Architektura MuratorStudenciLiść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi

Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi

Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi
Liść Łódzki
Autor:
Krzysztof Galant
Nazwa uczelni: Politechnika Łódzka
Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok studiów: IV
Rok rozpoczęcia: 2016
Opieka naukowa: dr inż. arch. Tomasz Krotowski

Istotnymi elementami projektu jest bioinspiracja, której zastosowanie w założeniu ma usprawnić sposób gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak: energia słoneczna, woda oraz przepływ powietrza. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest renowacja istniejącego obiektu. Zmiana zakłada uzupełnienie sceny o zadaszenie oraz zaplecze. Dzięki temu scena zyskuje też tło (ścianę), na której można ustawiać scenografię. Może służyć również jako miejsce do projekcji kina letniego. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park.

Drugą jest projekt nowej sceny. Zakłada ona znaczne obniżenie terenu dookoła starych fundamentów teatru. Ma to na celu ułatwić dostęp do nowego obiektu wózkom z dziećmi i niepełnosprawnym. Obiekt składa się z parametrycznie zaprojektowanych podpór drzewiastych, które razem ze ścianą przenoszą główny ciężar zadaszenia.

Do konstrukcji przymocowana jest także fasada budynku. Bazowa konstrukcja została wzmocniona poprzecznym skratowaniem z drewna, na którym układane są kolejne warstwy zielonego dachu. Dach ma formę lekko zakrzywionego łuku, co ułatwi oglądanie występów na starej scenie.
Wnętrze dzieli się na salę ze sceną i widownią o amfiteatralnym układzie oraz część z zapleczem technicznym i toaletami. Wnętrze nowej sceny jest wyłożone parametrycznie zaprojektowaną warstwą z drewna klejonego. Stopniowo przechodzi ona w kształt podwieszonego sufitu, którego forma ma za zadanie polepszyć akustykę sceny. Część z zapleczem doświetlona jest przez świetlik w południowej części budynku.

Cały kompleks jest wyposażony w zbiorniki retencyjne i filtracyjne zapewniające inteligentne zarządzanie wodą. Dodatkowo obiekt ma integralnie wbudowane panele fotowoltaiczne o powierzchni 100 m2, które mają za zadanie pokrywać zużycie energii budynku. Do wnętrza obiektu prowadzi pochylnia obsadzona roślinami bylinowymi. Geometryczny układ ma podkreślać francuskie założenia parku, zaś nieregularna forma samego obiektu – styl angielski.

Wyniki konkursu na zadaszenie amfiteatru w Łazienkach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło wyniki dwuetapowego konkursu na projekt zadaszenia historycznego amfiteatru na terenie parku. Jury postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą zdobyła pracownia DiM’84 Czesława Bieleckiego.
Amfiteatr przy biurowcu Adgar BIT Monofukcyjność i brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych to największe problemy biurowego zagłębia na Służewcu, nazywanego też często warszawskim Mordorem. Z inicjatywy firmy Adgar już wkrótce powstanie tam amfiteatr, w którym organizowane będą różnorodne wydarzenia dla mieszkańców. Projekt obiektu przygotowała poznańska pracownia mode:lina.
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.
Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.
Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.
Adaptacja ruin dawnej fabryki Birnbauma w Łodzi Projekt obejmuje adaptację pozostałości dawnej przędzalni kamgarnu Henryka Birnbauma na budynek mieszkalny z zielonym patiem i parkiem kieszonkowym, pod powierzchnią którego znajdowałby się automatyczny parking dla mieszkańców i użytkowników lokali usługowych na parterze.