Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budowanie projektów studenckich na 2. semestrze; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

2021-09-10 15:54

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jako jedyny w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Dzięki niemu powstała m.in. gra promocyjna dla uczelni stworzona przez studentów – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Białostockiej piszą Natalia Mąka i Eliza Kazimierczyk-Wawer. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej2. Budynek Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej3. Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej: Natalia Mąka4. Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej: Eliza Kazimierczyk-Wawer5. WA PB: przydatne informacje

Historia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Zanim powstał Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, utworzono w 1974 roku Studium Architektoniczne. Prowadziło ono wraz z Instytutem Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej tzw. studia łączone. 18 września 1975 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zarządzenie, na mocy którego powołano, na prawach wydziału, Instytut Architektury Politechniki Białostockiej.Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. kontraktowy dr inż. arch. Zbigniew Piniński. Instytut kształcił na 5-letnich dziennych studiach magisterskich na kierunku architektura. Początkowo jego strukturę tworzyły: Zakład Projektowania Urbanistyczno-Architektonicznego, Zakład Rysunku Odręcznego, Malarstwa, Rzeźby i Modelowania oraz Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Utworzono też Bibliotekę Instytutu Architektury jako filię Biblioteki Głównej. Pierwszą siedzibą Instytutu był XVIII-wieczny Pałacyk Gościnny należący do zespołu pałacowego Branickich. W 1989 roku nazwę Instytutu Architektury zmieniono na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Obecnie Wydział Architektury mieści się w budynku przy ul. Oskara Sosnowskiego 11. Ponadto prowadzone są na nim dwa inne kierunki: architektura wnętrz (I i II stopień) oraz grafika (I stopień). Co roku na studia I i II stopnia przyjmowanych jest około 250 studentów.W skład struktury organizacyjnej wchodzą dwa Instytuty: Architektury i Urbanistyki oraz Sztuki. Składają się one odpowiednio z Katedry Projektowania Architektonicznego, Pracowni Architektury Wnętrz, Pracowni Architektury Kultur Lokalnych, Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania, Katedry Architektury Mieszkaniowej, Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Katedry Grafiki i Katedry Sztuk Projektowych. Wydział Architektury zapewnia nie tylko kształcenie techniczne, lecz także łączy je z plastycznym i humanistycznym.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Przegląd Projektów Grafiki; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Budynek Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury znajduje się w zmodernizowanym budynku przy ulicy Oskara Sosnowskiego 11. Pomimo tego, że jest jednym z wydziałów znajdujących się poza kampusem Politechniki, zlokalizowany jest w atrakcyjnym miejscu – jest to praktycznie w centrum Białegostoku. Dodatkowo jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z pozostałymi częściami miasta.

Baza dydaktyczna jest cały czas modernizowana. Jako jedyny w Polsce WAPB ma Pracownię Hybrydowego Środowiska Projektowania Architektonicznego AuReLa (Augmented Reality Laboratory), której głównym elementem jest instalacja CAVE (Cave automa-tic virtual environment), której trzy ściany pełnią rolę ekranów projekcyjnych – wyświetlane są na nich obrazy stereoskopowe, dzięki czemu widz odbiera wrażenia identyczne, jak w przypadku przestrzeni istniejącej realnie. Daje to możliwość wykorzystania tego doświadczenia w badaniach naukowych i kształceniu. Możliwe jest także dokonywanie oceny nowych obiektów architektonicznych w istniejącej tkance miejskiej czy zwiedzanie wirtualnych przestrzeni wystawowych oraz muzealnych. Pracownia jest wykorzystywana głównie przez członków koła naukowego CAVE.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Gala wręczenia nagród w konkursie Drewno w architekturze; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Obok wydziału znajduje się Laboratorium Multimediów i Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych. Ponadto w budynku wydziału znajduje się drukarnia, która umożliwia wydruk wszystkich potrzebnych prac. Na parterze umieszczono również filie biblioteki, która posiada ogromny zasób książek, artykułów, czasopism związanych z architekturą. Dodatkowym atutem jest miejsce przeznaczone do pracy z laptopem z dostępem do wi-fi, które cieszy się dużą popularnością. Ponadto na terenie wydziału znajdują się parkingi dla samochodów, rowerów oraz teren zielony wraz z miejscami wypoczynku. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest sklep Pastel, w którym studenci mogą zaopatrzyć się w potrzebne materiały.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej: Natalia Mąka

Wydział ma ponad 40-letnie doświadczenie w kształceniu studentów architektury. Wykładowcy to specjaliści z dziedziny nauk technicznych, humanistycznych i sztuk plastycznych. Wielu z nich pracuje w zawodzie, prowadzi swoje biura projektowe, wygrywa konkursy architektoniczne. Dzięki temu wiedza, którą przekazują, jest praktyczna, wynika z ich doświadczenia. Uczelnia współpracuje też z przedsiębiorcami, instytucjami oraz władzami lokalnymi i samorządem.Jako studenci często w swoich projektach rozwiązujemy problemy w otaczającej nas przestrzeni lokalnej. Najpierw dokonujemy wizji w terenie, później przystępujemy do projektowania. Ponadto mamy wiele możliwości realizacji własnych zainteresowań dzięki udziałowi w projektach kół naukowych, warsztatach projektowych i twórczych, seminariach i wykładach oraz wystawach i konkursach. Studenci osiągają sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych.Ukończenie tego kierunku daje wiele możliwości zdobycia ciekawej pracy. Absolwenci znajdują ją początkowo jako asystenci projektowania, później – po uzyskaniu uprawnień – zostają samodzielnymi projektantami, pracownikami w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, firmach deweloperskich czy urzędnikami w jednostkach administracji publicznej; zakładają także własne biura architektoniczne. Osoby, które ukończyły studia na naszym wydziale, mają ciekawą, twórczą pracę i odnajdują się również w wielu zawodach pokrewnych.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty koła Mała Architektura; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Warto wspomnieć, że odbywa się tutaj wiele interesujących wydarzeń. Na wydziale działa Galeria Studencka, która organizuje wernisaże imponujących prac studentów. Każdy ma możliwość zgłoszenia swoich prac do wystawy. Warte uwagi jest cykliczne wydarzenie – East Design Days – idealne dla pasjonatów i świadomych użytkowników designu, sztuki, wzornictwa i technologii użytkowej – profesjonalistów, przedsiębiorców, naukowców, a także studentów, uczniów czy mieszkańców. Zorganizowano już 3 jego edycje. Ostatnia z powodu sytuacji pandemicznej odbyła się online, a jej transmisja jest dostępna na stronie tego eventu. Prowadzony jest on przez osobistości z kraju i zagranicy.W lutym tego roku obroniłam tytuł inżyniera na Politechnice Białostockiej. Po spędzeniu 3,5 roku na tej uczelni bez zastanowienia zdecydowałam się na kontynuację studiów w Białymstoku. Wydział oraz Politechnika Białostocka dają wiele możliwości rozwoju. Działa tutaj wiele różnych kół naukowych, odbywają się szkolenia, warsztaty, każdy może znaleźć coś dla siebie. Sama osobiście jestem zaangażowana w działalność SKN Koło-Miasta. Umożliwia ono m.in. poznawanie znanych architektów czy uczestniczenie w przygotowaniach ważnych wydarzeń. Ponadto uczelnia jako jedyny Wydział Architektury w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Korzystają z niego studenci, a przede wszystkim członkowie koła naukowego CAVE, które jest zorientowane na rzeczywistość wirtualną i media cyfrowe. Dzięki temu powstała m.in. gra promocyjna dla Politechniki Białostockiej, stworzona przez studentów. Wiele firm i instytucji zgłasza się do uczelni z prośbą o przygotowanie projektów, co pozwala nam – studentom zdobyć ogromną wiedzę praktyczną.Po ukończeniu studiów I stopnia mogę śmiało stwierdzić, iż nabyłam tu ważnych umiejętności, które przydadzą mi się w zawodzie. Atmosfera panująca na uczelni jest wyjątkowa. Kadra uczelni jest pomocna i otwarta, znana na rynku i ciesząca się wspaniałym dorobkiem. Pomimo pandemii, przez którą przeszliśmy na zdalny tryb studiowania, nasze kształcenie nie uległo zmianie. Dzięki platformie internetowej Microsoft Teams możemy bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach czy konsultacjach.Ten kierunek przeznaczony jest dla osób pracowitych, wytrwałych i interesujących się architekturą, chcących się rozwijać. Jego wszechstronność – łączenie umiejętności technicznych i inżynierskich, dodatkowo powiązane z kreatywnością i umiejętnościami artystycznymi – daje ogromne możliwości. Wydział zawsze wyróżniał się edukacją w zakresie nowych mediów, komputerowego wspomagania projektowania, a także mediów cyfrowych wykorzystywanych w projektowaniu. Ponadto łączy wiele dziedzin, dając tym samym dużo większe możliwości znalezienia pracy.Wydział organizuje kurs rysunku dla kandydatów, przygotowujący do egzaminu z rysunku. Więcej informacji znajduje się na stronie wydziału.

Natalia Mąka

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty BIM podczas Dnia Młodego Architekta; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej: Eliza Kazimierczyk-Wawer

WAPB wybrałam ze względu na różnorodną ofertę dydaktyczną. Ukończenie tego kierunku daje wiele możliwości, szczególnie w kwestii zawodów kreatywnych. Prowadzone są tutaj również zajęcia oraz koła powiązane ze światem IT czy pedagogiką (Koło Mała Architektura). Program nauczania jest skorelowany z trendami branżowymi – studenci mają m.in. szansę nauczyć się, jak projektować architekturę energooszczędną. Zajęcia często są przeprowadzane na „żywej tkance” – takim projektem była m.in. tegoroczna praca nad placem miejskim w Olecku, zrealizowana we współpracy z tamtejszym urzędem. Niewątpliwym plusem są również odbywające się tutaj liczne wydarzenia i festiwale, takie jak choćby cykliczne East Design Days.Eliza Kazimierczyk-Wawer

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wernisaż w galerii studenckiej; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

WA PB: przydatne informacje

Praktyki: Studenci pierwszego stopnia są zobowiązani do odbycia po 2. semestrze tygodniowego pleneru artystycznego oraz dwutygodniowej inwentaryzacji architektonicznej, po 4. semestrze – dwutygodniowej inwentaryzacji urbanistycznej; są one organizowane przez uczelnie. Ponadto w czasie trwania 7. semestru należy odbyć praktykę zawodową architektoniczną. Studenci studiów II stopnia odbywają prowadzoną przez uczelnię dwutygodniową praktykę badawczą, która ma celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy naukowej oraz zapoznanie z metodami rozwiązywania problemów naukowych.Wymiany studenckie: Studenci mogą skorzystać z wymiany studenckiej, dzięki której mogą spędzić semestr lub rok na uczelni zagranicznej. Taki wyjazd pozwala nawiązać znajomości z ludźmi z całego świata, a także poprawić znajomość języka obcego. Podczas wyjazdu na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ student otrzymuje stypendium. Dzięki temu studenci politechniki wyjeżdżają na uniwersytety do ponad 50 uczelni zagranicznych, m.in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Danii. Istnieje kilka form międzynarodowej wymiany studenckiej: praktyki za granicą, udział w szkole letniej, wyjazd w ramach tzw. podwójnego dyplomowania, czyli możliwość uzyskania dwóch dyplomów: Politechniki Białostockiej i uczelni partnerskiej. PB współpracuje z 19 ośrodkami akademickimi: w Chinach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, na Białorusi, Ukrainie, w Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie i Rosji. Możliwy jest wyjazd w ramach działalności studenckich kół naukowych, promocji uczelni, reprezentowania w zawodach, turniejach, prowadzenia badań naukowych, udziału w konferencjach, seminariach i innych. Istnieje również możliwości spędzenia semestru lub roku w ramach wymiany na innej polskiej uczelni. Jest to, podobnie jak w przypadku studiów za granicą, okazja do zdobycia cennego doświadczenia i poznania nowego środowiska. Program MOSTECH umożliwia studentom odbycie części studiów (zazwyczaj jednego semestru) poza uczelnią macierzystą w Polsce. Obecnie w programie bierze udział 25 uczelni.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (WA PB); fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Kursy, szkolenia, platformy: Na uczelni cyklicznie prowadzone są kursy z programów ArchiCad i Blender. Dla osób chcących rozpocząć studia architektoniczne prowadzony jest kurs rysunku odręcznego przygotowującego do egzaminów wstępnych. Wszystkie wymienione kursy są płatne, lecz w części dofinansowane. Na Politechnice Białostockiej trwa projekt „Fabryka Młodego Inżyniera”, z którego mogą skorzystać studenci architektury – mają do wyboru certyfikowane kursy: Sketch up, ArchiCad, Adobe Photshop, AutoCad, wszystkie o różnych poziomach zaawansowania. Ponadto można wziąć udział w warsztatach kształtujących kompetencje miękkie oraz kursach językowych zakończonych egzaminem Technical B2. Biorąc udział w programie, studenci są zwolnieni z opłat. Podczas odbywającego się co roku wydarzenia East Design Day organizowane są warsztaty z zaproszonymi gości – dotychczas były to m.in. warsztaty fotograficzne, warsztaty firmy GROHE, User Experience Design i wiele innych. Warsztaty są bezpłatne.

Wybrane przedmioty: I stopień: technologia informacyjna w architekturze, psychofizjologia widzenia, techniki warsztatowe i prezentacyjne, projektowanie architektoniczne wspomagane komputerowo, elementy urbanistyczne, projektowanie uniwersalne, konstrukcje budowlane – żelbetowe, projektowanie architektoniczne – architektura energooszczędna, architektoniczny aspekt ekologii i ochrony środowiska, projektowanie architektoniczne – szkoła, usługi, biura; interaktywne prezentacje projektu architektonicznego. II stopień: konstrukcje budowlane – modelowanie komputerowe, zaawansowane systemy technologiczne, planowanie regionalne, projektowanie eksperymentalne wspomagane komputerowo.

Wybrani nauczyciele akademiccy: Na wydziale pracuje około 67 nauczycieli, w tym: 4 z tytułem prof. dr. hab. inż., dr. hab. inż. – 14 (12 z nich ma nadany tytuł prof. PB), dr. inż. arch. – 24, mgr. inż. arch. – 12, z tytułem dr. inż. – 2, dr. – 9, mgr. – 2. Wybrani nauczyciele akademiccy: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB; dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB; dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB; prof. dr hab. inż. arch. Volodymyr Durmanov; mgr inż. arch. Jan Kabac; dr inż. arch. Piotr Łodziński; prof. dr hab. Jarosław Perszko; dr inż. arch. Janusz Grycel; mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz; dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska, prof. PB.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wnętrze wydziału; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Koła naukowe: Na wydziale działa 7 kół naukowych.

SKN Forma – jego działalność nastawiona jest na rozwój artystyczny członków koła w obszarze sztuk wizualnych i działań przestrzennych.

SKN Koło Miasta powstało w celu eksplorowania szeroko pojętej tematyki urbanistycznej, związanej z funkcjonowaniem oraz przekształceniami miast oraz innych aspektów doświadczania przestrzeni.

SKN Zielona Architektura ma na celu praktyczne poszerzanie wiedzy na temat architektury ekologicznej, alternatywnego wykorzystania materiałów, projektowania energooszczędnego, w tym zagadnienia architektury low-tech. Jest to możliwe dzięki dostępowi do nowego laboratorium badawczego WA – Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych, gdzie studenci w praktyce mogą zapoznawać się z działającymi technologiami energooszczędnymi oraz weryfikować i konkretyzować własne projekty.

SKN Ciemnia skupia się na kształceniu umiejętności fotografowania i obróbki zdjęć cyfrowych.

Międzywydziałowe SKN CAVE w swoich działaniach wykorzystuje aparaturę i oprogramowanie AuReLa.

SKN Warsztat (od 2013 r.) nastawione jest na pogłębianie umiejętności warsztatowych w zakresie rysunku i grafiki.

SKN Mała Architektura prowadzi badania dotyczące roli i potrzeb dzieci w przestrzeni miejskiej, a także metod edukacji architektonicznej, w tym kształtowania przestrzeni, ładu przestrzennego i estetyki wśród dzieci i młodzieży. Zainteresowania członków koła koncentrują się wokół znaczenia lokalnego dziedzictwa i roli materialnych i duchowych śladów przeszłości w budowaniu tożsamości wśród najmłodszych.

Akredytacje: Wydział ma akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej z oceną pozytywną, przyznaną kierunkowi architektura (do 2025 r.) oraz przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową „B”.

Budynek wydziału: Wydział ma siedzibę przy ulicy Oskara Sosnowskiego 11. Znajduje się ona w bliskiej odległości od kampusu Politechniki Białostockiej. W skład budynku wchodzą sale: dydaktyczne, przeznaczone do zajęć komputerowych z odpowiednim sprzętem, przeznaczone na zajęcia plastyczne, rzeźbiarskie, malarskie z całym wyposażeniem, m.in. sztalugi, stojaki do rzeźb, a także pomieszczenia administracyjne. Ponadto jako jedyny wydział architektury w Polsce ma Pracownię Hybrydowego Środowiska Projektowania Architektonicznego AuReLa (Augmented Reality Laboratory), Laboratorium Multimediów – jest to innowacyjna przestrzeń, z której korzystają studenci oraz członkowie koła naukowego CAVE. Dzięki tej przestrzeni powstał m.in. Wirtualny Spacer Politechniki Białostockiej. Na terenie wydziału znajduje się Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych. Jest ono obiektem służącym do analizy działań poszczególnych rozwiązań oraz zastosowanych technologii oraz sprawdzania ich efektywności energetycznej. W tym budynku prowadzone są zajęcia z zakresu architektury energooszczędnej, które dają możliwość nie tylko poznanie wielu nowoczesnych technologii, lecz także obserwacji ich działania w praktyce. Laboratorium wyposażono m.in. w stację meteorologiczną, pompy ciepła, fotoogniwa, małą turbinę wiatrową, system automatyki oświetleniowej, aktywną fasadę dwupowłokową, system automatycznego podlewania roślin wodą deszczową, system automatyki i monitoringu budynku i wiele innych. Dzięki zastosowanym technologiom budynek jest także miejscem badań współczesnych rozwiązań architektonicznych. Pozostałe sale dydaktyczne w większości zostały wyposażone w projektory i odpowiednie nagłośnienie. W budynku znajdują się również drukarnie oraz filie biblioteki. Ogromna hala pozwala na organizowanie dużych uroczystości, wydarzeń, spotkań czy wystaw prac studenckich. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wybrane osiągnięcia studentów w latach 2019-2021: Julia Chacińska i Kamil Gnatowski – Multi Comfort Student Contest 2020/2021 – wyróżnienie; Patryk Tymoszuk – Zielone Ogrody – wyróżnienie, Michał Sienkiewicz – Dyplom z Archicadem – I miejsce; Alicja Jaroszek – Konkurs Architektury Ceglanej – 2. miejsce; Alicja Jaroszek i Justyna Laszczkowska – House in Forest 2020 – Wooden House – wyróżnienie; Natalia Mąka i Ewa Mróz – Oświetlenie Obiektu Niemożliwego – „Architektura-murator” – wyróżnienie.

Stypendia: rektora, ministra, socjalne, zapomoga, stypendium dla studentów niepełnosprawnych

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Archiwum Architektury Laboratorium Multimediów i Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii odnawialnych; fot. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

ZAPISZ SIĘ