Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach podczas jednego z wyjazdów; fot.  Agnieszka Wajs

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

2022-09-09 14:06

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stale poszerza ofertę studiów. Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do świadomego funkcjonowania zarówno w zawodzie, jak i społeczeństwie – o swojej uczelni pisze studentka Agnieszka Wajs.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach2. Infrastruktura Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach3. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami4. Architektura w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach5. Architektura w WST: studia I stopnia6. Architektura w WST: studia II stopnia7. Dlaczego warto studiować architekturę w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach8. Architektura na WST w Katowicach: podstawowe informacje

Historia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona w 2003 roku przez Arkadiusza Hołdę. To pierwsza na Śląsku uczelnia niepubliczna prowadząca studia techniczno-artystyczne, na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Kształci na kierunkach: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika i informatyka, grafika, architektura wnętrz oraz wzornictwo.

Infrastruktura Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Do głównego gmachu uczelni w Katowicach, na ul. Rolną 43, można dotrzeć bezproblemowo miejskim autobusem lub tramwajem. Autem podróż z dworca zajmuje około 10 minut. Obok uczelni jest ogromny parking samochodowy dla wykładowców, pracowników i studentów. W budynku funkcjonują bufet i sklepik, gdzie można kupić nie tylko suchy prowiant czy napoje, lecz także ciepłe domowe obiady. W budynku znajduje się punkt druku, z którego mogą korzystać zarówno studenci WST, jak i osoby z zewnątrz. Na korytarzach są dostępne stoliki, kanapy i krzesełka. Korzystając tutaj z sieci Wi-Fi, studenci często realizują prace nad projektem. W bibliotece są dostępne komputery stacjonarne.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; fot. Agnieszka Wajs

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Dla niepełnosprawnych studentów są przygotowane miejsca parkingowe, pochylnie w obiekcie oraz winda do łatwego transportu na wyższe kondygnacje. Na uczelni znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku inwalidzkim. Do dyspozycji studentów jest pełnomocnik rektora ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych mgr Anna Panasiewicz, a także pełnomocnik studentów ds. osób niepełnosprawnych. Można wnioskować o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia.

Architektura w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Studia na kierunku architektura należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, ogólnej oraz sztuk pięknych. Podczas nauki studenci zapoznają się m.in. z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi, a także przepisami techniczno-budowlanymi i przebiegiem procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. To istotne, ponieważ obecnie architekt jest często także menedżerem całego procesu inwestycyjnego, deweloperem, rzeczoznawcą budowlanym, zajmuje się inżynierią miejską, urbanistyką czy architekturą krajobrazu.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Przestrzeń dla studentów w holu głównym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; fot. Agnieszka Wajs

Architektura w WST: studia I stopnia

Studia te przygotowują do twórczej pracy projektowej w charakterze: architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta, upoważniający do kontynuacji nauki na studiach II stopnia i rozpoczęcia pracy np. asystenta projektanta, zdobywając niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie zawodowe. Program spełnia wysokie wymagania na obecnym rynku pracy, gdzie poszukuje się dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Współczesny architekt to przecież nie tylko projektant budynków, lecz także urbanista budujący osiedla i miasta, tworzący założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych oraz opracowania planistyczne całych regionów. Absolwent studiów posiada dodatkowo zdolności manualne do wykonania i prezentowania opracowań projektowych, wyczucie w kształtowaniu form i przestrzeni oraz charakteryzuje się dokładnością oraz konsekwencją w działaniu i projektowaniu.

Architektura w WST: studia II stopnia

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach. Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Może on koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu – samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Studia pozwalają również na kontynuowanie własnego rozwoju naukowego na uczelniach wyższych bądź w innych instytucjach o profilu naukowym.

Dlaczego warto studiować architekturę w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Celem Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach jest realizowanie nowoczesnego systemu kształcenia opartego na interdyscyplinarnej wiedzy, autorskich programach studiów, przygotowującego studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy, stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów dyplomowych i podyplomowych. Zapewnia profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy, w tym nabycie kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do świadomego, aktywnego funkcjonowania zarówno w swoim zawodzie, jak i społeczeństwie.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Sala VR – symulacja osoby z niepełnosprawnością pozwalająca sprawnie projektować obiekty z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych ruchowo; fot. Agnieszka Wajs

Architektura na WST w Katowicach: podstawowe informacje

Praktyki: Po I roku studiów obowiązują: plener rysunkowy (tydzień) i praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna (2 tygodnie), po II roku — praktyka urbanistyczna (2 tygodnie). W trakcie semestru VII odbywa się praktykę architektoniczną (6 miesięcy).

Współpraca: Uczelnia blisko współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, a za granicą z Thammasat University w Bangkoku (Tajlandia) oraz Technische Hochschule Mittelhessen w Giessen (Niemcy). Partnerami WST są ponadto: – IV Liceum ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – współpraca przy tworzeniu licealnej klasy architektonicznej. Wykładowcy uczelni prowadzą tam takie przedmioty jak: rysunek architektoniczny, technika architektoniczna, historia architektury i socjologia przestrzeni, grafika komputerowa, teoria i podstawy projektowania oraz wstęp do projektowania; – Park Śląski – w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu Rosarium; zwycięski zespół projektowy podpisał umowy na realizację projektu; – Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach – prowadzone warsztaty i konkurs na opracowanie koncepcji targowisk w pięciu lokalizacjach: ul. Agnieszki, ul. Chrobrego, ul. Katowicka, ul. Pniewnicka oraz plac Miarki; – Stowarzyszenie Winiarzy Śląska Cieszyńskiego; – Escuela De Arte de Sevilla; – Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla. Uczelnia współpracuje również w zakresie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych z samorządami na terenie całej Polski. Są wśród nich: Urząd Miasta Sopot, Urząd Miasta Zawiercie, Urząd Miasta Cieszyn, Urząd Miasta Prusice, Urząd Gminy Łagiewniki, Urząd Gminy Hażlach, Urząd Gminy Wyry.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa w holu głównym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; fot. Agnieszka Wajs

Wyjazdy studyjne: Samorząd studencki WST organizuje różne wyjazdy dla studentów. Są to pakiety uwzględniające noclegi, podróż, wyżywienie, a także liczne atrakcje (np. spływ kajakami, ogniska, wycieczki po górach, wieczorne imprezy z muzyką, karaoke).

Wyjazdy zagraniczne: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach bierze udział w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe. Dzięki temu studenci mogą wyjechać za granicę na wymianę studencką czy praktyki. Dodatkowo zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach, w które zaangażowana jest ich jednostka. Wykładowcy mogą prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach, w ofercie są też wyjazdy szkoleniowe.

Kursy, szkolenia: W ramach studiów można wziąć udział w darmowych szkoleniach organizowanych stacjonarnie lub zdalnie. Każdy uczestnik po ich ukończeniu otrzymuje certyfikat albo/i zaświadczenie. Są wśród nich szkolenia BIM, doskonalenie analitycznego myślenia, QGIS, 3D studio MAX, SketchUp, Leadership and Team Skills (szkolenie certyfikowane). Studenci WST na podstawie licencji studenckiej mogą też korzystać z oprogramowań takich jak: AutoCAD, ArchiCAD, BiK EDU, Solid Edge, EliteCAD 3D dla architektury, SIMULIA Abaqus, Lumion. Dodatkową opcją są licencje na programy do wizualizacji np. Twinmotion czy Artlantis.

Wybrane przedmioty: W programie studiów na wydziale znajdują się: – teoria i podstawy projektowania architektury; – wstęp do projektowania architektonicznego; – komputerowe wspomaganie projektowania; – teoria urbanistyki i analiza urbanistyczna; – rysunek odręczny; – budownictwo ogólne; – mieszkalnictwo jednorodzinne; – projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych; – planowanie krajobrazu i terenów zielonych; – grafika komputerowa; – studia i plany zagospodarowania przestrzennego; – użyteczność publiczna; – socjologia mieszkalnictwa i miasta; – proces inwestycyjny; – infrastruktura techniczna miasta; – rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych; – detal architektoniczno-urbanistyczny; – architektura współczesna; – konserwacja i modernizacja zabytków.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Sala VR ze sprzętem dostępnym dla studentów; fot. Agnieszka Wajs

Wybrani nauczyciele akademiccy: Na etacie pracuje około 200 nauczycieli akademickich, m.in.: prof. WST, dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST, dr Aleksander Ostenda, dr inż. arch. Buława Bartłomiej, dr inż. arch. Justyna Gorgoń, dr inż. arch. Zygmunt Konopka, dr inż. Andrzej Malczyk, dr inż. arch. Jan Muszyński, dr inż. arch. Aleksander Niedzielski, dr inż. arch. Jacek Owczarek, dr inż. arch. Jakub Świerzawski, dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka, dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak, mgr Andrzej Lesiewicz, mgr inż. arch. Paulina Nagel, mgr inż. arch. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak, mgr inż. arch. Tomasz Orłowski, mgr inż. arch. Zofia Piękoś, mgr Anna Schmidt, mgr inż. arch. Magdalena Tunkel

Koła naukowe: Studenci WST w Katowicach mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach następujących organizacji: Koło Studentów Architektury, Studenckie Koło Naukowe Malarstwa, Studenckie Koło Naukowo-Graficzne, Studenckie Koło Naukowe Budownictwa.

Akredytacje: Ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) stacjonarnych lub niestacjonarnych po 8 semestrach gwarantuje otrzymanie tytułu inżyniera architektury. Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Decyzją MNiSW z dnia 1 marca 2016 roku ustalono nowe brzmienie nazwy kierunku: z „architektura i urbanistyka” na „architektura”. Ukończenie studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) stacjonarnych lub niestacjonarnych po 4 semestrach gwarantuje tytuł magistra inżyniera architekta.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Pracownia malarska Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; fot. Agnieszka Wajs

Budynek wydziału: Uczelnia ma odpowiednią, nowoczesną infrastrukturę, która pozwala na pełną realizację założonego programu kształcenia oraz jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami innowacyjnego i skutecznego procesu dydaktycznego. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach, w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekty znajdują się w: Katowicach, przy ul. Rolnej 43, w którym mieści się Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz siedziba uczelni, a także w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 3-5, gdzie jest zlokalizowany Wydział Nauk Medycznych. W budynku w Katowicach znajdują się pracownie, laboratoria i aule, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, pokoje gościnne i katedry dla wykładowców oraz część administracyjna, w której mieści się rektorat. Uczelnia ma pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, pracownie druku 3D, a także pracownię VR z symulatorami: wzroku, słuchu, geriatrycznym oraz osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Studenci mogą również korzystać z baru studenckiego i punktu ksero. W budynku funkcjonuje też ogólnodostępna galeria sztuki.

Wybrane osiągnięcia studentów: – Laureatka konkursu Urban In. Miasto dla każdego w kategorii Młodzi pasjonaci – Laura Antonowicz. – Nagroda za Najlepszy Dyplom Magisterski na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 2020 oraz Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Dyplom Roku 2020 – mgr inż. arch. Paulina Hangiel, promotor: dr inż. arch. Jakub Świerzawski. – Wyróżnienie za Najlepszy Dyplom Inżynierski na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 2020 oraz Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Dyplom Roku 2020 – inż. arch. Jakub Stojecki, promotor: dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka. – I oraz II nagroda w konkursie studialno-projektowym na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania poprzemysłowych terenów w sąsiedztwie szybu Poniatowski w Katowicach. – Opracowanie koncepcji targowisk w pięciu lokalizacjach: ul. Agnieszki, ul. Chrobrego, ul. Katowicka, ul. Pniewnicka oraz plac Miarki, podczas warsztatów projektowych organizowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach. – Stworzenie koncepcji projektu Zagospodarowanie terenu Rosarium podczas warsztatów projektowych z Parkiem Śląskim. – Organizacja II wernisażu prac klas architektonicznych pod patronatem WST. – Podczas The World Urban Forum WUF11 w tzw. ścieżce europejskiej pt. Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata prowadzący oraz studenci wzięli udział w dwóch obszarach tematycznych sesji: Green City oraz Equitable and Inclusive City (dr inż. arch. Bartłomiej Buława, inż. arch. Klaudia Kliś, inż. arch. Judyta Maciejczyk, dr inż. Małgorzata Ruszczak, mgr inż. arch. Paulina Nagel). – Uczelnia współpracowała przy organizacji jednodniowej konferencji w przeddzień rozpoczęcia się WUF11 – Debates Before The World Urban Forum 11. W swoich murach gościła wówczas ponad 40 kobiet z różnych kontynentów. Tematem pierwszej debaty były Kobiety budujące zrównoważone miasta (Woman building suistanable cities), druga poświęcona była zagadnieniu Kobiety w obliczu wojny (Woman facing war).

Stypendium: Studenci mogą składać wnioski o takie świadczenia jak: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora (za wyniki w nauce albo za wyniki w sporcie), stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców, a także o zapomogi. Starający się o stypendium rektora za dobre wyniki w nauce muszą wcześniej uzyskać wszystkie zaliczenia, zaś egzaminy zrealizować w pierwszych terminach.

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Maszyna wytrzymałościowa w laboratorium Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; fot. Agnieszka Wajs

ZAPISZ SIĘ