Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieLiceum Przyrodnicze w Lublinie

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie
Liceum Przyrodnicze w Lublinie
Autorka:
Anna Głodek
Nazwa uczelni: Politechnika Lubelska
Wydział: Budownictwa i Architektury
Rok studiów: IV
Rok rozpoczęcia studiów: 2017
Promotorka: dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Dodatkowe wsparcie naukowe: dr inż. arch. Hubert Trammer

Celem projektu było stworzenie środowiska odpowiadającego na obecne potrzeby edukacyjne oraz stanowiącego przyjazną przestrzeń do rozwoju. Po dokonaniu analizy modeli edukacyjnych, takich jak pedagogika Marii Montessori, waldorfska, szkoła leśna, fińska oraz demokratyczna, a także rozważań i idei Ivana Illicha, został określony sposób funkcjonowania szkoły, a następnie założenia projektowe. Wynikiem pracy jest projekt Liceum Przyrodniczego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem.

Obiekt szkoły został zlokalizowany na działce przylegającej do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Program funkcjonowania placówki zakłada nieograniczony dostęp do terenu ogrodu, co stanowi ważny walor edukacyjny szkoły przyrodniczej. W pobliżu znajduje się również Muzeum Wsi Lubelskiej – jeden z największych skansenów w Polsce, który zapewnia nie tylko możliwość zwiedzania, ale także oferuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na zachód od działki znajdują się Górki Czechowskie – obszar naturalnych wzniesień i wąwozów.

Powierzchnia granicy opracowania została powiększona o fragment działki należącej do ogrodu botanicznego. Pozwoliło to na udostępnienie obiektu do strony ul. Willowej, klasyfikowanej jako lokalna. Wejście to znajduje się w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego na Ogród Botaniczny UMCS. Komunikacja piesza na projektowanej działce uwzględnia dostęp do ogrodu bezpośrednio z obszaru szkoły. Na stronie północno – wschodniej w pobliżu wejścia od ogrodu przewidziano fragment działki jako ogródki uprawne. Umiejscowienie ich stanowi wizytówkę liceum przyrodniczego.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Liceum jest obiektem częściowo nadwieszonym nad gruntem, co tworzy bryłę o jednej kondygnacji, pomimo znacznego spadku terenu. Jego rozdzielona struktura tworzy przestrzeń różnorodną, która dostosowuje się do zieleni znajdującej się na działce. W części południowej zostały zaprojektowane wielopoziomowe tarasy, które tworzą zewnętrzną przestrzeń szkolną, służącą rekreacji a także daje możliwość prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Tarasy zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Bryła budynku liceum przyrodniczego złożona jest z prostopadłościanów, których funkcje przestrzenne odpowiadają za dane zespoły pomieszczeń. Północna część założenia, w której znajduje się strefa wejściowa i reprezentacyjna, ma charakter zwarty. W kierunku południowo – wschodnim struktura bryły rozwarstwia się na mniejsze części. Zabieg ten ma na celu nawiązanie kompozycyjnej spójności z ogrodem oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy salami dydaktycznymi a dodatkowym wejściem do ogrodu.

Przestrzeń budynku zaprojektowano kierując się założeniami tzw. „pierwotnych metafor przestrzeni” opracowanych przez Davida D. Thornburga. Uwzględniają one różne potrzeby uczniów podczas nauki – potrzebę samotności, wymiany doświadczeń, eksperymentowania, a także dają możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Autor: Anna Głodek
Kurs na Wawel Konrad Grabowiecki i Maciej Kaufman o ćwiczeniach projektowych dla studentów X semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Konkurs „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim” 2022 Poznaliśmy wyniki 22. edycji konkursu dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom W Krajobrazie Miejskim. Laureatkami zostały Małgorzata Maślanka, Kinga Niebieszczańska oraz Magdalena Konik.
Rollercoaster, czyli praca zarobkowa studentów architektury Jak studentom architektury w Polsce udaje się łączyć studia dzienne z pracą zawodową i czy grozi to wypaleniem zawodowym, zanim skończą 25 lat – pytamy wykładowców, pracodawców, psychologów i samych zainteresowanych.
Round – szkoła średnia w Kafountine w Senegalu Projekt szkoły w Kafountine w Senegalu autorstwa Justyny Matyski, Pauliny Wrąbel, Aleksandry Tarnowskiej i Wiktorii Zarębskiej został zakwalifikowany do trzeciego etapu międzynarodowego konkursu organizowanego przez platformę Archstorming. Autorki zaproponowały budynek oparty na siatce modułowej o wymiarach 3 x 3 metry i zadaszenia o kształcie ułatwiającym naprowadzanie wody deszczowej do podziemnego zbiornika.
Studenci z Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej i Uczelni Łazarskiego wśród ambasadorów ekobudownictwa Poznaliśmy wyniki konkursu o ekobudownictwie organizowanego przez Ministerstwo Klimatu wraz z warszawskim oddziałem SARP. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Bednarek z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wśród laureatów także studenci z  Politechniki Śląskiej i Uczelni Łazarskiego.
Dawniej Sopocka Szkoła Wyższa, dziś Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: co się zmieni, a co pozostaje niezmienne Od 1 marca 2022 roku Sopocka Szkoła Wyższa ma nową rangę. Stała się Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. O zmianach i ich konsekwencjach dla obecnych i przyszłych studentów architektury pisze nasza Ambasadorka Agnieszka Przybylska z Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki.