Architektura MuratorWydarzeniaDo Łodzi zawita Akcja-Kreacja 2011

Do Łodzi zawita Akcja-Kreacja 2011

Akcja-kreacja. Projektowanie na żywo to specjalny program przygotowany z myślą o przybliżeniu publiczności istoty pracy architektów oraz umożliwieniu najciekawszym, młodym biurom architektonicznym pokazania swojej sprawności w trakcie rywalizacji

15.01.2011, godz. 10.00, Łódź - Manufaktura

Impreza ma formę konkursu kompetencji. W jej ramach zaproszone, młode zespoły architektoniczne projektują w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej lokalizacji, programie i funkcji. Wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci multimedialnej prezentacji oraz modelu, są oceniane przez publiczność. Wyłonione w 9 miastach Polski najlepsze młode zespoły wezmą udział w ogólnopolskim finale w Muzeum Architektury we Wrocławiu w lutym 2011 roku.

„Akcja Kreacja” 2010 składa się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie "Zielona Architektura", które odbyło się 12 października. Łódzcy architekci zostali przeszkoleni z zasad projektowania zgodnego z systemem wielokryterialnej oceny ekologicznej budynków. Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Po ogólnej prezentacji przedstawione zostały propozycje firmy Velux, których stosowanie ułatwia budowę „zielonych” budynków.

W drugiej części, zespoły będą miały za zadanie pokazać swoją kreatywność, oraz zmierzyć się z problemem „Zielonej architektury”. Ich koncepcje budynku muszą uwzględniać odpowiedź na pytanie o stosunek współczesnej architektury do ekologii. Najlepsze projekty wybierze publiczność w drodze demokratycznego głosowania.

Organizatorami wydarzenia są Sztuka-Architektury.pl i Muzeum Architektury we Wrocławiu, a sponsorem firma Velux.


Szczegóły harmonogramu oraz informacje o uczestnikach Akcji-Kreacji 2010 w specjalnym serwisie http://www.projektowanienazywo.pl

fotka z /zdjecia/Akcja_kreacja_Wroclaw-informacja_prasowa1.jpg