Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieLiceum Przyrodnicze w Lublinie

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie
Liceum Przyrodnicze w Lublinie
Autorka:
Anna Głodek
Nazwa uczelni: Politechnika Lubelska
Wydział: Budownictwa i Architektury
Rok studiów: IV
Rok rozpoczęcia studiów: 2017
Promotorka: dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Dodatkowe wsparcie naukowe: dr inż. arch. Hubert Trammer

Celem projektu było stworzenie środowiska odpowiadającego na obecne potrzeby edukacyjne oraz stanowiącego przyjazną przestrzeń do rozwoju. Po dokonaniu analizy modeli edukacyjnych, takich jak pedagogika Marii Montessori, waldorfska, szkoła leśna, fińska oraz demokratyczna, a także rozważań i idei Ivana Illicha, został określony sposób funkcjonowania szkoły, a następnie założenia projektowe. Wynikiem pracy jest projekt Liceum Przyrodniczego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem.

Obiekt szkoły został zlokalizowany na działce przylegającej do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Program funkcjonowania placówki zakłada nieograniczony dostęp do terenu ogrodu, co stanowi ważny walor edukacyjny szkoły przyrodniczej. W pobliżu znajduje się również Muzeum Wsi Lubelskiej – jeden z największych skansenów w Polsce, który zapewnia nie tylko możliwość zwiedzania, ale także oferuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na zachód od działki znajdują się Górki Czechowskie – obszar naturalnych wzniesień i wąwozów.

Powierzchnia granicy opracowania została powiększona o fragment działki należącej do ogrodu botanicznego. Pozwoliło to na udostępnienie obiektu do strony ul. Willowej, klasyfikowanej jako lokalna. Wejście to znajduje się w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego na Ogród Botaniczny UMCS. Komunikacja piesza na projektowanej działce uwzględnia dostęp do ogrodu bezpośrednio z obszaru szkoły. Na stronie północno – wschodniej w pobliżu wejścia od ogrodu przewidziano fragment działki jako ogródki uprawne. Umiejscowienie ich stanowi wizytówkę liceum przyrodniczego.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Liceum jest obiektem częściowo nadwieszonym nad gruntem, co tworzy bryłę o jednej kondygnacji, pomimo znacznego spadku terenu. Jego rozdzielona struktura tworzy przestrzeń różnorodną, która dostosowuje się do zieleni znajdującej się na działce. W części południowej zostały zaprojektowane wielopoziomowe tarasy, które tworzą zewnętrzną przestrzeń szkolną, służącą rekreacji a także daje możliwość prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Tarasy zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Bryła budynku liceum przyrodniczego złożona jest z prostopadłościanów, których funkcje przestrzenne odpowiadają za dane zespoły pomieszczeń. Północna część założenia, w której znajduje się strefa wejściowa i reprezentacyjna, ma charakter zwarty. W kierunku południowo – wschodnim struktura bryły rozwarstwia się na mniejsze części. Zabieg ten ma na celu nawiązanie kompozycyjnej spójności z ogrodem oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy salami dydaktycznymi a dodatkowym wejściem do ogrodu.

Przestrzeń budynku zaprojektowano kierując się założeniami tzw. „pierwotnych metafor przestrzeni” opracowanych przez Davida D. Thornburga. Uwzględniają one różne potrzeby uczniów podczas nauki – potrzebę samotności, wymiany doświadczeń, eksperymentowania, a także dają możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć.

Liceum Przyrodnicze w Lublinie

Autor: Anna Głodek
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy kierunek architektura na Politechnice Świętokrzyskiej.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jako jedyny w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Dzięki niemu powstała m.in. gra promocyjna dla uczelni stworzona przez studentów – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Białostockiej piszą Natalia Mąka i Eliza Kazimierczyk-Wawer. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
OSSA Wrocław 2021: Nasze Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury OSSA 2021. Warsztaty pod hasłem „Nasze” odbędą się w dniach 4-10 października we Wrocławiu.
Polka Weronika Zdziarska z prestiżowym stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 Tegoroczne stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 otrzymała Polka Weronika Zdziarska za projekt ukazujący współzależności między projektowaniem przestrzennym a nierównością płci.
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej Dzięki różnorodnej tematyce studiów nabyte umiejętności można wykorzystać w wielu dziedzinach zawodowych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Rzeszowskiej, pisze Aleksandra Szymaszek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.