Chwasty i ludzie

Punktem wyjścia nowej wystawy w Miejscu Projektów Zachęty są miejskie nieużytki.

Chwasty i ludzie

Projekt Chwasty i ludzie autorstwa rzeźbiarki i aktywistki Anny Siekierskiej jest manifestem przeciw marginalizowaniu naszych sąsiadów, takich jak dziko rosnące rośliny i wolno żyjące zwierzęta. Przygotowując ekspozycję artystka przeanalizowała m.in. tereny opuszczonego Stadionu im. Edmunda Szyca w Poznaniu oraz zieleń Wawerskiego Zakola Wisły w Warszawie. Nieużytki to – według niej – miejsca dające szansę na ocalenie naturalnie rozwijających się w mieście przyrodniczych ekosystemów. Obserwując zmierzch epoki bezwzględnej eksploatacji przyrody przez człowieka, Anna Siekierska proponuje budowę nowych relacji opartych na poszanowaniu prawa do współistnienia - piszą twórcy wystawy. Ważną jej część stanowi uproszczony architektoniczny model poznańskiego stadionu pełniący jednocześnie rolę podestu, na którym eksponowane są nasiona roślin żyjących na nieużytkach. Kuratorką ekspozycji jest Magda Kardasz.

18 stycznia – 15 marca
Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3
www.zacheta.art.pl