Architektura MuratorWydarzeniaArchbud – od planowania miast do nanotechnologii

Archbud – od planowania miast do nanotechnologii

Coroczna konferencja w Zakopanem, organizowana przez Wydział Architektury niepublicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i dyskusji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury i budownictwa. W trakcie tegorocznej edycji przedstawiono 32 referaty, dotyczące tak różnych zagadnień jak wykorzystanie nanotechnologii w architekturze, modelowania przestrzennego w kształtowaniu zabudowy miast czy energii słonecznej do odśnieżania nawierzchni wiaduktów i mostów – relacja Tomasza Żylskiego.

Na początku września już po raz ósmy odbyła się w Zakopanem Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Archbud, organizowana przez Wydział Architektury niepublicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Coroczne spotkanie w stolicy Tatr jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i dyskusji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury i budownictwa. Konferencja ma charakter otwarty, do udziału zapraszani są zarówno wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni, jak i czynni projektanci, niemniej wśród prelegentów dominują pracownicy naukowi WSEiZ. W trakcie tegorocznej edycji przedstawiono 32 referaty, dotyczące tak różnych zagadnień jak wykorzystanie nanotechnologii w architekturze, modelowania przestrzennego w kształtowaniu zabudowy miast czy energii słonecznej do odśnieżania nawierzchni wiaduktów i mostów.

Teresa Wyszyńska, urbanistka i konserwator zabytków, omówiła przyczyny zamierania historycznych centrów małych miast i miasteczek w Polsce. Jej zdaniem współczesne problemy wyludniania się tych przestrzeni są przede wszystkim konsekwencją prowadzonej od lat 60. błędnej polityki mieszkaniowej, która pozwalała na rozpraszanie zabudowy i realizację nowych osiedli na nieuzbrojonych terenach. Zamiast inwestować w remonty i modernizacje starych zasobów, dogęszczać historyczną tkankę, już wówczas „wywlekano” zabudowę poza obszar zurbanizowany, zakładając optymistycznie stały wzrost ludności. Dziś, wzorem Czechów czy Austriaków, powinniśmy skupiać mieszkańców tam, gdzie istnieje najlepiej zorganizowana infrastruktura techniczna i społeczna – tłumaczyła, postulując utworzenie programów umożliwiających dyslokację ludności na tereny najbardziej wartościowe pod względem kontynuacji osadnictwa, a także powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Rewaloryzacji Miast i Zasobów Staromiejskich, w którym zasiadaliby nie tylko architekci i urbaniści, ale też ekonomiści oraz specjaliści od marketingu i socjolodzy. O najnowszych trendach w dziedzinie projektowania infrastruktury sportowej mówił Marcin Zabłocki, naczelnik wydziału architektury dzielnicy Ochota w Warszawie, syn Wojciecha Zabłockiego, autora wielu hal sportowych, w tym zespołów olimpijskich w Aleppo i Latakii. W celu zmniejszenia szkodliwych efektów organizacji wielkich imprez sportowych, lansowana jest zasada: użytkuj ponownie, przetwarzaj, czego najlepszym przykładem była olimpiada w Londynie z 2012 roku, wskazująca, w jaki sposób budować dziś duże obiekty jako tymczasowe bądź przenośne i redukować ich wielkość – wyjaśniał. Architekt Janusz Marchwiński zaprezentował z kolei przegląd nowoczesnych materiałów elewacyjnych, od zestawów szybowych typu switchable, charakteryzujących się zdolnością do zmiany parametrów w zależności od nasłonecznienia, po ekrany wypełnione algami, które nie tylko chronią wnętrza przed przegrzaniem, ale produkują też energię cieplną. Te ostatnie wykorzystano w budynku mieszkalnym BIQ zrealizowanym w 2013 roku na Międzynarodową Wystawę Budowlaną IBA w Hamburgu (proj. Splitterwerk, Arup, B+G Ingenieure, Immosolar). Wszystkie referaty dostępne będą prawdopodobnie w formie monografii wydanej nakładem WSEiZ.

Tomasz Żylski

Tagi:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w konferencji ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania swoich najnowszych prac i przemyśleń na temat kierunków kształtowania architektury w XXI wieku.
The invincible city: międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów UNESCO, ICOMOS i ICCROM Jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do rekonstrukcji historycznych zespołów? Jakie mamy dziś możliwości ochrony zagrożonego dziedzictwa i jakie wyzwania stoją przed architektami i konserwatorami zabytków? Między innymi na te pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy międzynarodowej konferencji „The invincible city. Society in cultural heritage recovery” organizowanej z okazji 75-lecia odbudowy Warszawy i 40. rocznicy wpisania stołecznej starówki na listę UNESCO.
Po co nam rzemiosło? Konferencja o nowym rzemiośle Kim jest nowy rzemieślnik? Czy jest sens odróżniać nowe rzemiosło od tradycyjnego? Rzemiosło to moda, czy społeczny trend? Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Wytwórczo / Makingly” organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Well-Being Design 2020: projektowanie dla przyszłości Cztery tytuły wnętrzarskie, wykłady i dyskusje z udziałem architektów, designerów i specjalistów z dziedziny projektowania doświadczeń. Już 5 listopada odbędzie się całodniowa konferencja Well-Being Design 2020 poświęcona projektowaniu, które skupia się na podnoszeniu jakości życia użytkowników i trosce o środowisko!
BIM DAYS 2020: podsumowanie konferencji Autodesk Jakie trendy zdominują przyszłość polskiej architektury? Czy BIM w Polsce się opłaca? Jak wykorzystać BIM w procesie projektowania konstrukcji i planowania realizacji? To tylko niektóre z zagadnień, które zostały omówione podczas październikowej konferencji BIM DAYS 2020.
Konferencja „Miasta Przyszłości” 2020 W dniach 15-17 września odbędzie się 3. edycja konferencji „Miasta Przyszłości” poświęconej najnowszym trendom i rozwiązaniom dla miast. Wśród prelegentów architekci, aktywiści i samorządowcy.