Studia online na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Zdalne zajęcia

Studia online na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

2021-06-17 17:41

Ta z pozoru niekorzystna sytuacja spowodowana pandemią, okazała się dla nas ciekawym doświadczeniem, dającym nowe możliwości rozwoju w dziedzinie projektowania. Stając przed trudnym wyzwaniem prowadzenia nauczania na odległość, Wydział architektury PP starał się ułatwić studentom przystosowanie do tych niecodziennych warunków, uatrakcyjnić program zajęć i mobilizować do aktywności, nawet przed ekranem komputera.

Rok 2020 zaskoczył nas nieoczekiwanym zwrotem akcji. Cały świat zatrzymał się w miejscu, próbując dostosować się do nowej rzeczywistości. Również funkcjonowanie uczelni musiało ulec radykalnym zmianom i przybrać formę nauki zdalnej. Na finiszu edukacji na Politechnice Poznańskiej, nasze oczekiwania jako studentów wkrótce opuszczających wydział architektury, uległy całkowitej metamorfozie. Ta z pozoru niekorzystna sytuacja, okazała się dla nas ciekawym doświadczeniem, dającym nowe możliwości rozwoju w dziedzinie projektowania. Stając przed trudnym wyzwaniem prowadzenia nauczania na odległość, Wydział architektury PP starał się ułatwić studentom przystosowanie do tych niecodziennych warunków, uatrakcyjnić program zajęć i mobilizować do aktywności, nawet przed ekranem komputera.     Konkursy studenckie organizowanie przez WAPPNową inicjatywą zakładu urbanistyki była organizacja dwóch wewnętrznych konkursów. Studenci rywalizowali o wygraną w ramach zajęć z planowania przestrzennego. Zadania projektowe obejmowały studium zagospodarowania starówki Kalisza oraz koncepcję Konińskiego Klubu Golfowego. Epidemia nie pokrzyżowała planów, a współpraca Politechniki z miastami Kalisz i Konin dała nam możliwość kreatywnego opracowania terenów miejskich. Wyjazd trenowy na miejsce działki niestety nie doszedł do skutku, jednak dzięki uprzejmości naszych kolegów podczas wirtualnego spaceru mieliśmy szansę zapoznać się z terenem opracowania. Dzięki Konińskiemu konkursowi dowiedzieliśmy się wiele o projektowaniu pól golfowych i pozwolił zrozumieliśmy wiele aspektów projektowania tego typu obiektów. Praca nad tymi projektami pozwoliła ujawnić nowe podejście i pokazać potencjał tkwiącego w przestrzeniach starówek miejskich.

Nowe doświadczenia konkursowe Wydział starał się przygotować nowe formy aktywności dla studentów, między innymi dając możliwość współzawodnictwa w konkursach o randze międzynarodowej. W ramach zajęć z ochrony dziedzictwa mogliśmy stawić czoła zadaniu opracowania koncepcji Detroit Waterfront District. Przedmiot wzornictwo przemysłowe umożliwił nam konfrontację swoich umiejętności na rynku wschodnim. Uczestnictwo  w konkursach Anji, Moganshan, Zhenghe i Jarder pokazało w jaki sposób kształtować przedmioty i wzornictwo, tak by były atrakcyjne, pomimo różnic kulturowych. Koło Naukowe Studentów Architektury

Mając dodatkowe zasoby czasu wolnego, mogliśmy zaangażować się w działania ponadprogramowe w kołach akademickich. Jako członkowie Koła Naukowego Studentów Architektury podjęliśmy prace mające na celu  ratowanie  dziedzictwa Waltera Gropiusa na Pomorzu Zachodnim. Badając dorobek jednego z mistrzów Bauhausu, opracowaliśmy koncepcje rozbudowy i adaptacji Spichlerza w Jankowie, zarówno w nowoczesnej, jak również tradycyjnej odsłonie. Chcieliśmy także przedstawić lokalnej społeczności wczesnymi dziełami architekta, tworząc szereg aktywności, między innymi organizację warsztatów czy stworzenie ścieżki rowerowej śladami jego twórczości. Rezultaty naszej pracy zostały przedstawione podczas obrad posiedzenia Rady Gminy Drawsko.Aktywne wykłady i pracownie badawcze Ostatnie semestry odsłoniły przed nami zupełnie inne typy zajęć uczelnianych. Częściej zaczęły pojawiać się wykłady obieralne, na które zapisy były realizowane w odniesieniu do naszych zainteresowań. Forma tego typu spotkań odbiegała od tych w których uczestniczyliśmy w poprzednich latach. Dzięki ograniczonej ilości osób, prowadzący pozwalali sobie na większą interakcję ze słuchaczami. Podczas zajęć, otrzymywaliśmy rezultat w postaci bardziej swobodnej formy spotkań, a co za tym idzie, bardziej efektywne przyswajanie wiedzy. Na szczególną uwagę zasługuje przedmiot Pracownia badawcza. Tu również mieliśmy dowolność wyboru tematu, który będziemy realizować. Możliwości były ogromne, rozpoczynając od artykułów naukowych, prac pisemnych, czy badań, kończąc na indywidualnie wybieranych projektach konkursowych. Wartość opracowań powstałych na tych zajęciach podkreślał dodatkowo udział zagranicznych dydaktyków, którzy pokazywali zupełnie odmienne podejścia, wpływając na lepszą merytorykę opracowań i poszerzenie naszych horyzontów myślowych.Zajęcia Cross-curtural communication Jednymi z zajęć, na które warto zwrócić uwagę na naszym wydziale jest Cross-curtural communication. Spotkania te różnią się od tradycyjnej formy wykładów, nie tylko ze względu na formę zdalną, ale także obowiązujący na nich język angielski. Dodatkowo gratyfikowana aktywność oraz swobodna forma owocowała długimi dyskusjami, często wykraczającymi poza czas wykładu. Zajęcia te choć oficjalnie nieobowiązkowe cieszyły się bardzo dużą frekwencją, być może dlatego, że poruszały obowiązujące tematy społeczne, które są niezwykle aktualne w środowisku studenckim. Większa anonimowość uczestników wykładu zaowocowała wzmożonym zaangażowaniem studentów w stosunku do tradycyjnej formy nauczania,  Żywe dyskusje, były możliwością kontaktów międzyludzkich, w erze twardego lockdownu.Co z praktykami inwentaryzacyjnymi podczas pandemii? Prawie każdy student architektury zmaga się z koniecznością odbycia praktyk, w tym inwentaryzacyjnych oraz biurowych. W czasie pandemii nie jest to niestety proste.  Forma potocznie zywanych „inwentarek”  musiała zostać zmodyfikowana. W tej niecodziennej sytuacji, naszym zadaniem była inwentaryzacja własnych domów lub mieszkań. Ich plusem było zagłębienie się w naszą przestrzeń codzienną, którą odkrywaliśmy w inny, bardziej namacalny sposób. Ciekawym doświadczeniem było udokumentowanie nieścisłości budowlanych, które często występują projektach z dawnych lat. Praktyki biurowe na WAPP są ważnym elementem edukacji na studiach II stopnia. Trudne warunki i pandemiczne ograniczenia nie opóźniły realizacji tej części programu nauczania Studenci mogli liczyć na pomoc pracowników wydziału w poszukiwaniach pracodawców. Obowiązkowe praktyki trwające 2 tygodnie dały wielu z nas szansę na przedłużenie współpracy z biurami projektowymi oraz zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia w zawodzie architekta.                                                                                                                                                                                                                                                        Webinaria oraz doskonalenie umiejętności BIM Dzięki zdalnej formie nauczania każdy student zyskał dodatkowe zasoby czasu wolnego, który można przeznaczyć na różne aktywności. Ostatnio w środowisku studenckim bardzo popularne stały się odgrywać webinaria. Możemy doskonalić się zarówno merytorycznie, jak i  praktycznie, także poruszając tematykę technologię BIM. Czas pandemiczny spędzany przed monitorami, dobrze jest spożytkować na rozwój  swoich umiejętności, ćwicząc między innymi obsługę programów i poznając ich nowe, nieznane funkcje. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Samorząd Studentów, prowadzonych przez menadżera BIM, dzięki którym poznaliśmy zaawansowane funkcje modelowania budynków  w programie Archicad.Dyplom na WAPPNiewiele dzieli nas już od zakończenia przygody na Politechnice Poznańskiej. Mimo, że nie było nam dane długo cieszyć się z możliwości, które otwierała przed nami nowa siedziba wydziału architektury, będziemy wypominać ostatnie chwile na WAPP z ogromnym sentymentem. Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki naszej uczelni, także dzięki nauce zdalnej na pewno zaprocentuje w naszej dalsze karierze zawodowej. Za moment rozpoczniemy karierę w świecie architektury, wdrażając nasze studenckie doświadczenia i pomysły w poczet idei biur projektowych.

ZAPISZ SIĘ