Akademik BaseCamp Mamut we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury Akademik BaseCamp Mamut we Wrocławiu, proj. Grupa 5 Architekci; fot. Erbud

Akademik BaseCamp Mamut we Wrocławiu

2022-04-28 20:03

Ze względu na skomplikowaną strukturę dokumentacja projektu powstała w technologii BIM. Wykonano również skan 3D całego obiektu. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowano inwentaryzację 2D oraz precyzyjny model stanu istniejącego. O wyzwaniach związanych z adaptacją dawnych zakładów piekarniczych Mamut na dom studencki piszą Maciej Dudkiewicz i Mikołaj Stępień.

Zakład piekarniczy Mamut we Wrocławiu to niegdyś jedna z największych w Europie fabryk pieczywa. Jej początki sięgają drugiej połowy XIX wieku. Obiekt funkcjonował do początku XXI wieku – w tym czasie był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Pracownia Grupa 5 Architekci odpowiada za opracowanie projektu adaptacji obejmującą przebudowę, remont oraz rozbudowę dwóch wpisanych do rejestru zabytkowych budynków: jednego od strony ul. Sienkiewicza oraz drugiego w głębi działki, wraz z ich łącznikiem. Nasze pierwsze przymiarki do przebudowy obiektu na dom studencki przypadły na rok 2017, kiedy kończyliśmy budowę pierwszego obiektu BaseCamp w Polsce – w Łodzi przy ul. Rewolucji – również w poprzemysłowym obiekcie. Wówczas mieliśmy już świadomość, jakiego rodzaju architektury oczekuje inwestor.Próby opracowania obiektu zajmującego cały kwartał miejski otoczony z trzech stron ulicami jednoznacznie wskazywały na chłonność ponad tysiąca pokoi – co okazało się zbyt dużą liczbą. W związku z tym inwestor zadecydował się na podział obiektu na dwie części – akademik mieszczący 800 pokoi i rozległe przestrzenie wspólne zlokalizowane w budynkach historycznych i w nowo projektowanym skrzydle od strony południowej, wschodniej i północnej oraz hotel od strony zachodniej (według odrębnego opracowania). W okresie, gdy przygotowywaliśmy projekt, na wyczyszczonej działce pozostały trzy obiekty wpisane do rejestru zabytków: obiekt frontowy – magazyn mąki, centralnie położony budynek produkcyjny oraz łącznik. Wszystkie pozostałe obiekty zostały wyburzone.

KUP DOSTĘP