Architektura MuratorStudenciKoło Naukowe ArchImpact na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Koło Naukowe ArchImpact na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Koło naukowe ArchImpact to doskonale miejsce, by rozwijać swoje zainteresowania, ale przede wszystkim, by wraz z młodymi architektami uczyć się analizować tkankę architektoniczną i urbanistyczną oraz dyskutować na jej temat. Pozwala także w swobodnym tempie wdrażać się w tajniki przyszłego zawodu, konfrontować swoje poglądy i wiedzę pod okiem uznanego architekta.

Koło Naukowe ArchImpact na Wydziale Archietektury Politechniki Poznańskiej
Autorka grafiki: Joanna Spychała – członkini KN Arch Impact
Cykl artykułów: #świeżakipoznaoskie
Rynek Wildecki 3

Koło Naukowe ArchImpact zrzesza studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na wszystkich stopniach studiów już od ponad 8 lat. Pod opieką dr hab. inż. arch.  Macieja Janowskiego studenci mogą pogłębiać wiedzę o otaczającej przestrzeni zarówno w sposób teoretyczny, jak i prakty- czny.  Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań wiązanych nie tylko z architekturą czy sztuką, ale także urbanistyką pod okiem doświadczonego architekta.

Powstanie ArchImpact w 2013 roku „zdeterminował fotograficzny dorobek podróżniczy grupy studentów, którzy poprzez utworzenie koła zdecydowali się pokazać swoje zainteresowania, pasję do fotografii i chęć poznawania nowych miejsc, intensywnie analizując ich miejską tkankę i architektoniczną strukturę[1].  Kolejnym celem koła było zmienianie przestrzeni budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej i tworzenie w nim instalacji inspirowanych architekturą współczesną.
W podróżach do miejsc wartych uwagi pod względem architektonicznym i urbanistycznym, studenci mogli także doskonalić swoje umiejętności fotograficzne i filmowe. Jednak najważniejszym elementem działalności KN „ArchImpact” było dyskutowanie na temat przestrzeni. Młodzi studenci architektury mogli dzięki temu lepiej czytaćirozumieć otaczający ich świat.

Pierwotnie KN ArchImpact tworzyła grupa pasjonatów współczesnej architektury europejskiej, jednak z czasem koło zaczęło się rozrastać i rozwijać, by finalnie w 2021 roku osiągnąć liczbę 30stu aktywnych członków.Wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem kołem,  wachlarz możliwości podejmowanych przez studentów proporcjonalnie rósł, a chęci nigdy nie brakowało.

Jednymi z ważniejszych inicjatyw w działalności KN ArchImpact było tworzenie modelu kaplicy brata Klausaoraz towarzyszący temu film, a także kwerenda śladami Petera Zumthora. Kwerenda zakończona została artykułem, który znalazł się w publikacji Politechniki Łódzkiej Łódź U like 2015/2016. Ogólnopolskie seminarium naukowe studentów architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Przeżyć. Opowiedzieć. Działalność ArchImpact nieodłącznie wiązała się także z publikacją broszur wy-działowych, wystawami fotograficznymi oraz analizą badawczą kształtowania współczesnych budynków. W ramach tego zrealizowano również krakowską wyprawę, podczas której przeprowadzono wywiad z polskim pisarzem fantasy oraz filozofem Witem Szostakiem. W 2020 roku członkowie KN ArchImpact odbyli kwerendę architektoniczno-budowlaną, gdzie mieli możliwość wyjścia na budowę projektu znanego poznańskiego biura architektonicznego Litoborski+Marciniak. Spacer wraz
z kierownikiem budowy obfitował w liczne ciekawostki oraz niezwykle interesujące opowieści. Pozwoliło to w pewien sposób zweryfikować wiedzę teoretyczną ze studiów z praktyką budowlaną. Koło naukowe zawsze reprezentuje Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej na Targach Edukacyjnych, a także bierze aktywny udział w wydarzeniu  Dziewczyny na Politechniki.

Koło Naukowe ArchImpact na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej
Zdjęcie wykonane podczas jednego ze spotkao KN Arch Impact

W dobie pandemii koło nie zawiesiło swojej działalności, a przeniosło się na media społeczno-ściowe, gdzie od prawie roku publikuje cotygodniowe cykle artykułów poświęcone nowemu budownictwu w Poznaniu i okolicy świeżaki poznańskie oraz architekturze zrównoważonej. Artykuły, opatrzone autorskimi grafikami i kolażami, integrują coraz to szerszą społeczność w celu wzajemnego uwrażliwiania na sztukę i podejmowania polemiki na temat współczesnej architektury. Studenci wzięli również udział w wystawie fotograficznej o tematyce „światło”, gdzie w wirtualnym środowisku znajdowały się zdjęcia autorstwa członków ArchImpact. Wystawa powstała we współpracy z VIR Gallery oraz Projekt LAB i towarzyszył jej livestream z koncertów muzycznych. W ramach akcji promocyjnej kół naukowych Politechniki Poznańskiej studenci stworzyli krótki spot, gdzie w skrócie przedstawili działalność „ArchImpact” i opublikowali go w mediach społecznościowych. Obecnie „ArchImpact” we współpracy z Kołem Naukowym Inżynierii Środowiska oraz Kołem SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej tworzy webinarium międzywydziałowe pt. „Odnawialne Źródła Energii – Twoja przyszłość, Tej!”. Projekt ma na celu propagować wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, która została zdobyta podczas studiów, zaprezentować interdyscyplinarność  tematyki OZE oraz przedstawić możliwości współczesnej technologii i inżynierii.

Koło naukowe ArchImpact to doskonale miejsce, by rozwijać swoje zainteresowania, ale przede wszystkim, by wraz z młodymi architektami uczyć się analizować tkankę architektoniczną
i urbanistyczną oraz dyskutować na jej temat. Pozwala także w swobodnym tempie wdrażać się w tajniki przyszłego zawodu, konfrontować swoje poglądy i wiedzę pod okiem uznanego architekta. Nie tylko w teorii, ale także w praktyce członkowie koła badają wpływ architektury na środowisko, miasto, a nawet na ich samych. Czy i jak architektura oddziałuje na człowieka? Jak człowiek oddziałuje na architekturę?
Sprawdź sam,  zapraszamy do ArchImpact!

Dom na Dębińskiej, czyli projektowanie pod wpływem pandemii Pandemia koronawirusa pozwoliła spojrzeć na nasze mieszkania zupełnie pod innym kątem. Projekt Domu na Dębińskiej to próba stworzenia obiektu wielorodzinnego, który będzie spełniał funkcję „maszyny do mieszkania” wyklarowaną przez lockdowny.
Studia online na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej Ta z pozoru niekorzystna sytuacja spowodowana pandemią, okazała się dla nas ciekawym doświadczeniem, dającym nowe możliwości rozwoju w dziedzinie projektowania. Stając przed trudnym wyzwaniem prowadzenia nauczania na odległość, Wydział architektury PP starał się ułatwić studentom przystosowanie do tych niecodziennych warunków, uatrakcyjnić program zajęć i mobilizować do aktywności, nawet przed ekranem komputera.
Co po studiach - Archiczwartki inspiracją dla młodych architektów ARCHIczwartki to spotkania wiodących pracowni architektonicznych w kraju ze studentami, absolwentami i pasjonatami architektury. Podczas takich wydarzeń przedstawiciele biur opowiadają o swojej pracy w zawodzie, doświadczeniu i realizacjach od kulis.
Rytmy i światła w obiektywie - o fotografii architektury Architektura to nie tylko projekt za projektem i zmaganie się z naglącymi terminami kolejnych zleceń. Niech poniższa galeria będzie dowodem tego, że studiowanie na WA Politechniki Poznańskiej daje także możliwość realizacji własnych pasji i poszukiwania w niej związków z architekturą.
Ochrona zapomnianego dziedzictwa Waltera Gropiusa, pioniera modernizmu na ziemi Drawskiej W okolicach Drawska Pomorskiego do dzisiaj znajduje się szereg wczesnych realizacji Waltera Gropiusa. Zapomnianym budynkom grozi popadnięcie w ruinę, choć stanowią one element historii prowadzącej do stworzenia najsłynniejszej szkoły architektonicznej - Bauhausu
Stacja eksperymentalno-badawcza, pawilon naturalny Pawilon Naturalny w Dziekanowicach to obiekt o funkcjach wystawienniczej i eksperymentalno-badawczej, który powstał z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Architektury. Ma on na celu popularyzację budownictwa ekologicznego z wykorzystaniem materiałów naturalnych, proekologicznych i recyklingowych.