Architektura MuratorTechnikaWarsztatZielone dachy we współczesnej architekturze

Zielone dachy we współczesnej architekturze

Zielone dachy to rozwiązanie coraz częściej spotykane we współczesnej architekturze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury 25% powierzchni działki, na których wznoszone są obiekty opieki zdrowotnej i edukacji. należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku niewielkich, ale intensywnie zabudowanych działek istotne staje się maksymalne wykorzystanie powierzchni obiektów. Rozwiązaniem może prosty w montażu, bezobsługowy i niewymagający koszenia system zielonych dachów dostarczanych przez Icopal.

Systemy zielonych dachów Icopal
Zakład produkcyjny Ford River Rouge Complex – Dearborn, Michigan, USA

Zielone dachy to rozwiązanie coraz częściej spotykane we współczesnej architekturze. Zwiększają powierzchnię miejską biologicznie czynną. Przyczyniają się do zmniejszenia hałasu ulicznego, chłoną do 20% pyłów i szkodliwych gazów z powietrza, zwiększają wilgotność powietrza i wzbogacają powietrze w tlen. Ponadto zatrzymują około 50% wód opadowych.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnie w przypadku niewielkich, ale intensywnie zabudowanych działek, istotne jest maksymalne wykorzystanie powierzchni płaskich obiektów budowlanych: tarasów, dachów budynków czy dachów podziemnych parkingów i stworzenie na nich terenów zielonych, które będą mogły zostać zakwalifikowane jako powierzchnie biologicznie czynne.

System Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal jest właściwie samowystarczalny. Naturalne procesy środowiska w podłożu dostarczają pożywki dla wegetacji roślin. Stan stresu u roślin wywołany np. brakiem wody wyrównywany jest za pomocą specjalnie dobranych mechanizmów biologicznych. Obumieranie z jednej strony starych, a z drugiej strony naturalny wysiew i rozwój młodych roślin, odbywa się w układzie zamkniętym z ciągłą odnową biologiczną i regeneracją roślin. Taki obieg biologiczny, nie musi podlegać działaniom pielęgnacyjnym, jednak można go ostrożnie wspomagać, stosując okresowe nawożenia. Nie wolno stosować jakichkolwiek herbicydów. Szkody dla wegetacji przynosi też wprowadzanie obcych dla całego układu roślin. Jedyne zabiegi pielęgnacyjne to wysiewanie raz do roku odpowiednich nawozów i jednorazowa kontrola oraz oczyszczanie odpływów dachowych. W ramach odrębnej umowy gwarancyjnej możliwa jest płatna pielęgnacja dachu zielonego połączona z jednorazowym przeglądem technicznym.

Podlewanie

Podczas fazy wzrostu, zaraz po obsadzeniu dachu zielenią ekstensywną, należy całość podlać tak, aby maty oraz podłoże wchłonęły maksymalną ilość wody (zalać cały dach wodą). W przypadku długotrwałych okresów suszy i przesuszenia warstwy dachu zielonego w ciągu 4 tygodni od zainstalowania dachu należy ponownie zalać go wodą. Dach w pierwszych tygodniach wegetacji powinien być wilgotny. Dach ekstensywny po fazie wzrostu nie wymaga z reguły żadnego podlewania, lecz w czasie długotrwałej suszy zaleca się jednorazowe zalanie wodą całej powierzchni dachu w celu osiągnięcia pełnego stanu nasycenia wodą. W przypadku przesuszenia, rośliny wchodzą w stan hibernacji. Po powtórnym nawodnieniu odradzają się i następuje ich dalszy rozwój. Niebezpieczeństwem dla roślin jest zalanie układu korzeniowego przez dłuższy okres czasu. Stąd konieczność właściwego drenażu.

Nawożenie

Przy obsadzeniu zielenią ekstensywną ewentualne nawożenie można ograniczyć do wysiewu nawozu na wiosnę lub jesień. Należy używać nawozu o przedłużonym działaniu. Ilość wysianego nawozu powinna być w granicach od 5 do 30 g/m2 w zależności od rodzaju nawozu.

Kontrola instalacji odwadniających

Zagłębienia na dachu oraz miejsca leżące bezpośrednio przy odpływach dachowych są punktami krytycznymi o zwiększonym gromadzeniu się wody. Ze względu na zwiększoną podatność na rozwój niechcianej roślinności miejsca te należy szczególnie dokładnie kontrolować, a chwasty i rośliny rosnące wokół tych miejsc bezwzględnie usuwać.

Icopal dostarcza i zapewnia:

• wszystkie elementy zielonego dachu w oparciu o doświadczenie i współpracę trzech światowych ekspertów: Icopal S.A., Xeroflor, Colbond/Bonar,
• prosty i szybki montaż
• doradztwo techniczne
• pisemną Imienną Gwarancję Jakości Icopal S.A. na hydroizolacyjność oraz zieloną część wegetacyjną

Dach Icopal jest bezobsługowy i odporny na rozsiew chwastów. Zielona powierzchnia nie wymaga koszenia (konieczny przegląd techniczny raz do roku). Zielony dach jest bezpieczny i odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego. Posiada klasyfikację BRoof (t1) Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Część hydroizolacyjna objęta jest gwarancją na czas od 20 do 40 lat, a część wegetacyjna na 1 rok lub więcej (istnieje możliwość wydłużenia gwarancji).

Jak zaprojektować dach płaski ekstensywny w układzie odwróconym?

Dach płaski ekstensywny
Dach płaski ekstensywny - układ odwrócony. © icopal

6 Gotowa warstwa wegetacyjna z zieloną roślinnością Icomat Green 317 (nachylenie dachu do 6º)

Icomat Green 317 – ekstensywna mata wegetacyjna na dachy płaskie Substrat mineralny dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki macie pętelkowej korzenie roślin odpowiednio się rozwijają i ukorzeniają między trójwymiarowymi włóknami. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja mchu, kwitnących ziół i różnokolorowych rozchodników. Gotowa do montażu wegetacyjna warstwa płaskiego dachu zielonego, uprawiana przez 1,5 roku, rozwijana z rolki bezpośrednio na połaci dachu. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 70-100% zazieleniona. Zbudowana jest z maty pętelkowej wykonanej z polipropylenu, na której znajduje się odpowiednio dobrany substrat mineralny z rosnącymi na nim roślinami.

5 Warstwa retencyjno-mikrodrenażowa – 7x Icomat 140

Warstwa retencyjno-mikrodrenażowa Icomat 140 –geowłóknina retencyjna wraz z mikrodrenażem – układ geowłóknin opracowany na zlecenie Icopal. Każda z pojedynczych geowłóknin składa się z dwóch warstw: zaplatanej siatki szklanej spełniającej funkcje mikrodrenażu oraz włókniny bawełniano-poliestrowej spełniającej funkcje retencji wody opadowej. Stosunek włókien bawełnianych do poliestrowych jest równy i wynosi po 50%. Dzięki temu rozwiązaniu zachowana jest również wewnętrzna cyrkulacja powietrza między geowłókninami.

Unikalność warstwy retencyjno-mikrodrenażowej Icomat 140 polega na jednoczesnej funkcji retencji i mikrodrenażu oraz wewnętrznej cyrkulacji powietrza. Ponadto unikalna budowa zapewnia trzykrotnie dłuższy okres wysychania aniżeli substratu mineralnego, co za tym idzie przez dłuższy okres czasu zapewnia wodę dla roślin. Zachowana jest wewnętrzna cyrkulacja powietrza oraz napowietrzenie. Stosuje się ją bezpośrednio pod matą wegetacyjną. Dzięki dużej zawartości składników naturalnych (włókna bawełniane) idealnie współpracuje z częścią zieloną, zapewniając dobre ukorzenienie roślinności.

4 Drenaż (zastosowanie dla dachów płaskich) warstwa drenująca Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS

Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS – mata drenażowa o grubości 10 mm z rdzeniem ze splątanych włókien poliamidowych zabezpieczonych obustronnie poliestrową geowłókniną filtrującą. Szerokość maty wynosi 100 cm, długość 45 m. Rdzeń wewnętrzny w miejscach połączeń z kolejnym pasem materiału styka się bezpośrednio z sąsiednią matą, będąc dodatkowo zabezpieczony 10 cm zakładem z geowłókniny uniemożliwiającym przedostanie się do środka cząstek podłoża.
ZASTOSOWANIE:
• ochrona ukorzenienia części zielonej wegetacyjnej przed zaleganiem w wodzie oraz gniciem podczas długotrwałych i obfitych opadów,
• przejęcie nadmiaru wody i odprowadzenie jej do odbiorników
• ochrona mechaniczna warstwy hydroizolacyjnej
• filtrowanie gruntu z cząstek ilastych i ochrona przed zamuleniem odbiorników wody.

3 Termoizolacja - płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (układ klejony montażowo klejem Siplast Klej® Szybki Styk SBS)

Styropian XPS – płyty twardego styropianu ekstrudowanego o grubości wynikającej z obliczeń termoizolacyjnych o brzegach wykończonych na zakład lub prostych. W Systemie Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal przeznaczone dla układu odwróconego.

2 Hydroizolacja z funkcją ochrony antykorzennej: modyfikowany bitumiczny podkład gruntujący Siplast Primer® Szybki Grunt SBS + papa podkładowa modyfikowana w technologii Szybki Profil® SBS + papa wierzchniego krycia produkcji Icopal odporna na przerastanie korzeni Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub Graviflex 5,2 SBS / Green Roof


Układ hydroizolacyjny Zielonego Ekstensywnego Dachu  Icopal zawsze występuje w układzie dwuwarstwowym. Warstwę podkładową stanowią w zależności od przyjętego wariantu termoizolacji papy mocowane mechanicznie, zgrzewalne bądź samoprzylepne. Warstwa wierzchnia to każdorazowa jedna z dwóch odmian papy z funkcja ochrony przed przerastaniem korzeni roślin Graviflex Greek Roof.  W zależności od doboru układu hydroizolacyjnego posiada on gwarancję na szczelność  od 20 do 40 lat.

1 Konstrukcja – najczęściej ukształtowany strop żelbetowy lub lekka konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy trapezowej

Jak zaprojektować dach płaski ekstensywny w układzie klasycznym?

Dach płaski ekstensywny
Dach płaski ekstensywny - układ klasyczny. © icopal

7 Gotowa warstwa wegetacyjna z zieloną roślinnością Icomat Green 317 (nachylenie dachu do 6º)

Icomat Green 317 – ekstensywna mata wegetacyjna na dachy płaskie Substrat mineralny dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki macie pętelkowej korzenie roślin odpowiednio się rozwijają i ukorzeniają między trójwymiarowymi włóknami. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja mchu, kwitnących ziół i różnokolorowych rozchodników. Gotowa do montażu wegetacyjna warstwa płaskiego dachu zielonego, uprawiana przez 1,5 roku, rozwijana z rolki bezpośrednio na połaci dachu. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 70-100% zazieleniona. Zbudowana jest z maty pętelkowej wykonanej z polipropylenu, na której znajduje się odpowiednio dobrany substrat mineralny z rosnącymi na nim roślinami.

6 Warstwa retencyjno-mikrodrenażowa – 7x Icomat 140

Warstwa retencyjno-mikrodrenażowa Icomat 140 –geowłóknina retencyjna wraz z mikrodrenażem – układ geowłóknin opracowany na zlecenie Icopal. Każda z pojedynczych geowłóknin składa się z dwóch warstw: zaplatanej siatki szklanej spełniającej funkcje mikrodrenażu oraz włókniny bawełniano-poliestrowej spełniającej funkcje retencji wody opadowej. Stosunek włókien bawełnianych do poliestrowych jest równy i wynosi po 50%. Dzięki temu rozwiązaniu zachowana jest również wewnętrzna cyrkulacja powietrza między geowłókninami.

Unikalność warstwy retencyjno-mikrodrenażowej Icomat 140 polega na jednoczesnej funkcji retencji i mikrodrenażu oraz wewnętrznej cyrkulacji powietrza. Ponadto unikalna budowa zapewnia trzykrotnie dłuższy okres wysychania aniżeli substratu mineralnego, co za tym idzie przez dłuższy okres czasu zapewnia wodę dla roślin. Zachowana jest wewnętrzna cyrkulacja powietrza oraz napowietrzenie. Stosuje się ją bezpośrednio pod matą wegetacyjną. Dzięki dużej zawartości składników naturalnych (włókna bawełniane) idealnie współpracuje z częścią zieloną, zapewniając dobre ukorzenienie roślinności.

5 Drenaż (zastosowanie dla dachów płaskich) warstwa drenująca Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS

Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS – mata drenażowa o grubości 10 mm z rdzeniem ze splątanych włókien poliamidowych zabezpieczonych obustronnie poliestrową geowłókniną filtrującą. Szerokość maty wynosi 100 cm, długość 45 m. Rdzeń wewnętrzny w miejscach połączeń z kolejnym pasem materiału styka się bezpośrednio z sąsiednią matą, będąc dodatkowo zabezpieczony 10 cm zakładem z geowłókniny uniemożliwiającym przedostanie się do środka cząstek podłoża.
ZASTOSOWANIE:
• ochrona ukorzenienia części zielonej wegetacyjnej przed zaleganiem w wodzie oraz gniciem podczas długotrwałych i obfitych opadów,
• przejęcie nadmiaru wody i odprowadzenie jej do odbiorników
• ochrona mechaniczna warstwy hydroizolacyjnej
• filtrowanie gruntu z cząstek ilastych i ochrona przed zamuleniem odbiorników wody.

4 Hydroizolacja z funkcją ochrony antykorzennej – papa podkładowa modyfikowana w technologii Szybki Profil® SBS, papa wierzchniego krycia produkcji Icopal odporna na przerastanie korzeni Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

Układ hydroizolacyjny Zielonego Ekstensywnego Dachu  Icopal zawsze występuje w układzie dwuwarstwowym. Warstwę podkładową stanowią w zależności od przyjętego wariantu termoizolacji papy mocowane mechanicznie, zgrzewalne bądź samoprzylepne. Warstwa wierzchnia to każdorazowa jedna z dwóch odmian papy z funkcja ochrony przed przerastaniem korzeni roślin Graviflex Greek Roof.  W zależności od doboru układu hydroizolacyjnego posiada on gwarancję na szczelność  od 20 do 40 lat.

3 Termoizolacja, np. z płyt styropianowych Icopal EPS-100 (układ mocowany mechanicznie lub klejony) lub z płyt Icopal EPS laminowanych jednostronnie papą podkładową (układ klejony klejem Siplast Klej® Szybki Styk SBS)

2 Paroizolacja, np. modyfikowany bitumiczny podkład gruntujący Siplast Primer® Szybki Grunt SBS + papa bitumiczna, np. Icopal Foalbit Al S40 lub folia PE

Grunt SBS Siplast Primer® Szybki Grunt SBS produkcji Icopal – podkład gruntujący, bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS stosowany jest pod papy zgrzewalne paroizolacyjne, jak również pod zasadniczą hydroizolację dla układów Dachu Zielonego Icopal zarówno w układzie klasycznym, jak i odwróconym.
Papa bitumiczna produkcji Icopal, paroizolacyjna na osnowie z folii aluminiowej. Mocowana do podłoża metodą zgrzewania. Strona wierzchnia pokryta delikatnym piaskiem, strona spodnia folią antyadhezyjną. Do wykonywania warstwy paroizolacyjnej na podłożu betonowym lub z blachy trapezowej dla układu klasycznego Dachu Zielonego Icopal.

1 Konstrukcja – najczęściej ukształtowany strop żelbetowy lub lekka konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy trapezowej UWAGA: Dla dachów o wyższych nachyleniach niż 6º, rodzaj maty wegetacyjnej jest uzależniony od spadku i kształtu dachu i wymaga konsultacji z przedstawicielem Icopal.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest drugim w kolejności wymaganiem stawianym budynkom, zaraz po nośności i stateczności. Nie dziwi więc, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego ulegają zmianom, a oczekiwania wobec elementów budowlanych są wyższe.
Edytory rozwiązań technicznych ICOPAL Opracowane przez zespół doradców technicznych edytory rozwiązań ICOPAL to narzędzie ułatwiające pracę projektanom, wykonawcom i inwestorom. Poniżej krótki przewodnik po edytorach rozwiązań dla dachów zielonych, dachów płaskich, dachów zawilgoconych przeznaczonych do remontu oraz zabezpieczeń hydroizolacyjnych dla części podziemnych budynków.
Nowoczesne pokrycia dachowe Icopal Quadro Podstawową cechą pokrycia dachowego powinna być funkcjonalność - ochrona domu przed trudnymi warunkami pogodowymi, łatwość montażu oraz możliwość ułożenia na dowolnym typie dachu. Dachówka Icopal Quadro spełnia wszystkie te wymogi, a ponadto cechuje się nowoczesną i uniwersalną formą.
Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych. System Bezpieczny Fundament ICOPAL Głównym zagrożeniem dla podziemnych części budynków jest woda gruntowa. To ona potrafi znaleźć najmniejszą szczelinę i przedostać się do wnętrza piwnic, zawilgocić ściany fundamentowe, doprowadzić do powstania grzybów i pleśni wewnątrz budynku. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o prawidłowym zaizolowaniu budynku powinien pomyśleć projektant już na etapie założeń projektowych.
Membrany syntetyczne. Jednowarstwowe hydroizolacje PVC System pokryć dachowych Monarplan PVC jest niedrogim, elastycznym i całkowicie wodoszczelnym rozwiązaniem do pokrycia dachów płaskich lub skośnych. Uniwersalna i stosunkowo lekka membrana dachowa zapewnia architektom swobodę przy projektowaniu konstrukcji dachu.