Edytory Icopal

i

Autor: Archiwum Architektury

Edytory rozwiązań technicznych ICOPAL

2015-05-14 11:39 Materiał sponsorowany

Opracowane przez zespół doradców technicznych edytory rozwiązań ICOPAL to narzędzie ułatwiające pracę projektanom, wykonawcom i inwestorom. Poniżej krótki przewodnik po edytorach rozwiązań dla dachów zielonych, dachów płaskich, dachów zawilgoconych przeznaczonych do remontu oraz zabezpieczeń hydroizolacyjnych dla części podziemnych budynków.

Icopal S.A. a wcześniej Izolacja S.A. Zduńska Wola od ponad 40 lat jest producentem i dostawcą szerokiego zestawu produktów hydroizolacyjnych na rynek polski. Przez te lata zestaw produktów hydroizolacyjnych technicznie ewoluował w kierunku produktów coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i dedykowanych dla konkretnych rozwiązań hydroizolacyjnych w budynku. Inaczej zostały zaprojektowane papy do zabezpieczeń części podziemnych obiektów budowlanych a inaczej papy dachowe. Osobie niezorientowanej w zawiłościach i niuansach związanych z zabezpieczeniem hydroizolacyjnym obiektów czasami trudno jest prawidłowo dobrać i zaprojektować zabezpieczenia różnego rodzaju dachów przed wodą opadową czy też części podziemnych przed wodą gruntową z uwzględnieniem różnorodnych warunków gruntowo – wodnych.

Zespół doradców technicznych Icopal, w celu ułatwienia pracy projektantom stworzył kilka narzędzi mających na celu ułatwienie im pracy. Są to edytory rozwiązań hydroizolacyjnych, które uwzględniają specyfikę zastosowanych materiałów hydroizolacyjnych w odpowiednich miejscach budynku, w kontekście ich przeznaczenia oraz spodziewanego okresu użytkowania.

Na odpowiednich stronach internetowych projektanci ale również kierownicy budów czy inwestorzy znajdą :

●Edytor rozwiązań dachów płaskich

●Edytor rozwiązań dachów zawilgoconych przeznaczonych do remontu

●Edytor rozwiązań zabezpieczeń hydroizolacyjnych dla części podziemnych budynków i budowli

●Edytor rozwiązań dachów zielonych

Poniżej kilka podstawowych informacji o wymienionych edytorach rozwiązań oraz wskazówki w jaki sposób z nich korzystać.

Edytor rozwiązań dachów płaskich

Edytor ten znajduje się pod adresem: http://www.architekt.icopal.pl/?page=8 Zawiera on 108 różnych rozwiązań dachów płaskich zarówno istniejących – przeznaczonych do remontu jak i nowo projektowanych.

Rozwiązania te uwzględniają:

- długość okresu gwarancji na szczelność układu zaproponowanego w rozwiązaniu (od 6 lat do 45 lat ),

- rodzaj podłoża konstrukcyjnego dachu( beton, blacha trapezowa, deski lub płyty drewnopochodne, istniejące pokrycie papowe)

- rodzaj termoizolacji (styropian EPS, XPS, płyty PSK laminowane papą, wełnę mineralną , płyty PIR)

- rodzaj hydroizolacji (pokrycie papowe jednowarstwowe, dwuwarstwowe, dodatkowe zabezpieczenie lakierem)

- klasyfikacje odporności dachu na ogień zewnętrzny Brooft1

- kryterium odporności ogniowej REI

Korzystając z edytora projektant może wybrać z rozwijanych list dowolną opcję i automatycznie uzyskać proponowane rozwiązania spełniające tą opcję. Można również wybrać kilka opcji jednocześnie a uzyskane w ten sposób rozwiązanie będzie jednocześnie je spełniać. Oczywiście życie jest tak bogate, że nie wszystkie rozwiązania zostały w edytorze uwzględnione, choć i tak ogólna liczba głównych rozwiązań wynosi 108. Dodatkowo każde rozwiązanie jest wzbogacone o rysunki szczegółów konstrukcyjnych takich jak:

- rozwiązanie okapu dachu

- rozwiązanie wykończenia połaci dachu ze ścianą (kominem)

- rozwiązanie wykończenia dachu przy attyce

- rozwiązanie osadzenia wpustu dachowego.

Zatem łączna liczba wszystkich rysunków edytora wynosi 540 szt. Wszystkie rysunki są udostępniane użytkownikom edytora w postaci plików .pdf jak i .dwg (AUTOCAD). Po ściągnięciu pliku, posiadacze programu AUTOCAD mogą go dowolnie edytować, zmieniając wymiary, opisy czy układ warstw dachowych. Oczywiście każdorazowo przed przeróbką należy się skontaktować z doradztwem technicznym Icopal w celu ustalenia szczegółów konstrukcyjnych rozwiązania i jego autoryzowania.

Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane pod względem technicznym z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie i są częścią Rekomendacji Technicznej RT ITB 1170/2010.

Edytor rozwiązań proponuje projektantom zastosowanie papy z wbudowaną funkcją wentylacji podłoża, wykorzystującą technologię Szybki Syntan SBS. Rozwiązania te są przeznaczone dla pokryć dachowych budynków istniejących z podłożem mocno, strukturalnie zawilgoconym jak i dla obiektów nowo projektowanych, które mogą zawierać wilgoć w nowych warstwach dachowych. Rozwiązanie te pozwalają uniknąć kumulowania się wilgoci w remontowanych i nowo budowanych dachach poprzez odprowadzenie nadmiaru wilgoci do atmosfery. Edytor znajduje się na stronie: http://www.syntan.icopal.pl/wentylacja/?page=edytor_rozwiazan&sub=1

Aby uzyskać rozwiązanie pokrycia dachowego należy wcisnąć kilka przycisków, zadając szukanemu rozwiązaniu warunki brzegowe:

● na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie czy mamy zamiar projektować pokrycie papowe na budynku nowym czy tez chodzi o remont istniejącego pokrycia

● następnie należy określić czy projektowany (remontowany) stropodach jest wentylowany czy też niewentylowany.

● kolejnym warunkiem jest zdefiniowanie rodzaju układu hydroizolacyjnego (jedno czy dwuwarstwowy) w kontekście długości gwarancji uzyskanej na układ)

Dodatkowo można określić, z którym z rysunków szczegółowych projektant chce się zaznajomić.

Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianego edytora rysunki szczegółowe obejmują:

- rozwiązanie okapu dachu

- rozwiązanie wykończenia połaci dachu ze ścianą (kominem)

- rozwiązanie osadzenia wpustu dachowego.

- rozwiązanie wykończenia dachu przy attyce

- rozwiązanie osadzenia kominka wentylacyjnego

Rysunki można pobrać ze strony internetowej w postaci plików .pdf oraz .dwg do późniejszej edycji w programie AUTOCAD. Po doborze i uzyskaniu ostatecznego rozwiązania należy skontaktować się z serwisem technicznym Icopal S.A. i ostatecznie potwierdzić prawidłowość wyboru oraz ustalić ewentualne zmiany w rysunkach.

Edytor rozwiązań technicznych dla części podziemnych budynków i budowli

Icopal S.A. opracował i wdrożył na rynku polskim specjalistyczny system zabezpieczeń przed wodą gruntową części podziemnych budynków i budowli. System o nazwie Bezpieczny Fundament Icopal uzyskał Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej o numerze RT ITB 1130/2014. Zasadniczą częścią tej rekomendacji są rozwiązania rysunkowe zabezpieczeń części podziemnych w zależności od różnych warunków gruntowo – wodnych. Aby ułatwić projektantowm dotarcie i odszukanie prawidłowego, interesującego ich rozwiązania zespół doradców technicznych Icopal S.A. stworzył edytor rozwiązań projektowych. W zasadzie są to dwa niezależne edytory, z których jeden (w kolorze czerwonym) zawiera rozwiązania zabezpieczeń części podziemnych budynków z uwzględnieniem ochrony przeciwko promieniotwórczemu radonowi a drugi (w kolorze niebieskim ) rozwiązania hydroizolacyjne dla tych obszarów, które nie są zagrożone radonem. Oba edytory znajdują się na stronie: http://www.fundament.icopal.pl/SystemBFI/Rozwiazania.aspx

Zatem po zasięgnięciu informacji na jakim obszarze znajduje się projektowany obiekt (zagrożenie radonem) należy wybrać odpowiedni edytor.

Sam wybór odpowiedniego rozwiązania zabezpieczenia fundamentu jest już prosty.

Należy wcisnąć odpowiednie interaktywne przyciski edytora zadając systemowi warunki brzegowe.

●Pierwszym istotnym pytaniem jest czy projektowany obiekt będzie podpiwniczony czy też nie.

●Następnie należy określić czy grunt w rejonie posadowienia jest przepuszczalny (np. piasek) , nieprzepuszczalny (np. glina) czy tez mieszany (np. nasypowy).

●Następnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest określenie poziomu wody gruntowej w bezpośredniej okolicy obiektu (są do wyboru trzy opcje)

●Na koniec należy określić czy ściana obiektu zagłębiona w ziemi ma być wykonana jako jedno, dwu czy trójwarstwowa.

Po odpowiedzi na te pytania i wciśnięciu odpowiednich przycisków edytor wygeneruje odpowiedni numer rozwiązania systemowego.

Rysunki w formacie .dwg oraz .pdf można pobrać z edytora rozwiązań po wyborze wariantu docieplenia ścian fundamentowych . Do wyboru jest wariant 1 z dociepleniem za pomocą styropianu EPS oraz wariant 2 z dociepleniem styropianem XPS. Wszystkich rozwiązań głównych w każdym z dwóch edytorów jest 144. Dodatkowy każde rozwiązanie jest rozszerzone o pięć rysunków szczegółowych obejmujących tak istotne miejsca jak na przykład rozwiązania połączenia hydroizolacji między wylewką betonową na gruncie a ławą fundamentową czy tez przejście rurowe przez ścianę fundamentową. Po doborze i uzyskaniu ostatecznego rozwiązania należy skontaktować się z serwisem technicznym Icopal S.A. i ostatecznie potwierdzić prawidłowość wyboru oraz ustalić ewentualne zmiany w rysunkach.

Edytor rozwiązań dla dachów zielonych

Icopal S.A. wprowadził w roku 2012 na rynek System Zielony Ekstensywny Dach Icopal. System ten zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2014 roku. Również i w tym wypadku zespół doradców technicznych Icopal stworzył edytor rozwiązań Zielonego Ekstensywnego Dachu Icopal. Można się z nim zapoznać na stronie: http://zielonydach.icopal.pl/site_content/dokumenty/zielony_dach_edytor/edytor.html

Instrukcja obsługi tego edytora jest równie intuicyjna jak i pozostałych. Należy wcisnąć odpowiednie przyciski, zadając naszemu rozwiązaniu warunki brzegowe. Każde z rozwiązań głównych jest wzbogacone o sześć rozwiązań szczegółowych. Każdy z rysunków podobnie jak w przypadku poprzednich edytorów można pobrać w formie .pdf jak i .dwg. Niezbędnych zmian można dokonać po skontaktowaniu się z zespołem doradztwa technicznego Icopal S.A.

W odniesieniu do wszystkich wyżej omówionych edytorów rozwiązań technicznych niedozwolone jest samodzielne, dowolne zmienianie nazw handlowych produktów oraz nanoszenie zmian dotyczących technologii rozwiązania systemowego. Wszystkie rozwiązania zawarte w tym i innych edytorach są własnością intelektualną ICOPAL S.A. i są chronione prawami autorskimi.