Architektura MuratorWydarzeniaHistoryczne centrum Warszawy parkiem kulturowym?

Historyczne centrum Warszawy parkiem kulturowym?

W ramach konsultacji mających na celu zebranie pomysłów i uwag mieszkańców na temat utworzenia parku kulturowego w obrębie historycznego centrum Warszawy Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza na cykl spacerów. Oprowadzają architekt Artur Filip oraz historyk Artur Sobieszczański.

Warszawska Ustawa Krajobrazowa – znamy projekt uchwały!

Park kulturowy stanowi jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce. Przeznaczona jest ona do obszarowej ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Jedynym takim obszarem w granicach stolicy jest utworzony w 2012 roku Wilanowski Park Kulturowy. Kolejnym ma być park Historycznego Centrum Warszawy. Już w listopadzie 2017 roku rada miasta przyjęła uchwałę o intencji przystąpienia do prac nad tą inicjatywą. W granicach projektowanego parku znajdzie się Stare i Nowe Miasto wraz z nabrzeżem wiślanym i Mariensztatem.

Uchwała tworząca park kulturowy określi zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych i lokalizowania obiektów małej architektury, w tym standardy materiałowe dla remontowanych elewacji i nawierzchni, zasady iluminacji budynków oraz umieszczania w przestrzeni objętej granicami parku urządzeń takich jak klimatyzatory czy bankomaty. Zachowując zgodność z procedowaną aktualnie Uchwałą Krajobrazową określone zostaną dodatkowe wymogi dotyczące szyldów i reklam.

Wprowadzone zostaną również zapisy mające na celu podniesienie jakości wyglądu budynków i obiektów prowadzących działalność handlową i usługową skierowaną do turystów, a także zapisy motywujące do lokalizowania funkcji handlowo-usługowych w parterach budynków, a nie w wolno stojących pawilonach lub na stoiskach ulicznych. Opisane wyżej zagadnienia będą tematem I etapu konsultacji społecznych, które odbędą się w maju tego roku. W ramach konsultacji Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków organizuje cykl spotkań, warsztatów i spacerów, które pozwolą na zabranie pomysłów i uwag mieszkańców. Pierwsze wycieczki już w najbliższą sobotę, 11 maja, i w dwie kolejne niedziele, 12 i 19 maja.

Ich trasy ilustrują trzy najbardziej charakterystyczne cechy krajobrazu kulturowego Warszawy: wielowiekowy rozwój wzdłuż wysokiego brzegu Skarpy Warszawskiej, stałe przesuwanie się centrum miejskiego i imponujące dzieło powojennej odbudowy historycznego centrum.

Program spacerów


Sobota, 11 maja – wzdłuż Skarpy Warszawskiej.

Zbiórka o godzinie 11.00 przy rotundzie na Dynasach (ul. Oboźna 5)

Trasa: Dynasy - kładki nad Tamką - pod Al. Jerozolimskimi - nad Książęcą - nad Górnośląską - Osiedle Jazdów

Uczestników będzie oprowadzał Artur Filip, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Niedziela, 12 maja z Nowego Miasta na Nowy Świat.

Zbiórka o godzinie 11.00  przed kościołem Nawiedzenia NMP (ul. Przyrynek 2)

Trasa: Rynki Nowego i Starego Miasta - ogrody Zamkowe i Mariensztat - Krakowskie Przedmieście i pomnik Kopernika.

Uczestników będzie oprowadzał Artur Sobieszczański, historyk i przewodnik warszawski

 

Niedziela, 19 maja – place wokół Osi Saskiej.

Zbiórka o godzinie 11.00  na pl. Teatralnym przy dawnym pałacu Jabłonowskich (ul. Senatorska 16)

Trasa: place Teatralny - Bankowy - Żelaznej Bramy - Małachowskiego – Piłsudskiego.

Uczestników będzie oprowadzał Artur Sobieszczański, historyk i przewodnik warszawski

 

Udział w spacerach jest bezpłatny. Na aktywnych spacerowiczów czekają warszawskie nagrody.

Historyczne centrum Warszawy parkiem kulturowym?
Ochrona zabytków - targi w Krakowie 16 i 17 marca odbędą się w Krakowie  największe w Polsce targi poświęcone konserwacji zabytkowych budynków