, odnosząc najnowsze zjawiska artystyczne do tradycji sztuki powojennej. Program instytucji obejmuje również, projekty badawcze i wydawnicze oraz działania edukacyjne, upowszechniające ideę społeczeństwa otwartego na sztukę, inicjujące debatę dotyczącą pozycji społecznej artystów.W Muzeum Sztuki Współczesnej urządzono także pracownie artystyczne, biblioteki, sale audiowizualne i pracownie konserwatorskie, w tym unikatową w Polsce pracownię konserwatorską sztuki współczesnej.

Dla zwiedzających, oprócz wystawy Claudia Nardiego Architecture for Sensitive Lives i filmu Zabłocie zastane, MOCAK (Museum of Contemporary Art in Kraków)przygotował film "Partytura i ogród" oraz prezentacje dotyczące wybranych projektów - filmu Wilhelm Brasse - fotograf 3444, wystawy Historia w sztuce, archiwum twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, biblioteki Mieczysława Porębskiego.

Wiosna 2011 roku w MOCAK-u: Historia w sztuce – międzynarodowa wystawa 44 artystów podejmujących alternatywną i krytyczną wizję historii; wystawa kolekcji muzeum: prezentacja pierwszych prac, będących w stałej kolekcji MOCAK-u; wystawa młodych, polskich artystów, zorganizowana we współpracy z Fundacją Vordemberge-Gildewart.

Jesieniń 2011 roku w MOCAK-u: wystawa Podróż na Wschód na temat kształtowania tożsamości poprzez sztukę w krajach byłego Z.S.R.R – kurator: Monika Szewczyk, wystawa z kolekcji ESSL Foundation – kurator: Stanisław Ruksza.

Informacje: http://www.mocak.com.pl/.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, fot. Rafał Sosin

fotka z /zdjecia/0258_MOCAK_15-11-1010_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury