Murz zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

i

Autor: źródło Kleczkowski-architekt

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

2013-02-11 11:25

Na początku 2013 roku w Ciechanowie zakończył się pierwszy etap programu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich

Nazwa obiektuDom Mały
AutorzyKleczkowski-architekt, dr inż. arch. Marek Kleczkowski – główny projektant, architekci Maciej Hajdul, Magdalena Bubik, Monika Krzywkowska-Sworczuk
Powierzchnia użytkowa440.0 m²
Kubatura2050.0 m³
Murz zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

i

Autor: źródło Kleczkowski-architekt

Ciechanowski zamek powstał w pierwszej połowie XV stulecia, ufundowany przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Na przemian niszczony i odbudowywany, stopniowo tracił na znaczeniu. W końcu XVIII wieku zamek został opuszczony, a istniejące w nim jeszcze budynki mieszkalne rozebrano. W tej postaci przetrwał cały wiek XIX, przy czym, podobnie jak w przypadku wielu innych zabytków, z ruin okoliczni mieszkańcy odzyskiwali cegły.  Po II wojnie światowej ruiny zabezpieczono, jednak już w 1962 roku pojawiła się koncepcja odbudowy obiektu. Ze względu na brak informacji o pierwotnej formie zabudowań, przewidywano wówczas wzniesienie budynku zaprojektowanego na wzór innych, lepiej udokumentowanych zamków istniejących w regionie. Pomysł ten wzbudził jednak protesty środowiska konserwatorów i historyków sztuki, ze Stanisławem Lorentzem na czele, i został odrzucony. Do lat 70. XX wieku prowadzono prace badawcze i w niewielkim zakresie modernizacyjne. Dopiero w 2003 roku powróciła koncepcja odbudowy. W 2005 roku Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekt odbudowy, a w 2006 roku zatwierdzony został zwycięski projekt konkursowy, autorstwa pracowni Kleczkowski-architekt z Gdyni. Projekt wzbudził kontrowersje; przeciwko wprowadzaniu współczesnych form architektonicznych protestowała część środowiska konserwatorów zabytków. Jako alternatywę proponowano odbudowę zamku w formie historyzującej; projekt przygotowała Maria Ludwika Lewicka z Politechniki Warszawskiej. Koncepcja tworzenia takiego pseudozabytku również wzbudziła kontrowersje. Projekt stał się również przedmiotem sporu pomiędzy Główną Komisją Konserwatorską  przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego a  Inwestorem. W związku z tym do projektu wprowadzone zostały zmiany, które zaproponowała  Komisja.Zmieniono kolejność realizacji; najpierw powstał tzw. Dom Mały, który pełnić ma funkcję pomocniczą w stosunku do całego założenia. Powstały także zlokalizowane pod dziedzińcem toalety i pomieszczenia techniczne. 25 stycznia zwiedzającym udostępniono po raz pierwszy Dom Mały, mieszczący między innymi kolekcję muzealną. W następnym etapie powstać ma Domu Duży, główny budynek całego założenia. Zrealizowany będzie z innym niż w pierwotnym projekcie - zbyt kontrowersyjnym -  dachem. Budowa nowych obiektów prowadzona jest równolegle z pracami konserwacyjnymi zachowanych pozostałości zamku.Dom Mały:Powierzchnia użytkowa: 440 m²Kubatura: 2050 m³Pomieszczenia pod dziedzińcem:Powierzchnia użytkowa: 180 m²Kubatura: 460 m³Autorzy:  Kleczkowski-architekt, dr inż. arch. Marek Kleczkowski – główny projektant, architekci Maciej Hajdul, Magdalena Bubik, Monika Krzywkowska-Sworczuk

Dziedziniec zamku w Ciechanowie z widokiem na Dom Mały

i

Autor: Archiwum Architektury