Chwasty i ludzie

Punktem wyjścia nowej wystawy w Miejscu Projektów Zachęty są miejskie nieużytki.

Chwasty i ludzie