Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej

2021-02-25 16:35

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Sopocka Szkoła Wyższa.

Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) powstała w roku 1998 jako Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości (WSFiR) i pierwotnie była uczelnią ekonomiczną specjalizującą się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami . Przełom w jej funkcjonowaniu nastąpił w roku 2007, kiedy to uczelnia zmienia nazwę na Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), z jednej strony nadal wpisując się w ekonomiczne tradycje akademickie Sopotu, z drugiej strony poszerzając ofertę dydaktyczną o Wydział Architektury z szeroką ofertą kierunków jak: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu czy Ochrona Dóbr Kultury. W chwili obecnej SSW to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki projektowe tj. Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu oraz Wzornictwo. Dzięki takiemu szerokiemu wachlarzowi kierunków studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się dziedzin. Dziekanem Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki jest dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, który wraz z dr hab. inż. arch. Justyną Martyniuk-Pęczek są współtwórcami Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury. W 1997 roku zorganizowali wraz ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, przy wsparciu wykładowców w osobach Anny Awtuch i Gabrieli Rembarz pierwsze spotkanie OSSA. Wtedy było to premierowe i absolutnie nowatorskie tego typu wydarzenie w III RP. Idea zapoczątkowana w roku 1997 przyjęła się i do dziś integruje, rozpala umysły i odmienia życie studentów architektury w całej Polsce.

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Studia architektoniczne w Sopockiej Szkole Wyższej realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla zawodu architekta, a ich ukończenie uprawnia do starania się o nadanie uprawnień zawodowych przez Izbę Architektów RP, po spełnieniu pozostałych wymagań określonych przepisami regulującymi dostęp do zawodu architekta w Polsce. Od roku akademickiego 2020/2021 SSW realizuje kształcenie zintegrowane, polegające na ustawieniu projektowania architektonicznego i urbanistycznego jako tematów wiodących, do których dostosowane są pozostałe przedmioty wspierające, jak np. budownictwo, instalacje, przepisy techniczno - budowlane. Nauczanie takie obejmuje semestry 3-6 spośród 8-semestralnego toku nauczania pierwszego stopnia studiów i ma za zadanie symulować faktyczne warunki przyszłej pracy w zawodzie architekta.Uczelnia posiada własne pracownie, zapewniające najwyższy standard nauczania, są to: prototypownia, pracownia nowych mediów i galeria. Studenci biorą udział w targach i konkursach architektonicznych, co procentuje później w ubieganiu się o pracę w najlepszych biurach architektonicznych.

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Ambasadorka „Architektury-murator", studentka SSW, Agnieszka Przybylska o uczelni:

Jestem studentką drugiego roku Architektury w Sopockiej Szkole Wyższej w trybie stacjonarnym weekendowym. Gdy zdobywałam swoje pierwsze niearchitektoniczne wykształcenie (kierunek Zarządzanie i Marketing / Uniwersytet Gdański) na uczelni publicznej w trybie dziennym, uczelnie niepubliczne postrzegałam nieprzychylnie. Weekendowy tryb nauki też mnie nie interesował, wydawał się niepełny. Dlatego decydując się na SSW nie opuszczały mnie wątpliwości. Jakże szybko miałam się przekonać, że moje uprzedzenia są bezzasadne. Znalazłam się na uczelni, którą lubię nazywać butikową - jest to kompaktowy, bardzo schludnie i funkcjonalnie zaprojektowany budynek, w którym uczy się niewielka liczba studentów. Małe grupy są komfortem. Dzięki takim warunkom każdy ma szanse czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła architektonicznego. Moją grupę tworzą zarówno młodzi ludzie tuż po szkołach średnich, jak i ci, którzy mają za sobą etapy akademickiej edukacji, są zawodowo doświadczeni w budownictwie i poza tą dziedziną. Taka mieszanka, której nie można by było stworzyć nigdzie indziej jak na SSW, sprawia, że nauka jest zajmująca, zajęcia w swej lwiej części traktują o problemach natury praktycznej, są pełne dyskusji, wymiany poglądów, wizji i pomysłów. Odbywa się to w obecności bogato utytułowanych wykładowców, którzy są praktykami, w większości czynnymi architektami. Wykładowcy SSW na kierunkach architektonicznych to zaangażowani, dynamiczni i uważni prowadzący. Nie szczędzą cennych rad, dzielą się doświadczeniem, nakierowują na najlepsze rozwiązania przy jednoczesnym uważnym słuchaniu studenta na zasadzie relacji pełnej szacunku. To bardzo umacnia słuchacza w poczuciu własnej wartości w kontekście przyszłych realizacji wizji architektonicznych.

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 był zaskoczeniem i prawdziwą próbą dla wielu uczelni, także dla SSW, jej władz, wykładowców, studentów i administracji. I tu znów kompaktowy charakter szkoły okazał się zaletą i sprawił, że zareagowała ona elastycznie na wymóg pracy w trybie on-line. Wykładowcy wykazali dużą cierpliwość i wyrozumiałość podczas zajęć zdalnych, nie rezygnując jednocześnie z konsekwentnego wymagania opanowania opisanego w programie materiału. Uczelnia zaadoptowała platformę Eduportal, która pozwoliła odnaleźć się studentom i wykładowcom w wirtualnym życiu uczelni. Podczas kolejnych kroków unowocześniania funkcjonowania uczelni w świecie cyfrowej transformacji społeczność SSW rozpoczęła korzystanie na potrzeby procesu dydaktycznego z rozwiązań Microsoft Office 365. Wśród narzędzi zawartych w udostępnionym uczelnianej społeczności pakiecie można znaleźć nie tylko dobrze znany pakiet biurowy Office, ale także narzędzia ułatwiające naukę zdalną tj. Microsoft Teams – komunikator do wspólnej pracy oraz do prowadzenia szkoleń zdalnych, Microsoft Outlook - program pocztowy, obsługujący współdzielenie zadań, kontaktów i kalendarzy, OneDrive – dysk chmurowy, który pozwala na wymianę materiałów między studentami i wykładowcami.

Polecam moją uczelnię z pełną odpowiedzialnością. Uważam jednak, że ostateczny sukces jest wypadkową wielu czynników, nie tylko wyboru uczelni. Zaangażowanie, gotowość do pracy, chęć współtworzenia, uważność i ciekawość, ludzie wokół podzielający zainteresowania, przychylni wykładowcy i poczucie wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej przybliża do satysfakcji i chęci rozwoju.

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Nazwa uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa, uczelnia niepublicznaNazwa wydziału: Wydział Architektury, Inżynierii i SztukiNazwa kierunku: ArchitekturaDziekan: dr inż. arch. Grzegorz PęczekCzas trwania studiów I stopnia: 8 semestrówCzas trwania studiów II stopnia: 3 semestryTryb studiów: tryb stacjonarny tygodniowy od poniedziałku do piątku, tryb stacjonarny weekendowy od piątku wieczorem do niedzieliKoszt studiów: tryb stacjonarny tygodniowy i tryb stacjonarny weekendowy to koszt 640 PLN / miesięcznieLiczba miejsc na studia I stopnia: 60 miejsc Liczba miejsc na studia I stopnia: 70 miejscAdres www: www.ssw-sopot.pl/architektura

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Wybrani nauczyciele akademiccy:

Globalna liczba wykładowców to około 60 osób, między innymi: dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, prof. SSW, dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. SSW, dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, dr inż. arch. Ilona Dardzińska, dr inż. arch. Bartosz Felski, dr inż. arch. Urszula Król-Dobrowodzka, dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse, dr inż. arch Tomasz Rozwadowski, dr inż. arch. Katarzyna Rembarz, dr inż. arch. Jan Cudzik. mgr inż. arch. Adam Specht, mgr inż. arch. Michał Kruczalak.

Współpraca z uczelniami krajowymi:

Uniwersytet Gdański, Ateneum Uczelnia Wyższa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Akademia Morska w Gdyni, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej. W ramach współpracy: prowadzone są wspólne kierunki studiów, organizowane są wspólne seminaria i konferencje naukowe, prowadzone są wspólne badania naukowe, opracowywane są i realizowane różnego rodzaju projekty finansowane ze środków UE, prowadzona jest działalność wydawnicza w ramach wydawnictw reprezentowanych uczelni, prowadzone są działania mające na celu aktywizację studenckiego ruchu naukowego poprzez koła naukowe.

Współpraca z uczelniami zagranicznymi:

Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy (Ukraina), Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (ŻPUT) (Ukraina), Fontys University of Applied Sciences (Holandia), Kaliningrad State Technical University (Rosja), Szent Istvan University (Węgry). Faculty of Landscape Architecture and Urbanism, University of Belgrad (Serbia), Brno University of Technology (Czechy), SRH Hochschule Calw (Niemcy), Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft (Niemcy), Hochschule Ostwestfalen-Lippe-University of Applied Sciences (Niemcy), Tanta University (Egypt), Fachhochschule Erfurt (Niemcy) Współpraca dotyczy: podwyższania poziomu kwalifikacji naukowej kadry dydaktycznej, wspólnej organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, prowadzenia współpracy w zakresie wydawniczym, program podwójnego dyplomu, wymiany programów nauczania w ramach realizowanych specjalności, jak również wspólne opracowywanie programów, wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników, organizacji praktyk w przedsiębiorstwach, organizacji wspólnych spotkań i seminariów naukowych i konferencji, współpracy kół naukowych i samorządu studenckiego, realizacji projektów dotyczących opracowywania wspólnych planów studiów i działalności gospodarczej.

Praktyki:

SSW gwarantuje studentom praktyki zawodowe w najlepszych biurach architektonicznych i firmach deweloperskich np. Wolski Architekci, WM Pracownia Projektowania Miasta, Rayss Group, Arkon Studio, Eurostyl, PB Górski.

Wyjazdy studyjne:

Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne), Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła), Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego), Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze), Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami).

Wyjazdy zagraniczne:

Program Erasmus+. Nazwy i adresy stron internetowych uczelni partnerskich, z którymi SSW podpisała porozumienia dostępne są na stronie internetowej www.ssw-sopot.pl.

Kursy, szkolenia:

W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów i szkoleń o wartości do 15 tys zł. każdy. Wachlarz szkoleń: Certyfikowane szkolenie z modelowania 3D i wizualizacji (program AUTODESK), Szkolenie z modelowania 3D i wizualizacji (SKETCH UP), Szkolenie z grafiki użytkowej (ADOBE), Remont konserwatorski obiektu zabytkowego, GEZ i Program Opieki nad Zabytkami (zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej połączone z wyjazdem studyjnym), Zarządzanie projektem architektonicznym, szkolenie z zarządzania projektami architektonicznymi i budowlanymi w oparciu o program Microsoft Project, Zajęcia warsztatowe z kosztorysowania z udziałem pracodawców, Eko innowacja w budownictwie – domy modułowe, Oświetlenie – Wizyta studyjna – PHILIPS Piła, Szkolenie z modelowania w 3D, Bioklimatyczne projektowanie, Charakterystyka energetyczna budynku, Instalacje OZE w praktyce – zasady doboru OZE w budownictwie dla architektów, Projektowanie ogrodów hydroponicznych, Akustyka w ujęciu architektonicznym, Zajęcia warsztatowe z nowych mediów – fotografia/film/animacja poklatkowa, Warsztaty makiet architektonicznych, Warsztaty szkicowania obserwacyjnego

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury

Wybrane przedmioty I stopień:

Rysunek, malarstwo, Rysunek architektoniczno-budowlany, Budowa makiet, Intermedia / Grafika prezentacyjna, Projektowanie komputerowe (Autodesk/Vectorworks, 3DMax/Sketchup, V-Ray/Lumion), Podstawy BIM (ArchiCAD) / Podstawy projektowania komputacyjnego (Rhino+Grasshopper), Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie klimadaptacyjne / energoefektywne, Mechanika budowli, Konstrukcje budowlane, Przepisy techniczno-budowlane, Historia sztuki / filozofia, Podstawy rewitalizacji obszarów nadwodnych / Podstawy projektowania nabrzeży portowych, Architektura bioklimatyczna, Zarządzanie projektami, Historia architektury, historia urbanistyki.

Wybrane przedmioty II stopień:

Teoria współczesnej urbanistyki, Projektowanie detalu i sprzętu / Projektowanie wnętrz, Projektowanie konserwatorskie, Planowanie przestrzenne i regionalne, Koordynacja projektów architektonicznych BIM, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne – rewitalizacja, Elementy zarządzania projektem, Krytyka architektoniczna, Historia architektury polskiej, Oświetlenie naturalne / oświetlenie sztuczne, Charakterystyka energetyczna budynków, Geotechnika i fundamentowanie.

Akredytacje:

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2015, notyfikacja Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Infrastruktura budynku:

adres: Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot. Siedziba Sopockiej Szkoły Wyższej mieści się niedaleko centrum Sopotu, w specjalnie przystosowanym budynku, który ma jak najlepiej odpowiadać na potrzeby studentów i pracowników szkoły. Placówka jest nowoczesna i funkcjonalna, ale jednocześnie pomyślana w taki sposób, aby stanowiła otoczenie przyjazne i komfortowe dla każdego użytkownika. Dwie są kompleksowo wyposażone w sprzęt audiowizualny i komputerowy. Sale dydaktyczne (19 pomieszczeń), gdzie również jako standardowe wyposażenie znajdują się m.in. rzutniki i sprzęt komputerowy.Pracowania PROTOlab dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym cyfrową fabrykację modeli. Dzięki dużemu spektrum stosowanych urządzeń możliwe jest tworzenie dowolnych modeli, detali, mebli i form architektonicznych. Wysoko wykwalifikowana kadra służy pomocą naszym studentom. W pracowni odbywają się zajęcia z fabrykacji 3D, Technik Projektowania Komputacyjnego, Podstaw Technik Projektownia Komputacyjnego, Zaawansowanych Technik Projektowania Komputacyjnego, Wstępu do Projektowania Przestrzeni, Projektowania Architektonicznego. Laboratorium wyposażone jest w: Drukarkę 3d – 3DSYSTEMS, Drukarkę 3d – Zortrax M200, Frezarkę – Modela, Ploter tnący – Lynx.Pracownia nowych mediów, gdzie studenci uczą się m.in. profesjonalnej obróbki graficznej zdjęć i filmów, przy użyciu programów: Adobe Design Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign Premiere, AfterFX), Lumion 3D.Galeria Sopockiej Szkoły Wyższej mieści się w przestronnym, pełnym światła pomieszczeniu, w oddzielnym budynku – na ul. Marii Skłodowskiej Curie 10. W galerii odbywają się praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa czy rzeźby. Artystyczny klimat galerii sprzyja twórczej i kreatywnej pracy.Biblioteka Naukowa mieści się w przestronnym, pełnym światła pomieszczeniu. Ustawienie stołów w bibliotece sprzyja kontaktowi między studentami, przez co wykładowcy chętnie prowadzą w niej zajęcia. Studenci naszej uczelni mogą u nas swobodnie korzystać z komputerów oraz odpocząć między zajęciami, czytając prasę na kanapach. Biblioteka pracuje w programie LIBRA 2000. Obecnie udostępnia 8646 woluminów oraz liczne tytuły czasopism branżowych.W całym budynku jest dostęp do szybkiego, bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu.Bar z szeroką ofertą gastronomiczną.

Wybrane osiągnięcia studentów:

Praca inżynierska absolwentki Karoliny Iwińskiej Rewitalizacja Parku Kolibki w Gdyni. Projekt koncepcyjny został wyróżniony w konkursie Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta Gdyni. Promotor: dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, prof. SSW.Studentki Architektury Krajobrazu Oliwia Skorowska oraz Oliwia Mering zdobyły I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania zielenią niską i średnią terenu Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku.Z inicjatywy społeczników z Miasta Wspólnego dwie studentki architektury krajobrazu z Sopockiej Szkoły Wyższej - Martyna Szymańska i Klaudia Peplińska zaproponowały rewitalizację miejsca. Stworzyły ją w toku zajęć studenckich na ostatnim zimowym semestrze. Praca powstała pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Bogny Lipińskiej i mgr sztuki inż. arch. kraj. Marka RzepnikowskiegoPraca dyplomowa mgr inż. arch. Michała Jagły Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych w Borach Tucholskich, stworzona pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego, znalazła się w finale dorocznej nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku – edycja 2019.

Stypendia:

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomoga

Wydziały Architektury w Polsce: Sopocka Szkoła Wyższa

i

Autor: Archiwum Architektury