Stłuczka szklana

i

Autor: Saint-Gobain Glass Stłuczka szklana

Nowa era przeszkleń fasadowych – w trosce o środowisko i komfort użytkowników

2023-06-01 7:01

Branża budowlana odpowiada za niemal 40% światowej emisji gazów cieplarnianych. W trosce o poprawę kondycji planety inwestorzy coraz intensywniej poszukują przyjaznych środowisku rozwiązań architektonicznych, pozwalających przeciwdziałać globalnemu ociepleniu i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju. Wśród nich prym wiodą nowoczesne przeszklenia fasadowe, dbające w równym stopniu o przyrodę i użytkowników. Ich wspólnym fundamentem stało się szkło bazowe ORAÉ® o zredukowanym śladzie węglowym. Jak może ono pomóc w osiągnięciu upragnionej neutralności klimatycznej?

W stronę architektury przyszłości

Zarówno skali globalnej, jak i lokalnej rozwój sektora budowlanego wyznaczają dziś działania zmierzające do dekarbonizacji, ograniczenia zużycia surowców w całym łańcuchu dostaw i przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ). Mówiąc o przeszkleniach, producenci nie tylko proponują bogatą ofertę energooszczędnych produktów, ale coraz mocniej angażują się w nurt ideologii „zero waste”. Dbają o to, żeby ich rozwiązania były przyjazne środowisku nie tylko podczas eksploatacji docelowej inwestycji, ale już na etapie wytwarzania komponentów.

Nadrzędny cel Grupy Saint-Gobain „Making The World a Better Home” przejawia się m.in. w przyjaznych naturze procesach produkcji naszego szkła – mówi Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Glass. – Koncentrując się na samych fasadach, generują one nawet 20% wbudowanego śladu węglowego budynku, zaś samo szklenie odpowiada za 12% wbudowanego śladu węglowego elewacji. Właśnie z tego powodu od lat rozwijamy przyjazny planecie proces wytwarzania naszych przeszkleń, aby ograniczyć ich emisyjność w całym cyklu życia, a tym samym zredukować ich negatywny wpływ na przyrodę. Kluczowe role odgrywają tutaj recykling stłuczki szklanej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

ORAÉ

i

Autor: Saint-Gobain Glass

Źródło neutralności klimatycznej

Fundamentem zrównoważonego procesu wytwarzania szkła jest recykling stłuczki szklanej, dzięki któremu możliwe jest skuteczne zminimalizowanie generowanego przez nie śladu węglowego. Ten proces wiąże się także z mniejszym zużyciem surowców naturalnych, co kompleksowo wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Z czego to wynika?

- Wykorzystanie stłuczki szklanej w procesie produkcji przeszkleń w znaczący sposób wpływa na ograniczenie ich wpływu na przyrodę – mówi Monika Naczeńska. – Dzięki niej jest on bowiem dużo mniej energochłonny – zapotrzebowanie na energię do wytopu szkła jest nawet o 30% mniejsze niż w przypadku wykorzystania surowców pierwotnych oraz możemy obniżyć emisyjność procesu o ok. 300 kg CO2. Dodatkowo proces ten jest niemal bezstratny – z 1 tony stłuczki uzyskujemy 1 tonę szkła, natomiast do powstania 1 tony szkła z surowców naturalnych potrzeba 1200 kg mieszanki szklarskiej, w tym 750 kg piasku.

Habitat 7

i

Autor: Saint-Gobain Glass Habitat 7; proj. Architect Krook & Tjäder; szkło na fasadzie COOL-LITE XTREME ORAÉ

Wspólny mianownik komfortu i ekologii

Wykorzystanie znacznego udziału stłuczki w procesie produkcji stanowi wyróżnik ORAÉ® – pierwszego na świecie szkła bazowego o zredukowanym śladzie węglowym, pozwalającego z optymizmem patrzeć w stronę możliwości wznoszenia przyjaznych środowisku fasad. Co więcej, poza gwarancją redukcji wbudowanego śladu węglowego obiektu, zapewnia użytkownikom komfort na wielu płaszczyznach.

- W porównaniu do standardowych rozwiązań stosowanych do tej pory szkło ORAÉ® wyróżnia się o 42% niższym śladem węglowym – mówi Monika Naczeńska. - Dla szkła o grubości 4 mm emisyjność wynosi zaledwie 6,64 kg CO2 na m2 w całym cyklu życia produktu (analiza cradle-to-grave). To efekt zastosowania znaczącego odsetka stłuczki szklanej oraz odnawialnych źródeł energii. W pierwszej kolejności ORAÉ® wykorzystano w linii fasadowego szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE® XTREME charakteryzującego się doskonałymi parametrami technicznymi (g=0,33, Lt=70% dla wariantu COOL-LITE® XTREME 70/33 ORAÉ®) oraz znakomitą selektywnością (S=2,12), która oznacza stosunek ilości światła widzialnego przechodzącego przez szkło do ilości promieniowania podczerwonego odbijanego na zewnątrz. Im wyższa jest jej wartość, tym szkło lepiej przepuszcza światło dzienne, jednocześnie blokując ciepło.

Świetne parametry techniczne produktu pozwalają użytkownikom przestrzeni cieszyć się jasnymi wnętrzami i jednocześnie nie martwić ich przegrzaniem, co ma kluczowe znaczenie szczególnie w sezonie letnim. W efekcie znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie energetyczne budynku i jego operacyjny ślad węglowy, a to kolejny, istotny etap budowania lepszej przyszłości.

Deklaracja poparta dowodami

Saint-Gobain Glass jest pierwszym producentem szkła na świecie, który przeprowadza badanie cyklu życia produktów (LCA) od 2011r. Obecnie LCA są prowadzone dla każdego rodzaju szkła, uwzględniając wszystkie etapy cyklu jego życia, zwane cradle-to-grave (ang. od kołyski aż po grób). Na podstawie otrzymanych wyników przygotowywany jest najważniejszy dokument, który opisuje oddziaływanie produktu na środowisko, czyli deklaracja EPD.

ORAÉ® pozytywnie przeszło weryfikację Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) przez niezależnych ekspertów i oficjalnie zostało uznane za szkło o najniższym śladzie węglowym. Tego typu innowacyjne rozwiązania architektoniczne są jednoznaczną odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, a także pomagają spełniać coraz bardziej restrykcyjne przepisy środowiskowe, takie jak Europejski Ład czy Fit for 55. ORAÉ® zostało przyjęte przez rynek z dużym entuzjazmem, co potwierdza m.in. inwestycja Habitat 7 w Göteborgu, a także prestiżowe branżowe wyróżniania, w tym nagroda TopBuilder 2023 – podsumowuje Monika Naczeńska.

Nagroda TopBuilder 2023 dla szkła ORAÉ

i

Autor: Saint-Gobain Glass Nagroda TopBuilder 2023 dla szkła ORAÉ

Kompleksowe podejście do tematu ochrony środowiska to fundament korzystnych zmian, które nie tylko poprawiają jakość codziennego życia, ale przyczyniają się do poprawy kondycji planety. Istotnym filarem jest sektor budowlany, który już dziś stawia na zrównoważoną produkcję i proponuje innowacyjne rozwiązania przyszłości. Szklane fasady o zredukowanym śladzie węglowym spod znaku ORAÉ® nie tylko dodają projektom prestiżu czy pozwalają ubiegać się o wyższą punktację w certyfikatach środowiskowych Well, BREEAM czy LEED, ale przede wszystkim są gwarancją świadomej troski o zasoby naturalne i naszą przyszłość.

Partnerzy