Architektura MuratorWydarzeniaDom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930

Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930

Motywem przewodnim wystawy stała się idea słynnego konkursu architektonicznego „Dom dla miłośnika sztuki” ogłoszonego przez wydawcę Alexandra Kocha w roku 1901 na łamach niemieckiego magazynu poświęconego sztuce wystroju wnętrz. WIDEO!!

25.04.2010 (zamknięcie wystawy)
miejsce: MCK / Rynek Główny 25 / Kraków

Wystawa przygotowywana przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu będzie prezentacją dzieł architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego twórców związanych z mecenatem znanych koneserów sztuki na terenie Czech i Moraw przełomu XIX i XX wieku. Motywem przewodnim wystawy stała się idea słynnego konkursu architektonicznego „Dom dla miłośnika sztuki” ogłoszonego przez wydawcę Alexandra Kocha w roku 1901 na łamach niemieckiego magazynu poświęconego sztuce wystroju wnętrz. Konkurs, który skupił uwagę najwybitniejszych wówczas architektów stał się symbolem epoki – nowego pojmowania piękna, syntezy sztuk, odrodzenia rzemiosła pod wpływem ruchu Arts and Crafts.

Na wystawę złożą się prace artystów czeskich związanych z Paryżem m.in. obrazy, grafiki, rysunki Alfonsa Muchy, Františka Kupki, Marolda Ludìka, Vojtecha Preissiga i rzeźby Jozefa Maøatki. Nie zabraknie najwybitniejszych artystów czeskiej secesji: Antonina Hudeèka, Stanislava Sucharda, Stanislava Lolka, Ota Bubenièka.i Josefa Vachala. Osobne miejsce poświęcono architektonicznej twórczości Dušana Jurkovièa – z pochodzenia Słowaka, który w 1902 roku poproszony został o projekt przebudowy w „starosłowiańskim duchu” morawskiego uzdrowiska Luhaèovice.
Z kolei modele willi Primavesich w Ołomuńcu i Koutech, litografie Egona Schielego, grafiki Gustava Klimta, rzeźby Antona Hanaka, ceramika projektu Josefa Hoffmanna przypomną o ścisłych związkach Moraw z Wiedniem i artystami Wiener Werkstätte.

Do ekspozycji włączono barwne drzeworyty japońskie (ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ołomuńcu) – ważne źródło inspiracji dla secesyjnych artystów.
W dziale poświęconym sztuce czeskiego ekspresjonizmu i kubizmu zobaczymy drzeworyty Ignatza Dopera, Otto Langego, Richarda Seewalda, obrazy Emila Filli, Antoniego Procházki, Bohumila Kubišty, rzeźby Otto Gutfreunda oraz kubistyczne meble projektu Pavla Janaka i Josefa Goèara.
Wśród mebli nie zabraknie słynnych „thonetów” – giętych mebli, krzeseł, foteli bujanych wyprodukowanych w morawskich fabrykach Thoneta w Koryèanach i Bystøice, a także mebli zaprojektowanych przez Ottona Wagnera, Josefa Hoffmana i Adolfa Loosa. Ekspozycję zamknie prezentacja funkcjonalizmu – architektonicznych modeli domów zaprojektowanych przez Lubomira Šlapete i willi Tugendhata w Brnie projektu Miesa van der Rohe oraz zestaw mebli Marcela Breuera.

W sumie na wystawie pokazanych zostanie ponad 200 eksponatów. Prezentacja zostanie wzbogacona o bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym wykłady i seminaria oraz dzień otwarty dla publiczności a także warsztaty dla dzieci i lekcje seminaryjne dla młodzieży. Ekspozycji będzie towarzyszył bogato ilustrowany album (wersja polsko-angielska) w twardej oprawie.


Informacje: Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, http://www.mck.krakow.pl/