Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja zachodniej pierzei placu Piłsudskiego opracowana na potrzeby aplikacji „Saski360” według koncepcji PBPA Projekt z 2004 roku

Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego. Ale najpierw przetarg

2022-09-07 17:57

Jak pisaliśmy na początku września, projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku. Na razie szuka jednak podmiotu, który całe postępowanie przeprowadzi. Właśnie ogłosiła przetarg na przygotowanie konkursu.

Przeprowadzenia konkursu architektonicznego na projekt odbudowy Pałacu Saskiego domagało się Stowarzyszenie Architektów Polskich. Na początku sierpnia ubiegłego roku, tuż po ogłoszeniu przez rząd projektu ustawy o realizacji inwestycji, SARP wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, wyrażając zaniepokojenie ekspresowym trybem przygotowania przedsięwzięcia. Żyjąc w czasach poważnych przewartościowań dotyczących budowania i zrównoważonego rozwoju, jako społeczeństwo zaczynamy inaczej postrzegać duże inwestycje publiczne. Związane z nimi decyzje powinny być podejmowane w oparciu o merytoryczną dyskusję, w okolicznościach społecznej partycypacji, z uwzględnieniem wytycznych władz samorządowych. W przypadku tak istotnej przestrzeni, jak plac Piłsudskiego w Warszawie rozwiązaniem koniecznym powinno być ogłoszenie konkursu architektonicznego – napisali autorzy. Podkreślili jednak, że ewentualny konkurs winien dopuszczać różne pomysły, nie tylko ścisłą rekonstrukcję Pałacu Saskiego. Tymczasem, zgodnie z przyjętą ustawą Pałac wraz z pozostałą zabudową stanowiącą przed wojną zachodnią pierzeję placu Piłsudskiego oraz północną placu Małachowskiego ma zostać odtworzony w formie z 1939 roku. Szerokiej dyskusji na temat potrzeby tej inwestycji raczej nie będzie. Jak niedawno pisaliśmy, będzie za to konkurs architektoniczny. Na początku 2023 roku ma go ogłosić spółka Pałac Saski, powołana w celu odbudowy całego założenia. Zwycięzca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego, tak aby pierwsze prace mogły rozpocząć się w 2025 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2030, a jej koszt oszacowano na 2,5 mld zł. Bogata dokumentacja archiwalna – liczne zachowane rysunki, plany architektoniczne i zdjęcia – pozwoli na wierne odwzorowanie elewacji budynków według stanu sprzed II wojny światowej – zapowiada wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Konkurs architektoniczny ktoś musi jednak przeprowadzić. Spółka Pałac Saski postanowiła poszukać wykonawcy w drodze przetargu, w którym decydujące znaczenie ma cena (60%), choć pod uwagę będą brane oczywiście także kwalifikacje zawodowe i doświadczenie tzw. oferentów (40%). Jak czytamy w dokumentacji, mogą to być podmioty, które w ciągu ostanich trzech lat zorganizowały przynajmniej cztery konkursy architektoniczne lub architektoniczno-urbanistyczne o zasięgu międzynarodowym, zakończone rozstrzygnięciem, z czego trzy w procedurze dwuetapowej.13 października na platformie zakupowej openNexus pojawiło się ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Na opracowanie ofert jest zaledwie tydzień. Można je składać do 21 października do godziny 10.00.

ZAPISZ SIĘ