Architektura MuratorTechnikaWarsztatPłyty termoizolacyjne PIR. Systemy izolacji Bauder ze sztywnej pianki poliuretanowej do ocieplania dachu

Płyty termoizolacyjne PIR. Systemy izolacji Bauder ze sztywnej pianki poliuretanowej do ocieplania dachu

Bauder PIR to system termoizolacji dachu z użyciem termoizolacyjnych płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ - oznacza to, że wymaganą wartość współczynnika U dla przegrody można osiągnąć przy zastosowaniu mniejszej grubości płyty, niż przy wykorzystaniu innych materiałów izolacyjnych. Dodatkowo płyty PIR cechuje wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne oraz klasa odporności ogniowej NRO.

Płyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej Bauder PIR

Płyty z pianki poliuretowej PIR są stosowane jako izolacja nakrokwiowa dachu, ścian zewnętrznych, do ocieplania dachów płaskich, tarasów, fundamentów oraz stropów. Płyty termoizolacyjne PIR mają formę płaskich płyt z prostymi lub frezowanymi krawędziami. Płyty BauderPIR dostępne w wymiarach: 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm, 1200 x 800 mm, 2400 x 1200 mm.

Parametry techniczne płyt termoizolacyjnych PIR

Termoizolacja z PIR wyróżnia się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,022–0,027 W/(mK). Tak niski współczynnik przewodzenia ciepła oznacza, że termoizolacja z PIR może mieć niewielką grubość - co jest bardzo ważne np. przy dociepleniu budynków, w których warstwa termoizolacji nie może być zbyt duża.

Kolejną zaletą płyt termoizolacyjnych BauderPIR jest wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Wytrzymałość na ściskanie, w zależności od rodzaju płyty, wynosi od 120 do 150 kPa.

Materiały termoizolacyjne BauderPIR charakteryzują się także wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą stabilnością wymiarową. Płyty BauderPIR dobrane mogą być odpowiednio do pełnego zakresu temperatur mogących wystąpić w miejscu montażu zależnie od ich gęstości i warstw kryjących. Krótkotrwałe obciążenie temperaturą wynoszącą do 250°C nie wykazuje negatywnego wpływu na płyty PIR. Poliuretan jest odporny na działanie gorącego bitumu i może być kryty papami bitumicznymi.

Płyty poliuretanowe są ponadto odporne na wilgoć i wodę. Ich nasiąkliwość to maksymalnie 9%. Zastępują też paroizolację.

Płyty termoizolacyjne PIR zawierają tak zwane retardanty, czyli substancje ograniczające palność. Są więc odporne na działanie ognia i wysokiej temperatury. Jednak przy projektowaniu dachów z uwzględnieniem ich odporności ogniowej należy traktować cały układ warstw jako system. Dachy na lekkich konstrukcjach stalowych o powierzchni ponad 2500 m2 należy zaprojektować w taki sposób, żeby utrudnione było rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni dachu. Wymaganie to musi być spełnione zgodnie z normą DIN 18 234.

Płyty termoizolacyjne BauderPIR odporne są na większość substancji chemicznych mogących się pojawić w miejscu budowy. BauderPIR nie ulega korozji, jest odporny na pleśnienie i gnicie, bezwonny i fizjologicznie neutralny dla typowych zastosowań budowlanych.

Płyty PIR - zrównoważone projektowanie

Przy doborze materiałów budowlanych projektanci coraz częściej uwzgledniają cykl życia produktu. Ważne jest zużycie surowców do jego produkcji, energii, materiałów opałowych, nakładów związanych z czynnością ogrzewania budynku, jak również emisji spalin do atmosfery, wód oraz gruntów. W kalkulacji decydującą rolę odgrywa długi okres użytkowania materiałów, oraz jego żywotność, gdyż te cechy mogą znacznie polepszyć całkowity bilans ekologiczny. Uzwględnia się także proces utylizacji projektowanych materiałów budowlanych.

Na 1 m² powierzchni stropu w której wbudowana jest płyta BauderPIR o grubości 100 mm przypada zużycie 35 kg CO2 licząc od momentu pozyskania surowców do fazy montażu. W ciągu 50 lat ten sam 1 m2 daje oszczędność ok. 6,35 ton CO2 (źródło: IVPU-Ökobilanz oraz obliczenia własne Bauder).

Do utylizacji PIR wykorzystuje się energię pochodzącą z surowców opałowych (oleju i gazu) stosowanych w spalarniach odpadów.

Termoizolacja dachów płaskich - nowe wymagania cieplne

Poniższe tabele pokazują z jaką grubością termoizolacji możliwe jest osiągnięcie wymaganych wartości współczynnika U. Począwszy od 2014 roku współczynnik U dla dachu wynosi ≤ 20.

wspolczynnik przenikania ciepla dla pir
Fot.: Bauder

Termoizolacja dachu, tarasu, powierzchni płaskich ze spadkiem lub bez, czyli wielość systemów płyt PIR:

Wielość formatów płyt PIR pozwala na zastosowanie ich w różnych sytuacjach i na różną skalę, zarówno na potrzeby indywidualne, jak i przemysłowe. Dostępne są frezowane płyty poliuretanowe obustronnie okładane folią aluminiową, przeznaczone do obiektów przemysłowych do dużych powierzchni (wymiary 2400 x 1200 mm) oraz mniejsze i poręczniejsze z obustronną warstwą z włókniny mineralnej (wymiary 1200 x 600 mm). Płyty z pianki poliuretanowej bez frezowania sprawdzą się w przypadku termoizolacji spadkowej dachów płaskich, powierzchni płaskich ze spadkiem lub bez, oraz termoizolacji tarasów.

BauderPIR FA - płyta PIR do termoizolacji dachów płaskich

Płyty z frezowanymi krawędziami, obustronnie wzmocnione warstwą folii aluminiowej. BauderPIR FA to płyta znajdująca zastosowanie przede wszystkim do lekkich dachów przemysłowych.

BauderPIR M/MF - płyta PIR pod hydroizolację

Płyty z krawędzią bez frezu (M) lub z frezem (MF)do termoizolacji dachów płaskich z obustronną powłoką z włókniny mineralnej.

BauderPIR T - płyty spadkowe do ocieplenia dachów płaskich

Płyty PIR z wyrobionym spadkiem bez warstw kryjących, bez frezowanej krawędzi. Standardowy spadek - 2%. Płyta BauderPIR T z wyrobionym spadkiem zapewnia możliwość wyrobienia niemal każdego rodzaju spadku i wcześniejsze jego zaplanowanie. Zapewnia niewielką wysokość układu. Wykonanie spadku i warstwy termoizolacyjnej następuje jednocześnie. Dostępne również płyty płaskie.

BauderPIR KOMPAKT - specjalna płyta do termoizolacji dachów płaskich

Płyty PIR do ocieplania dachów płaskich, w których hydroizolacja, termoizolacja oraz podłoże są trwale połączone i tworzą jednolitą warstwę. Taka konstrukcja dachu płaskiego jest bardzo wytrzymała na działanie sił ssących wiatru.

BauderPIR FA TE - płyty do termoizolacji tarasów i balkonów

Płyty PIR do termoizolacji tarasów i balkonów o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Płyty obustronnie wzmocnione warstwą kryjącą z aluminium. Krawędzie płyty bez frezu.