Uczelnia wyższa jako odpowiedź na problemy społeczne i demograficzne miasta Szczecinka

i

Autor: Archiwum Architektury Autor: Weronika ZadrożniakNazwa uczelni: Sopocka Szkoła WyższaWydział: Architektury, Inżynierii i Sztuki I stopieńRok studiów: absolwentRok rozpoczęcia: 2017Promotor: dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse

Uczelnia wyższa jako odpowiedź na problemy społeczne i demograficzne miasta Szczecinka

2021-07-01 16:41

Istotą podjętego tematu, jest próba rozwiązania problemów miasta. Konkluzją z badań nad terenem i mieszkańcami jest remedium w postaci kompleksu łączącego uczelnie wyższą, z miejscem terapii i turystyką.  

Szczecinek to miasto o dużym potencjale krajobrazowym i długiej historii. Jednym z wciąż powtarzających się problemów jest ulegający uszczupleniu napływ osób w wieku produkcyjnym. Zgłębiając powody migracji ludności, należy zauważyć przedział wiekowy osób oraz decyzje jakie podejmują. Projekt uczelni wyższej może stać się remedium w tej kwestii, przyjmując że chociaż część studentów zdecyduje się podjąć prace zarobkową w tym samym miejscu. Przy rozważaniach odnośnie kształtowania obiektów szkolnictwa wyższego należy zauważyć rosnące wymagania społeczne oraz stale postępujące możliwości rozwoju. Oprócz nowatorskich rozwiązań dotyczących funkcjonowania w tym podatnego na zmiany układu wnętrz, rozwiniętej strefy spotkań, a także atrakcyjnej i adekwatnej do otoczenia bryły, innowacyjnym oraz pożądanym rozwiązaniem jest zapewnienie możliwości zdobywania umiejętności praktycznych. Uruchamiając kierunki pedagogiczne, psychologiczne, czy społeczne cieszące się aprobatą wśród przyszłych studentów, ułatwiamy lokalnemu społeczeństwu dostęp do nieodpłatnej formy terapii, prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę. Poradnie zlokalizowane zostaną w zacisznych, odizolowanych przestrzeniach, w otoczeniu natury, tworząc pewnego rodzaju enklawę. Zaplanowana przestrzeń wspólna pomiędzy poszczególnymi funkcjami daje możliwość wymiany grup osób z różnych środowisk, w afekcie walcząc z marginalizacją i wyobcowaniem. Oprócz tradycyjnej formy pomocy, w obiekcie przewidziano pomieszczenie do teleporad, rozwiązanie to jest odpowiedzią na epidemiologiczną sytuacje na świecie. Miejsce to pozwoli się rozwijać studentom również poprzez możliwość poznania procesu kształtowania osobowości dzieci. W okresie letnim w segmencie edukacyjnym organizowane będą kolonię, zapewniając efektywny udział chętnych uczniów.Narzędziem wspomagającym proces edukacji, kuracji i ułatwiającym interakcje międzyludzkie, została natura. Już kilkanaście minut w tak sprzyjającym otoczeniu, wpływa pozytywnie nie tylko na sferę fizyczną, ale i psychiczną człowieka. Ważne stało się nie tylko czerpanie z walorów, ale i  zminimalizowanie oddziaływania projektu na środowisko. Bryła ma stanowić część krajobrazu, wpisywać się w klimat. Zaplanowana kładka w koronach drzew ma podkreślać role natury w projekcie. Pomysł jest rezultatem studiów nad maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni, przy powrocie do dawnej formy krajobrazu. Trasa będzie przyciągać osoby zainteresowane nieszablonowym spędzeniem czasu wolnego, z możliwością zapoznania się z fauną i florą terenów Szczecinka. Turystyka miasta wzbogacona zostanie także poprzez uruchomienie restauracji, tuż nad brzegiem jeziora. Obiekt charakteryzuje się szczególnym uszanowaniem istniejącej zieleni, poprzez odtworzenie jej stanu pierwotnego. Wykorzystane zostało także naturalne ukształtowanie powierzchni, tak by wyeksponować walory działek objętych opracowaniem. Budynek został zaprojektowany na planie dwóch połączonych prostokątów, których położenie uwarunkowane jest kierunkiem linii brzegowej. Bryła rośnie w kierunku jeziora, kierując nasz wzrok do obranego celu-którym jest zbiornik wodny. W determinującej części elewacja jest oszklona, umożliwiając jak najbardziej efektywny dostęp światła i kontakt z obszarem zewnętrznym. Główny wykorzystany materiał to wyroby drewnopodobne, nawiązujące do motywów naturalistycznych i wykorzystujące zasoby lokalnych firm. Zaprojektowane zostały także trzy użytkowe dachy, pokryte roślinnością oraz drewniane tarasy.

ZAPISZ SIĘ