Biografia Warszawy. Architektura, urbanistyka i historia Placu Teatralnego

i

Autor: Archiwum Architektury Biografia Warszawy

Biografia Warszawy. Architektura, urbanistyka i historia placu Teatralnego

2013-11-27 18:33

Na początku grudnia rozpoczyna się nowy cykl konferencji naukowych, zainicjowany przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Spotkania dotyczyć będą reprezentacyjnych przestrzeni publicznych stolicy. Pierwszą omawianą częścią miasta będzie plac Teatralny

Biografia Warszawy. Architektura, urbanistyka i historia Placu Teatralnego

i

Autor: Archiwum Architektury Biografia Warszawy

Zainicjowany przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy cykl konferencji naukowych Biografia Warszawy dotyczy reprezentacyjnych przestrzeni publicznych stolicy. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie monografii Warszawy, a do udziału w nim zaproszono najważniejsze warszawskie ośrodki naukowe – Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Szkołę  Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwsze spotkanie w grudniu poświęcone jest placowi Teatralnemu. Konferencjom towarzyszy program wydarzeń skierowany do mieszkańców, między innymi spacery architektoniczne i zwiedzanie obiektów na co dzień niedostępnych dla postronnych. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.Program konferencjiDzień pierwszy 9.00 – RejestracjaSesja 1, Plac Teatralny na topograficznej i historycznej mapie Warszawy9.30 – Powitanie  gości, rozpoczęcie konferencji9.45 – Od Marywilu do galerii Luxenburga. Przemiany architektury handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego10.15 – Forma i logistyka. Plac Teatralny na tle rozwoju sieci ulicznej Warszawy – dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Politechnika Warszawska10.45 – Współczesny czy dawny? – zabudowa placu Teatralnego na tle europejskkich i polskich doświadczeń odbudowy ostatnich lat, dr hab. prof. UKSW Jakub Lewicki11.15 – Plac bardzo Teatralny- Jan Rutkiewicz, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy11.45 – Nie całkiem zamknięty rozdział: prezentacja projektów studentów architektury Politechniki Warszawskiej dla ulicy Niecałej12.15 – Dyskusja12.45-14 – Przerwa obiadowaSesja 2, Marywil – historia i współczesność14.00 – Wielki teatr – wielkie wpływy. Budowla i jej otoczenie – dr Daria Rzepiela, Teatr Wielki – Opera Narodowa14.30 – Marywil czyli Elegancja-Francja w Warszawie: odkrycia z wykopalisk prowadzonych w 2013 roku, dr hab. Bogdan Bobowski, Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski15.00 – Badania architektoniczne na pl. Teatralnym, dr Jadwiga Ignaczak-Felińska, Archimax15.30 – Od miejskich ról i ogrodów po powstańczą redutę. Badania archeologiczne północnej pierzei Placu, Martyna Milewska, Instytut Archeologii UW16.00 – Mobilia jako archiwum pamięci. Znaleziska z badań archeologicznych północnej pierzei Placu Teatralnego, Karolina Blusiewicz, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy16.30 – Kilka uwag o architekturze i dekoracji rzeźbiarskiej Teatru Narodowego – prof. Jerzy Miziołek, Instytut Archeologii UW17.00 – DyskusjaDzień drugi Sesja 1 – Teatr Wielki a  Teatr Narodowy9.30 – Teatrowisko. Z tradycji teatralnych pewnego warszawskiego placu– Paweł Płoski, Teatr Narodowy10.00 – Wpływ architektury A. Corazziego na zmianę wizerunku Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku, Michał Krasucki, Towarzystwo Opieki nad Zabytami10.30 – OperaLab / Mobilne idee – projektowanie tożsamości. – Igor Gałązkiewicz, Agata Sobierajska, Ewa Filipp – Teatr Wielki – Opera Narodowa11.00 – Wędrujące serce Warszawy – zmiana lokalizacji centrum miasta w XIV-XIX wieku w ujęciu społeczno-kulturowym – Hanna Dzielińska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami11.30 – Dyskusja12.00 – Przerwa kawowaSesja 2: Miasto prywatne, miasto publiczne12.30 – Fundacje artystyczne bpa Teodora Potockiego w historycznym śródmieściu Warszawy – Wojciech Wółkowski, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska13.00 – Rozbiórki obiektów historycznych w latach 1945-1970 – spiskowa teoria dziejów czy dziejowa konieczność?  mgr inż. Maria Sołtys, SARP13.30 – Nie całkiem zamknięty rozdział: prezentacja projektów studentów architektury Politechniki Warszawskiej dla ulicy Niecałej cz.214.00 – Przerwa obiadowa / zwiedzanie Teatru Wielkiego Sesja 3: Od arystokracji krwi do arystokracji pieniądza: społeczna historia wczoraj i dziś15.30 – Nekropolia warszawskich elit w kościele reformackim na ul. Senatorskiej, dr Jakub Sito, Instytut Sztuki PAN16.00 – W kręgu wielkich pieniędzy. Przemiany funkcjonalne dawnej mennicy królewskiej przy ul. Bielańskiej, dr Marcin Zgliński, Instytut Sztuki PAN16.30 – Konkurs na przebudowę ratusza w 1927 roku – dr Jarosław Trybuś, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy17.00 – DyskusjaDzień trzeciSesja 1: Z tarczą czy na tarczy – od Nike do śródmiejskiego parkingu9.30 – Konkursy na pomnik Bohaterów Warszawy jako element walki o pamięć w okresie PRL – dr Irena Grzesiuk-Olszewska10.00 – Urząd w pałacu. Funkcjonalne przemiany wnętrz rezydencji magnackich wzdłuż ul. Senatorskiej – dr hab. prof. UW Tadeusz Bernatowicz, Uniwersytet Warszawski10.30 – Dokończyć dzieło Corazziego. Socrealistyczne projekty zespołu traktów ”osi corazziańskiej” – Krzysztof Mordyński, Muzeum Niepodległości11.00 – Komunikacja vs. historia. Powojenne przemiany urbanistyczne historycznego centrum Warszawy na przykładzie trasy WZ – Andrzej Skalimowski, Instytut Historyczny PAN11.30 – Plac Teatralny: dramat przeszłości, niepewność przyszłości – prof. inż. arch. Sławomir Gzell, Wydział Architektury PW12.00 – Miejsce placu Teatralnego na urbanistycznej mapie współczesnej stolicy – Grzegorz Buczek, Towarzystwo Urbanistów Polskich12.30 – Dyskusja13.00 – Podziękowanie, zamknięcie konferencji5-7 grudnia Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa www.mhw.pl, www.facebook.com/biografia.warszawy

Teatr Wielki w Warszawie, fot. serwis prasowy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

i

Autor: Archiwum Architektury Teatr Wielki w Warszawie, fot. serwis prasowy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy