Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieSzczeciński Dyplom Roku 2017 oraz nagroda Archi-World® Academy

Szczeciński Dyplom Roku 2017 oraz nagroda Archi-World® Academy

Prezentujemy projekty magisterskie wykonane na Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nominowane do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

Szczeciński Dyplom Roku 2017
Szczeciński Dyplom Roku 2017 Szczeciński Dyplom Roku 2017

20 stycznia 2017 roku w Galerii Architektów Forma na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyły się eliminacje do finału ogólnopolskiego konkursu o doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz do międzynarodowego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP.

Jury w składzie: architekci Jacek Lenart (SARP), Maciej Gardiasz (SARP Szczecin), Dariusz Makowski (SARP Szczecin), Wojciech Bal (ZUT w Szczecinie), Paweł Rubinowicz (ZUT w Szczecinie), Sylwia Sikora (SARP Wrocław) do udziału w eliminacjach zakwalifikowało szesnaście prac magisterskich, opracowanych w minionym roku na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Spośród nich jury nominowało 8 projektów absolwentów: Tomasza Chmielewskiego, Pauliny Krupińskiej, Katarzyny Kuchyt, Igi Massaad, Edyty Mirosław, Huberta Piekarczyka, Filipa Raupuka, Błażeja Rolbeckiego do dorocznej nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz projekty Igi Massaad, Edyty Miroslaw, Błażeja Rolbeckiego do konkursu o Polsko- Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP. Ponadto projekt Huberta Piekarczyka, Złoty Łaszt – Centrum innowacji aktywności społecznej zdobył nagrodę szczecińskiego oddziału SARP im. Leszka T. Dąbrowskiego. (red.)

Rewitalizacja placu Orła Białego w Szczecinie
Rewitalizacja placu Orła Białego w Szczecinie. Autor: Tomasz Chmielewski

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Temat: rewitalizacja placu Orła Białego w Szczecinie

Autor: Tomasz Chmielewski

Promotor: dr hab. inż. arch. Jarosław Bondar

Opinia jury(fragment)

Nominację przyznano za powściągliwą i emocjonalnie wyrazistą rewitalizację obszaru placu oraz za odkrywcze podejście do placu publicznego.

Opis autorski (fragment)

Przedmiotem projektu jest adaptacja piwnic zburzonego przedwojennego kwartału kamienic (obecnie plac Orła Białego) na funkcję usługową (concept store). Tektonika fragmentów podniesionych, które swoją lokalizacją nawiązują do historycznego kwartału, komponuje się z zastosowaniem podobnych materiałów jak posadzka placu. Uporządkowano komunikację oraz kompozycję placu, który znów może stanowić miejsce reprezentacji, integracji oraz rekreacji.

 Złoty Łaszt – Centrum Innowacji Aktywności Społecznej w Szczecinie
Złoty Łaszt – Centrum Innowacji Aktywności Społecznej w Szczecinie. Autor: Hubert Piekarczyk

Nagroda SARP Szczecin im. Leszka T. Dąbrowskiego; Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Temat: Złoty Łaszt – Centrum Innowacji Aktywności Społecznej w Szczecinie

Autor: Hubert Piekarczyk Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

Opinia jury (fragment)

Projekt doceniono za kontynuację restytucji zabudowy Łasztowni oraz przestrzeń nastawioną na ludzkie interakcje, z uwzględnieniem uformowania obiektu jako miejsca aktywizacji mieszkańców w powiązaniu z morską tradycją miejsca.

Opis autorski (fragment)

Projekt Złoty Łaszt ma na celu przywrócenie terenów leżących przy prawym brzegu Odry do życia i włączenie ich w obręb ścisłego centrum Szczecina. Centrum innowacji aktywności społecznej podzielone jest na dwie części – ekspozycyjną, gdzie znajdują się stanowiska z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle stoczniowym i transporcie morskim; oraz warsztatową, gdzie zlokalizowano fab lab, przestrzeń coworkingową i sale zajęć dla dzieci. Ponadto centrum uzupełnione jest o plac publiczny mogący być miejscem organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych.

Ioda Incubator of Digital Arts.  Autorka: Paulina Krupińska
Ioda Incubator of Digital Arts. Autorka: Paulina Krupińska

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Temat: Ioda Incubator of Digital Arts

Autorka: Paulina Krupińska

Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Bizio

Opinia jury (fragment)

Projekt uzyskał nominację za stworzenie nowych relacji i nowych wartości, istotnych dla rozwoju i funkcjonowania miasta – w wymiarze funkcjonalno- przestrzennym i społeczno-kulturowym – z dala od centrum, w przestrzeni postindustrialnej pozostałej po Nowej Gazowni.

Opis autorski (fragment)

W ramach projektu opracowany został kompleks o powierzchni 2,5 ha ze studiami filmowymi, fotograficznymi, dźwięku oraz animacji i grafiki wraz z funkcjami towarzyszącymi. Powstała przestrzeń publiczna scala kompleks. Zaprojektowane budynki nawiązują formą do sąsiadującej zabudowy przemysłowej m.in. przez użycie kontenerów shippingowych.

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Sikorskiego w Szczecinie
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Sikorskiego w Szczecinie. Autorka: Katarzyna Kuchyt

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Temat: zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Sikorskiego w Szczecinie

Autorka: Katarzyna Kuchyt

Promotor: dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun

Opinia jury (fragment)

Projekt doceniono za umiejętne, współczesne uzupełnienie istniejącej zabudowy wzdłuż pierzei ul. Sikorskiego.

Opis autorski (fragment)

Projektowana zabudowa składa się z przestrzeni usługowej (kawiarnia), przestrzeni biurowej (biura open space) oraz dwóch kondygnacji mieszkalnych. Obiekt nawiązuje wysokością kondygnacji do sąsiadujących przedwojennych kamienic, jednakże wyróżnia się poprzez kolorystykę.

Memoriał ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu 2015
Memoriał ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu 2015. Autorka: Edyta Mirosław

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

Temat: memoriał ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu 2015

Autorka: Edyta Mirosław

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Opinia jury (fragment)

Nominację przyznano za właściwe dostosowanie formy do szczególnej funkcji obiektu, mającego upamiętniać ofiary trzęsienia ziemi, za zachowanie spójności stylistyki i konsekwentne operowanie detalem.

Opis autorski (fragment)

Obiekt ten ma pełnić rolę miejsca pamięci i oddania czci ofiarom poległym w katastrofie oraz poruszać motyw przemijania. Ideę projektu stanowi prosta, kubiczna forma, która wskutek katastrofy ulega deformacji. Budynek został podzielony na strefy: wejściową, wystawienniczą, o kulturze nepalskiej, multimedialną obrazującą dzień katastrofy i jej skutki oraz strefę uwolnioną od treści, w której możemy oddać hołd ofiarom.

Hotel bunkier. Adaptacja schronu przeciwlotniczego w Koblencji
Hotel bunkier. Adaptacja schronu przeciwlotniczego w Koblencji. Autorka: Iga Massaad

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

Temat: hotel bunkier. Adaptacja schronu przeciwlotniczego w Koblencji

Autorka: Iga Massaad

Promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk

Opinia jury (fragment)

Projekt nominowano za odwagę wdrożenia idei przewartościowania niechcianego przez mieszkańców obiektu bunkra, reliktu z czasów II wojny światowej, w ikonę górującą nad miastem poprzez transformację budynku na obiekt hotelowy.

Opis autorski (fragment)

Adaptacja schronu przeciwlotniczego na potrzeby hotelu wskrzesza zapomniany obiekt poprzez nadanie mu nowej funkcji. Hotel zachowuje surowy charakter schronu, a materiały zastosowane do nadbudowy nadają nowej bryle lekkości.

Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie. Autor: Filip Raupuk

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Temat: obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie

Autor: Filip Raupuk

Promotor: dr inż. arch. Leszek Świątek

Opinia jury (fragment)

Projekt nominowano za ciekawą próbę stworzenia przestrzeni sacrum w terenie rekreacyjnym miasta.

Opis autorski (fragment)

Powstała forma to przestrzeń ukształtowana przez wodę i światło. Projekt usytuowano pod poziomem lustra wody jeziora Rusałka. Centralnym punktem jest szklany prostopadłościan otoczony spływającą wodą.

Raleworyzacja kina Kosmos przy ul. Młyńskiej w Chojnicach
Rewaloryzacja kina Kosmos przy ul. Młyńskiej w Chojnicach. Autor: Błażej Rolbecki

Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

Temat: rewaloryzacja kina Kosmos przy ul. Młyńskiej w Chojnicach

Autor: Błażej Rolbecki

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Opis autorski (fragment)

Rewitalizacja kina ma wzbogacić walory urbanistyczne, kulturowe i turystyczne chojnickiej Starówki i identyfikować to miejsce z jego historią i kulturą.

Opinia jury (fragment)

Nominacja za profesjonalne podejście do wykreowania projektu dostosowanego do skali miasteczka.

Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie
Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie. Wizualizacja Maciej Warot

Prezentujemy projekt dyplomowy Macieja Warota z WA PŚL, pt. Dom w Katowicach. Mieszkanie w ogrodzie, który otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie Archi-world® Academy Award.

Archi-World® Academy Awards to międzynarodowy konkurs odbywający się co dwa lata, w którym nagradzane są najlepsze projekty studenckie z całego świata. Na tegoroczną, trzecią edycję konkursu, która odbyła się pod hasłem Responsible Future Architecture, napłynęło ponad 1500 prac. Jury w składzie: Rudy Ricciotti (Agence Rudy Ricciotti, Francja), Teemu Kurkela (JKMM Architects, Finlandia), Mauro Poponcini (Polo Architects, Belgia), Francesco Isidori (Labics, Włochy), Cathrin Krumrey (SBA Architects, Niemcy), Ekin Ç. Turhan (Ercan Çoban Architects, Turcja), Viggo Haremst (Henning Larsen Architects, Dania) przyznało 12 równorzędnych nagród projektom z Australii, Chile, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Polski, Rosji, Turcji, i Włoch.

Nagrodą dla laureatów są staże w światowych pracowniach architektonicznych, których przedstawiciele zasiadają w jury konkursu. Laureat z Polski, Maciej Warot w nagrodę będzie miał możliwość odbycia kilkumiesięcznej praktyki w pracowni Guz Architects w Singapurze.

Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie. Wizualizacja Maciej Warot
Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie. Wizualizacja Maciej Warot

Nagroda równorzędna

Autor: Maciej Warot (WA PŚL)

Promotor: dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot

Opis autorski (fragment)

Projekt „Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie” to próba odpowiedzi na problem współczesnego sposobu mieszkania w mieście. W istniejącym kontekście Rodzinnych Ogródków Działkowych na osiedlu Katowice Bogucice, zespół „DwK” to próba zaprojektowania życia w strukturze społecznej w duchu mieszkalnictwa posiadającego własne ogrody, przestrzenie publiczne i współdzielone czy miejsca pracy. Najważniejszym aspektem projektu jest ujęcie mieszkania jako zbioru czynności oraz przestrzeni, konkretnego miejsca. Z ich połączenia wynika koncepcja domu kompilacyjnego – miejsca do życia rozpatrywanego przez pryzmat struktury społecznej, przestrzennej i mieszkania, gdzie przestrzeń mieszkalna warunkowana jest przez czynności i potrzeby różnych docelowych grup mieszkańców.

Polacy docenieni w międzynarodowym konkursie na projekt wertykalnego miasta Polscy studenci Natalia Tadla, Karolina Słomiany i Kamil Wróbel z Politechniki Śląskiej zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na projekt wertykalnego miasta.
25 lat Programu Tennessee Konferencję Współczesna praktyka i badania w pracach studentów zorganizowano w Krakowie z okazji trwającego już 25 lat programu wymiany studentów między uczelniami College of Architecture & Design University of Tennessee w Knoxville a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Oprócz podsumowania dotychczasowej współpracy ustalono, że Program Tennessee zostanie rozbudowany o kolejne elementy.
OSSA Łódź 2018 – relacja z Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury Prezentujemy relację z warsztatów studenckich OSSA, które odbyły się w dniach 13-21 października 2018 roku w Łodzi pod hasłem Widzenie. Wydarzenie podsumowuje współorganizator – Filip Zamiatnin.
Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB Prezentujemy relację z kursu ProtoLAB na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w ramach którego powstał pawilon Zbigniewa Herberta, oraz warsztatów Technoledge zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Delft.
Urban Summer School - Lublin, Warszawa, Szumin W dniach 26.08.2018 – 8.09.2018 Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na letnie warsztaty, poświęcone realizacjom Oskara i Zofii Hansenów. Zgłoszenia można przesyłać do 7 maja.
Praktyka architektoniczna w Londynie Publikujemy relację Marka Grodzickiego, studenta Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, z praktyki w londyńskim oddziale pracowni Gensler oraz wywiad, jaki przeprowadził z jednym z dyrektorów biura – Łukaszem Płatkowskim.