Dawniej Sopocka Szkoła Wyższa, dziś Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: co się zmieni, a co pozostaje niezmienne

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia w jednej z pracowni  Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych; fot. serwis prasowy uczelni

Dawniej Sopocka Szkoła Wyższa, dziś Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: co się zmieni, a co pozostaje niezmienne

2022-04-01 13:12

Od 1 marca 2022 roku Sopocka Szkoła Wyższa ma nową rangę. Stała się Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. O zmianach i ich konsekwencjach dla obecnych i przyszłych studentów architektury pisze nasza Ambasadorka Agnieszka Przybylska z Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki.

To nie pierwsza przemiana uczelni, dawniej bowiem była Wyższą Szkołą Finansów i Rachunkowości. Bez wątpienia gotowość do przeobrażeń jest dowodem na elastyczną i otwartą postawę wobec przebudowującego się świata i zmieniających się warunków na rynku pracy. Władze Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zgodnie podkreślają, że nieustanny rozwój wiążą z otwartością, nowoczesnością, empatią, solidarnością i ekologią, bo właśnie te wartości przyświecają społecznie zaangażowanej jednostce akademickiej.Jako uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem każdego dnia staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną do zdobywania wiedzy, ale również wspomagającą rozwój osobisty. Zmianę statusu przyjmujemy z dumą. To uhonorowanie naszych wieloletnich działań, ale także zobowiązanie i wyzwanie na przyszłość – mówi rektor, prof. dr hab. Teresa Martyniuk. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych ma trzy wydziały, kształci na ośmiu kierunkach i wielu specjalizacjach. Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki słynie ze swojej oferty szerokiego spektrum kierunków architektonicznych i projektowych: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.W ciągu ponad 10-letniej pracy wydziału udało nam się stworzyć miejsce, w którym absolwenci architektury mają możliwość uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu architekta na terenie całej Unii Europejskiej. Sukces kierunków zawdzięczamy jego interdyscyplinarnemu charakterowi. Najbardziej cieszy, że Sopocka Akademia Nauk Stosowanych dołączyła do grona trzech uczelni niepublicznych w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta gwarantuje pełną uznawalność w krajach Unii Europejskiej – mówi dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, dziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki i dodaje: Obserwujemy światowe trendy, ale też odpowiadamy na potrzeby runku pracy i stale czerpiemy z pracy innych ekspertów. Podkreślamy, że zawód architekta, oprócz kompetencji technicznych, zawiera w sobie również te humanistyczne – architekci to nie tylko urbaniści i inżynierowie, ale też kulturoznawcy czy socjologowie. Coraz częściej sami mieszkańcy chcą decydować o tym, jak mają wyglądać miasta. Bycie dobrym architektem to też umiejętność słuchania i stałego poddawania swoich opinii czy intuicji w wątpliwość. Raporty jasno pokazują, że w niedalekiej przyszłości najpopularniejsze staną się przestrzenie w pełni zautomatyzowane, energooszczędne, ale przede wszystkim przyjazne człowiekowi.

Dawniej Sopocka Szkoła Wyższa, dziś Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: co się zmieni, a co pozostaje niezmienne

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe logo uczelni

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom m.in. poznanie potrzeb seniorów, dzieci, matek czy osób z niepełnosprawnościami. W Sopockiej, wspierany technologiami wirtualnej rzeczywistości, Universal Design odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Takie podejście do projektowania przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Dobry architekt XXI wieku swoją pracą przyczynia się do promowania równego – a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich – dostępu do dóbr i usług. Chodzi o to, by uwzględniać również potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura świadczy ranking zdawalności na uprawnienia budowlane Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych trafiła do TOP 10 w rankingu Izby Architektów RP, gdzie zajmuje 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych oraz 6. miejsce w Polsce wśród uczelni ogółem. Studenci i absolwenci wspomnianych kierunków zajmują wysokie miejsca w prestiżowych konkursach, takich jak Inspireli Awards, co jest najlepszym dowodem wysokiego poziomu kształcenia. Z punktu widzenia studentki na pierwszy rzut oka zmiana ma charakter wyłącznie proceduralny. Jednakże w dalszej perspektywie upatruję w tym przeobrażeniu lepszą rozpoznawalność uczelni w środowisku architektonicznym, podniesienie jej rangi i wiarygodności oraz docenianie pracy jej absolwentów.